csv'yi çevrimiçi txt'ye dönüştürme

CSV, .NET Cloud SDK ile Metin Dosyasına nasıl dönüştürülür?

Veri işleme ve birlikte çalışabilirlik için, CSV (Virgülle Ayrılmış Değerler) dosyalarının düz metne ([TXT](https://docs. fileformat.com/word-processing/txt/)) biçimi, veri işleme hatlarında çok önemli bir adım olarak duruyor. Yapılandırılmış CSV verilerini daha çok yönlü ve evrensel olarak okunabilir bir TXT formatına dönüştürme ihtiyacı, çeşitli endüstriler ve uygulamalar genelinde ortak bir gerekliliktir. Bu kapsamlı kılavuzda bu dönüşümün önemine değineceğiz. Öyleyse .NET REST API’nin gücünden nasıl yararlanabileceğimize ve bu dönüşüm sürecini nasıl kolaylaştırabileceğimize dair ayrıntıları inceleyelim.

CSV’den TXT’ye Dönüştürme için .NET Bulut SDK’sı

Aspose.Cells Cloud SDK for .NET, CSV’den Metin dosyasına kusursuz dönüşüm için güçlü bir çözüm sunar. Bu Bulut SDK, verimli dosya dönüştürmeleri için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir dizi işlevsellik sunarak bu dönüştürme sürecini basitleştirir. Bu SDK’nın gücünden yararlanarak CSV dosyalarını zahmetsizce TXT formatına çevirebilir, farklı platform ve sistemlerde verilerin uyumluluğunu, okunabilirliğini ve çok yönlülüğünü sağlayabilirsiniz.

SDK’yı kullanabilmek için NuGet paket yöneticisinde ‘Aspose.Cells-Cloud’u aramamız ve ‘Paket Ekle’ butonuna tıklamamız gerekiyor. İkinci olarak, bulut kontrol panelinden müşteri kimlik bilgilerinizi alın. Mevcut bir hesabınız yoksa hızlı başlangıç makalesinde belirtilen talimatları uygulayarak ücretsiz bir hesap oluşturmanız yeterlidir.

C# .NET’te CSV’yi TXT’ye dönüştürün

SDK’nın yalnızca dönüşümü kolaylaştırmakla kalmayıp aynı zamanda özelleştirme için ek işlevler sunarak çıktı TXT dosyasını belirli biçimlendirme gereksinimlerine göre uyarlamanıza olanak tanıdığını öğrendik. Şimdi C# .NET’te CSV’den TXT formatına geçiş gereksinimini nasıl gerçekleştirebileceğimizin detaylarına bakalım.

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Öncelikle, istemci kimlik bilgilerini argüman olarak ileteceğimiz CellsApi sınıfının bir nesnesini oluşturun.

SaveOptions saveOptions = new SaveOptions()

İkinci olarak, çıktı formatını TXT olarak tanımladığımız SaveOptions sınıfının bir örneğini oluşturun.

PostWorkbookSaveAsRequest postworkbookSaveAsRequest = new PostWorkbookSaveAsRequest()

Üçüncü olarak, giriş CSV dosyasının adını ve sonuçta ortaya çıkan Metin dosyasının adını belirttiğimiz bir PostWorkbookSaveAsRequest örneği oluşturun.

cellsInstance.PostWorkbookSaveAs(postworkbookSaveAsRequest);

Son olarak, CSV’yi çevrimiçi olarak TXT’ye dönüştürmek için API’yi arayın. Başarılı bir dönüştürmenin ardından ortaya çıkan Metin dosyası bulut depolama alanında saklanır.

// Örneklerin ve veri dosyalarının tamamı için lütfen şu adrese gidin: 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// https://dashboard.aspose.cloud/ adresinden istemci kimlik bilgilerini alın
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// ClientID ve ClientSecret'i geçerken CellsApi örneği oluşturun
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// giriş CSV dosyasının adı
string input_CSV = "source.csv";
// Sonuç Metin dosyası
string resultant_file = "resultant.txt";

try
{
  // giriş CSV dosyasının içeriğini oku
  var file = System.IO.File.OpenRead(input_CSV);

  // Çıktı biçimini TXT olarak tanımlayan SaveOption nesnesi
  SaveOptions saveOptions = new SaveOptions()
  {
    SaveFormat = "TXT",
    ClearData = true
  };
  
  // Çalışma kitabını kaydetme isteği
  PostWorkbookSaveAsRequest postworkbookSaveAsRequest = new PostWorkbookSaveAsRequest()
  {
    name = input_CSV,
    newfilename = resultant_file
  };

  // dönüştürme işlemini başlat
  var response = cellsInstance.PostWorkbookSaveAs(postworkbookSaveAsRequest);

  // dönüşüm başarılı olduğunda başarı mesajını yazdırın
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("The CSV to Text file conversion completed successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
csv'den txt'ye dönüştürme

CSV’den Metin dosyasına dönüştürme işleminin önizlemesi.

Örnek CSV dosyası ve elde edilen TSV şu adresten indirilebilir:

CSV Dosyasını cURL Komutlarını Kullanarak Metin Dosyasına Dönüştürme

CSV’yi Aspose.Cells Cloud kullanarak cURL komutları aracılığıyla bir metin dosyasına dönüştürmek, Aspose.Cells Cloud tarafından sağlanan RESTful API uç noktalarının kullanılmasını içerir. Bu uç noktalar, CSV’den TXT’ye dönüştürme de dahil olmak üzere kesintisiz dosya formatı dönüşümlerine olanak tanır. Ayrıca cURL komutları, yerel ortamınız ile Aspose.Cells Cloud API arasında bir köprü görevi görerek API uç noktalarıyla doğrudan komut satırından etkileşim kurmanıza olanak tanır.

Bu yaklaşımın ilk adımı aşağıdaki komutu kullanarak bir JWT erişim belirteci oluşturmaktır:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=921363a8-b195-426c-85f7-7d458b112383&client_secret=2bf81fca2f3ca1790e405c904b94d233" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Şimdi CSV’yi TXT dosya formatına dönüştürmek için lütfen aşağıdaki komutu uygulayın. Dönüştürmeden sonra ortaya çıkan TXT dosyası bulut depolama alanında saklanır.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{sourceFile}/SaveAs?newfilename={output}&isAutoFitRows=true&isAutoFitColumns=true&checkExcelRestriction=false" \
-X POST \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{ \"SaveFormat\": \"TXT\", \"ClearData\": true, \"CreateDirectory\": true, \"EnableHTTPCompression\": true, \"RefreshChartCache\": true, \"SortNames\": true, \"ValidateMergedAreas\": true}"

‘sourceFile’ı Bulut depolamada mevcut olan giriş CSV dosyasının adıyla, ‘output’u bulut depolamada oluşturulacak sonuç TSV dosyasının adıyla ve ‘accessToken’ı yukarıda oluşturulan JWT erişim belirteciyle değiştirin.

Çözüm

Bu kapsamlı makalede, Aspose.Cells Cloud’u kullanarak CSV (Virgülle Ayrılmış Değerler) dosyalarının TXT (düz metin) formatına verimli bir şekilde dönüştürülmesini araştırdık. Bu keşif, güçlü Aspose.Cells Cloud SDK for .NET’i kapsadı ve güçlendirdi; yapılandırılmış verileri CSV’den TXT dosyalarına sorunsuz bir şekilde dönüştürme yeteneklerini sergiledi. Süreç, RESTful API uç noktalarından yararlanmayı içerir; böylece biçim dönüştürmelerini doğrudan komut satırı arayüzünden tetikleyen cURL komutları oluşturmanıza olanak tanır.

kullanışlı bağlantılar

İlgili Makaleler

Aşağıdaki blogları ziyaret etmenizi önemle tavsiye ederiz: