csv do json online

Jak przekonwertować plik CSV na JSON za pomocą zestawu SDK chmury .NET.

W dynamicznym środowisku manipulacji danymi możliwość płynnej konwersji CSV na [JSON](https://docs.fileformat.com/web/json /) jest podstawą wydajnego przetwarzania danych. W naszym najnowszym artykule szczegółowo omawiamy zasadniczą potrzebę tego nawrócenia, odnosząc się do wyzwań i możliwości, jakie ono otwiera. Chociaż pliki CSV (wartości rozdzielane przecinkami) są powszechnie stosowane, mogą jednak okazać się niewystarczające, jeśli chodzi o hierarchiczne i zagnieżdżone struktury danych. Dlatego JSON (JavaScript Object Notation) dzięki swojej wrodzonej elastyczności stanowi idealne rozwiązanie do reprezentowania złożonych relacji danych. Wyruszmy więc w podróż, aby zapewnić Twoim danym większą elastyczność i strukturę za pomocą pakietu .NET Cloud SDK.

.NET REST API do konwersji CSV na JSON

Rozpoczęcie konwersji pliku CSV na JSON jest łatwe i wydajne dzięki Aspose.Cells Cloud SDK dla .NET. Ten solidny zestaw SDK zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi do płynnego przekształcania plików CSV do wszechstronnego formatu JSON. Od obsługi złożonych struktur danych po zachowanie integralności danych, SDK z łatwością przeprowadza konwersję danych, zapewniając precyzję i elastyczność.

Pierwszym krokiem w tym podejściu jest wyszukanie „Aspose.Cells-Cloud” w menedżerze pakietów NuGet i kliknięcie przycisku „Dodaj pakiet”. Po drugie, uzyskaj dane uwierzytelniające klienta z panelu chmurowego. Jeśli nie masz istniejącego konta, po prostu utwórz bezpłatne konto, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w artykule szybki start.

Konwertuj CSV na JSON w C# .NET

Przyjrzyjmy się szczegółom, w jaki sposób możemy programowo przekonwertować plik CSV na format JSON w języku C# .NET.

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Najpierw utwórz obiekt klasy CellsApi, w którym jako argumenty przekazujemy referencje klienta.

SaveOptions saveOptions = new SaveOptions()

Po drugie, utwórz instancję SaveOptions, w której zdefiniujemy format wyjściowy jako JSON.

PostWorkbookSaveAsRequest postworkbookSaveAsRequest = new PostWorkbookSaveAsRequest()

Po trzecie, utwórz instancję PostWorkbookSaveAsRequest, w której podajemy nazwę wejściowego pliku CSV, nazwę wynikowego JSON i inne parametry do kolumn i wierszy AutoFit.

cellsInstance.PostWorkbookSaveAs(postworkbookSaveAsRequest);

Wywołaj interfejs API, aby przekonwertować plik CSV na format JSON online. Po pomyślnym wykonaniu kodu wynikowy kod JSON jest przechowywany w chmurze.

// Pełne przykłady i pliki danych można znaleźć na stronie 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Uzyskaj dane uwierzytelniające klienta z https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// utwórz instancję CellsApi, przekazując ClientID i ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// nazwa wejściowego pliku CSV
string input_CSV = "source.csv";
// Wynikowy plik JSON
string resultant_JSON = "resultant.json";

try
{
  // odczytaj zawartość wejściowego pliku CSV
  var file = System.IO.File.OpenRead(input_CSV);

  // Obiekt SaveOption definiujący format wyjściowy jako JSON
  SaveOptions saveOptions = new SaveOptions()
  {
    SaveFormat = "JSON",
    ClearData = true
  };
  
  // Żądanie zapisania skoroszytu
  PostWorkbookSaveAsRequest postworkbookSaveAsRequest = new PostWorkbookSaveAsRequest()
  {
    name = input_CSV,
    newfilename = resultant_JSON,
    isAutoFitRows = true,
    isAutoFitColumns = true
  };

  // zainicjuj operację konwersji
  var response = cellsInstance.PostWorkbookSaveAs(postworkbookSaveAsRequest);

  // wydrukuj komunikat o powodzeniu, jeśli konwersja się powiodła
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("The CSV to JSON conversion completed successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
csv do jsona

Podgląd konwersji CSV do JSON.

Eksportuj plik CSV do JSON za pomocą poleceń cURL

Dla tych, którzy wolą korzystać z wiersza poleceń, konwersja CSV na JSON jest równie płynna dzięki poleceniom Aspose.Cells Cloud i cURL. Uwolnij moc prostoty, gdy poprowadzimy Cię przez etapy przekształcania plików CSV do formatu JSON przy użyciu wszechstronnych poleceń cURL i wydajności Aspose.Cells Cloud. Co więcej, ta metoda oferuje szybkie i skryptowe podejście dla programistów, którzy cenią sobie interfejs wiersza poleceń.

Pierwszym krokiem w tym podejściu jest wygenerowanie tokena dostępu JWT za pomocą następującego polecenia:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=921363a8-b195-426c-85f7-7d458b112383&client_secret=2bf81fca2f3ca1790e405c904b94d233" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Teraz wykonaj następujące polecenie, aby wyeksportować plik CSV do formatu JSON. Po konwersji powstały plik JSON jest następnie przechowywany w chmurze.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{sourceFile}/SaveAs?newfilename={resultantFile}&isAutoFitRows=true&isAutoFitColumns=true&checkExcelRestriction=false" \
-X POST \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{ \"SaveFormat\": \"JSON\", \"ClearData\": true, \"CreateDirectory\": true, \"EnableHTTPCompression\": true, \"RefreshChartCache\": true, \"SortNames\": true, \"ValidateMergedAreas\": true}"

Zamień sourceFile na nazwę wejściowego pliku CSV dostępnego w chmurze, resultantFile na nazwę wynikowego pliku JSON, który ma zostać wygenerowany w chmurze, a accessToken na token dostępu JWT wygenerowany powyżej.

Wniosek

Podsumowując, niezależnie od tego, czy wolisz usprawnioną integrację z Aspose.Cells Cloud przy użyciu .NET SDK w celu uzyskania bardziej programistycznego i wszechstronnego podejścia, czy też finezję wiersza poleceń wykorzystującą polecenia cURL do szybkich, skryptowalnych transformacji, podróż z CSV do JSON nigdy nie była bardziej dostępny. Aspose.Cells Cloud oferuje kompleksowe rozwiązanie dla programistów poszukujących bezproblemowej integracji, podczas gdy polecenia cURL zapewniają zwinną alternatywę wiersza poleceń.

Przydatne linki

Powiązane artykuły

Gorąco polecamy odwiedzenie następujących blogów: