csv do tsv online

Jak przekonwertować plik CSV na TSV za pomocą pakietu .NET Cloud SDK.

Zdolność do płynnego dostosowywania i przekształcania informacji jest kamieniem węgielnym sukcesu każdej firmy. W tym miejscu konwersja z CSV na TSV nabiera kluczowego znaczenia. W tym artykule odkrywamy istotne powody tej zmiany i rzucamy światło na niezliczone korzyści, jakie ona przynosi. Ta konwersja wartości rozdzielanych przecinkami (CSV) na wartości rozdzielane tabulatorami (TSV) przy użyciu zestawu SDK chmury .NET okazuje się rozwiązaniem zmieniającym zasady gry.

.NET Cloud SDK do konwersji CSV na TSV

Aspose.Cells Cloud SDK dla .NET to potężne narzędzie, które nie tylko bez wysiłku konwertuje CSV na TSV w celu zwiększenia kompatybilności i przejrzystości danych, ale także otwiera możliwości zaawansowana manipulacja arkuszem kalkulacyjnym. Płynnie wypełnia lukę pomiędzy różnymi formatami danych i zapewnia interoperacyjność, dzięki czemu przesyłanie danych jest bardziej wydajne. Oprócz konwersji formatu zapewnia solidny zestaw funkcji do dynamicznego tworzenia, modyfikowania i ekstrakcji plików Excel.

Aby skorzystać z SDK, musimy wyszukać „Aspose.Cells-Cloud” w menedżerze pakietów NuGet i kliknąć przycisk „Dodaj pakiet”. Po drugie, uzyskaj dane uwierzytelniające klienta z panelu chmurowego. Jeśli nie masz istniejącego konta, po prostu utwórz bezpłatne konto, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w artykule szybki start.

Konwertuj CSV na TSV w C# .NET

W tej sekcji opisano szczegółowo, w jaki sposób możemy programowo przekonwertować plik CSV na format TSV w języku C# .NET.

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Najpierw utwórz obiekt klasy CellsApi, w którym jako argumenty przekazujemy referencje klienta.

SaveOptions saveOptions = new SaveOptions()

Po drugie, utwórz instancję klasy SaveOptions, w której zdefiniujemy format wyjściowy jako TSV.

PostWorkbookSaveAsRequest postworkbookSaveAsRequest = new PostWorkbookSaveAsRequest()

Po trzecie, utwórz instancję PostWorkbookSaveAsRequest, w której podajemy nazwę wejściowego pliku CSV, nazwę wynikowego pliku TSV oraz parametry kolumn i wierszy AutoFit.

cellsInstance.PostWorkbookSaveAs(postworkbookSaveAsRequest);

Na koniec wywołaj API, aby przekonwertować plik CSV na TSV online. Po pomyślnej konwersji powstały plik TSV jest przechowywany w chmurze.

// Pełne przykłady i pliki danych można znaleźć na stronie 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Uzyskaj dane uwierzytelniające klienta z https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// utwórz instancję CellsApi, przekazując ClientID i ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// nazwa wejściowego pliku CSV
string input_CSV = "source.csv";
// Wynikowy plik TSV
string resultant_TSV = "output.tsv";

try
{
  // odczytaj zawartość wejściowego pliku CSV
  var file = System.IO.File.OpenRead(input_CSV);

  // Obiekt SaveOption definiujący format wyjściowy jako TSV
  SaveOptions saveOptions = new SaveOptions()
  {
    SaveFormat = "TSV",
    ClearData = true
  };
  
  // Żądanie zapisania skoroszytu
  PostWorkbookSaveAsRequest postworkbookSaveAsRequest = new PostWorkbookSaveAsRequest()
  {
    name = input_CSV,
    newfilename = resultant_TSV,
    isAutoFitRows = true,
    isAutoFitColumns = true
  };

  // zainicjuj operację konwersji
  var response = cellsInstance.PostWorkbookSaveAs(postworkbookSaveAsRequest);

  // gdy konwersja zakończy się pomyślnie, wydrukuj komunikat o powodzeniu
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("The CSV to TSV conversion completed successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
konwersja csv do tsv

Podgląd konwersji CSV na TSV.

Przykładowy plik CSV i wynikowy plik TSV można pobrać z:

CSV do TSV z poleceniami cURL

Możesz także bez wysiłku przekonwertować CSV na TSV za pomocą Aspose.Cells Cloud za pomocą poleceń CURL. Wykorzystaj więc moc poleceń CURL, aby zintegrować chmurę Aspose.Cells, która umożliwia wydajną konwersję formatów i zaawansowaną manipulację arkuszami kalkulacyjnymi. Co więcej, dzięki temu prostemu, ale wydajnemu podejściu odblokujesz potencjał dynamicznej obsługi plików Excel, umożliwiając płynne tworzenie, modyfikowanie i wyodrębnianie danych.

Pierwszym krokiem w tym podejściu jest wygenerowanie tokena dostępu JWT za pomocą następującego polecenia:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=921363a8-b195-426c-85f7-7d458b112383&client_secret=2bf81fca2f3ca1790e405c904b94d233" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Po wygenerowaniu JWT wykonaj następujące polecenie, aby zapisać plik CSV w formacie TSV. Po konwersji powstały plik TSV jest przechowywany w chmurze.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{sourceFile}/SaveAs?newfilename={output}&isAutoFitRows=true&isAutoFitColumns=true&checkExcelRestriction=false" \
-X POST \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{ \"SaveFormat\": \"TSV\", \"ClearData\": true, \"CreateDirectory\": true, \"EnableHTTPCompression\": true, \"RefreshChartCache\": true, \"SortNames\": true, \"ValidateMergedAreas\": true}"

Zamień sourceFile na nazwę wejściowego pliku CSV dostępnego w chmurze, output na nazwę wynikowego pliku TSV, który ma zostać wygenerowany w chmurze, a accessToken na token dostępu JWT wygenerowany powyżej.

Wniosek

Podsumowując, niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na wszechstronne możliwości pakietu Aspose.Cells Cloud SDK dla .NET, czy na usprawnioną wydajność poleceń CURL w Aspose.Cells Cloud, podróż z pliku CSV do TSV stanie się płynnym i wzmacniającym doświadczeniem. SDK nie tylko ułatwia konwersję formatu, ale także oferuje zaawansowaną manipulację arkuszami kalkulacyjnymi, zapewniając większą przejrzystość danych i interoperacyjność. Z drugiej strony polecenia CURL zapewniają proste, ale skuteczne podejście do integracji chmury Aspose.Cells, umożliwiając programistom wykorzystanie mocy interfejsów API REST do dynamicznej obsługi plików Excel.

Przydatne linki

Powiązane artykuły

Gorąco polecamy odwiedzenie następujących blogów: