CSV do txt online

Jak przekonwertować plik CSV na plik tekstowy za pomocą zestawu SDK chmury .NET.

Aby umożliwić manipulację danymi i zapewnić interoperacyjność, bezproblemowa konwersja plików CSV (wartości rozdzielane przecinkami) na zwykły tekst ([TXT](https://docs. fileformat.com/word-processing/txt/)) stanowi kluczowy krok w procesach przetwarzania danych. Konieczność przetłumaczenia ustrukturyzowanych danych CSV na bardziej wszechstronny i uniwersalnie czytelny format TXT jest powszechną koniecznością w różnych branżach i zastosowaniach. W tym obszernym przewodniku zagłębimy się w znaczenie tego nawrócenia. Przyjrzyjmy się zatem szczegółom, w jaki sposób możemy wykorzystać możliwości interfejsu API REST platformy .NET i usprawnić proces transformacji.

.NET Cloud SDK do konwersji CSV na TXT

Aspose.Cells Cloud SDK dla .NET zapewnia solidne rozwiązanie do bezproblemowej transformacji plików CSV do plików tekstowych. Ten pakiet Cloud SDK upraszcza proces konwersji, oferując kompleksowy zestaw funkcji dostosowanych do wydajnej konwersji plików. Wykorzystując możliwości tego pakietu SDK, możesz bez wysiłku tłumaczyć pliki CSV na format TXT, zapewniając kompatybilność, czytelność i wszechstronność danych na różnych platformach i systemach.

Aby skorzystać z SDK, musimy wyszukać „Aspose.Cells-Cloud” w menedżerze pakietów NuGet i kliknąć przycisk „Dodaj pakiet”. Po drugie, uzyskaj dane uwierzytelniające klienta z panelu chmurowego. Jeśli nie masz istniejącego konta, po prostu utwórz bezpłatne konto, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w artykule szybki start.

Konwertuj CSV na TXT w C# .NET

Dowiedzieliśmy się, że SDK nie tylko ułatwia samą transformację, ale także oferuje dodatkowe funkcje dostosowywania, umożliwiając dostosowanie wyjściowego pliku TXT do określonych wymagań formatowania. Przyjrzyjmy się teraz szczegółom, w jaki sposób możemy spełnić wymagania formatu CSV do TXT w języku C# .NET.

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Najpierw utwórz obiekt klasy CellsApi, w którym jako argumenty przekazujemy referencje klienta.

SaveOptions saveOptions = new SaveOptions()

Po drugie, utwórz instancję klasy SaveOptions, w której zdefiniujemy format wyjściowy jako TXT.

PostWorkbookSaveAsRequest postworkbookSaveAsRequest = new PostWorkbookSaveAsRequest()

Po trzecie, utwórz instancję PostWorkbookSaveAsRequest, w której podajemy nazwę wejściowego pliku CSV, nazwę wynikowego pliku tekstowego.

cellsInstance.PostWorkbookSaveAs(postworkbookSaveAsRequest);

Na koniec wywołaj API, aby przekonwertować plik CSV na TXT online. Po pomyślnej konwersji powstały plik tekstowy jest przechowywany w chmurze.

// Pełne przykłady i pliki danych można znaleźć na stronie 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Uzyskaj dane uwierzytelniające klienta z https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// utwórz instancję CellsApi, przekazując ClientID i ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// nazwa wejściowego pliku CSV
string input_CSV = "source.csv";
// Wynikowy plik tekstowy
string resultant_file = "resultant.txt";

try
{
  // odczytaj zawartość wejściowego pliku CSV
  var file = System.IO.File.OpenRead(input_CSV);

  // Obiekt SaveOption definiujący format wyjściowy jako TXT
  SaveOptions saveOptions = new SaveOptions()
  {
    SaveFormat = "TXT",
    ClearData = true
  };
  
  // Żądanie zapisania skoroszytu
  PostWorkbookSaveAsRequest postworkbookSaveAsRequest = new PostWorkbookSaveAsRequest()
  {
    name = input_CSV,
    newfilename = resultant_file
  };

  // zainicjuj operację konwersji
  var response = cellsInstance.PostWorkbookSaveAs(postworkbookSaveAsRequest);

  // gdy konwersja zakończy się pomyślnie, wydrukuj komunikat o powodzeniu
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("The CSV to Text file conversion completed successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
konwersja csv do txt

Podgląd konwersji pliku CSV do pliku tekstowego.

Przykładowy plik CSV i wynikowy plik TSV można pobrać z:

Plik CSV na plik tekstowy za pomocą poleceń cURL

Konwertowanie pliku CSV na plik tekstowy za pomocą Aspose.Cells Cloud za pomocą poleceń cURL wiąże się z wykorzystaniem punktów końcowych API RESTful dostarczonych przez Aspose.Cells Cloud. Te punkty końcowe umożliwiają bezproblemową transformację formatu pliku, w tym konwersję z CSV do TXT. Co więcej, polecenia cURL działają jako pomost pomiędzy Twoim środowiskiem lokalnym a API Aspose.Cells Cloud, umożliwiając interakcję z punktami końcowymi API bezpośrednio z wiersza poleceń.

Pierwszym krokiem w tym podejściu jest wygenerowanie tokena dostępu JWT za pomocą następującego polecenia:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=921363a8-b195-426c-85f7-7d458b112383&client_secret=2bf81fca2f3ca1790e405c904b94d233" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Teraz wykonaj następujące polecenie, aby przekształcić plik CSV w format TXT. Po konwersji powstały plik TXT jest przechowywany w chmurze.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{sourceFile}/SaveAs?newfilename={output}&isAutoFitRows=true&isAutoFitColumns=true&checkExcelRestriction=false" \
-X POST \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{ \"SaveFormat\": \"TXT\", \"ClearData\": true, \"CreateDirectory\": true, \"EnableHTTPCompression\": true, \"RefreshChartCache\": true, \"SortNames\": true, \"ValidateMergedAreas\": true}"

Zamień sourceFile na nazwę wejściowego pliku CSV dostępnego w chmurze, output na nazwę wynikowego pliku TSV, który ma zostać wygenerowany w chmurze, a accessToken na token dostępu JWT wygenerowany powyżej.

Wniosek

W tym obszernym artykule zbadaliśmy efektywną konwersję plików CSV (wartości rozdzielane przecinkami) do formatu TXT (zwykły tekst) za pomocą chmury Aspose.Cells. Eksploracja ta objęła i wykorzystała solidny pakiet SDK Aspose.Cells Cloud SDK dla .NET, prezentując jego możliwości płynnego przekształcania danych strukturalnych z plików CSV do plików TXT. Proces ten polega na wykorzystaniu punktów końcowych API RESTful, umożliwiając tworzenie poleceń cURL, które uruchamiają konwersję formatu bezpośrednio z interfejsu wiersza poleceń.

Przydatne linki

Powiązane artykuły

Gorąco polecamy odwiedzenie następujących blogów: