csv'den json'a çevrimiçi

.NET Cloud SDK ile CSV’yi JSON’a dönüştürme.

Veri manipülasyonunun dinamik ortamında, CSV’yi sorunsuz bir şekilde JSON‘a dönüştürme yeteneği /) verimli veri işlemenin temel taşıdır. En son makalemiz, bu dönüşümün temel ihtiyacını derinlemesine ele alıyor ve bunun ortaya çıkardığı zorluklara ve fırsatlara değiniyor. Her ne kadar CSV (Virgülle Ayrılmış Değerler) dosyaları yaygın olarak kullanılsa da, hiyerarşik ve iç içe geçmiş veri yapıları söz konusu olduğunda yetersiz kalabilirler. Bu nedenle JSON (JavaScript Object Notation), doğuştan gelen esnekliğiyle karmaşık veri ilişkilerini temsil etmek için ideal bir çözüm sağlar. Öyleyse, .NET Cloud SDK’yı kullanarak verilerinizi gelişmiş esneklik ve yapıyla güçlendirmek için bir yolculuğa çıkalım.

CSV’den JSON’a Dönüştürme için .NET REST API

CSV’yi JSON’a dönüştürme yolculuğuna çıkmak Aspose.Cells Cloud SDK for .NET ile zahmetsizce güçlü hale getirildi. Bu güçlü SDK, CSV dosyalarınızı sorunsuz bir şekilde çok yönlü JSON formatına dönüştürmek için kapsamlı bir araç paketi sağlar. Karmaşık veri yapılarının işlenmesinden veri bütünlüğünün korunmasına kadar SDK, veri dönüştürme işlemini kolaylıkla gerçekleştirerek hassasiyet ve esneklik sağlar.

Bu yaklaşımın ilk adımı NuGet paket yöneticisinde ‘Aspose.Cells-Cloud’u aramak ve ‘Paket Ekle’ düğmesine tıklamaktır. İkinci olarak, bulut kontrol panelinden müşteri kimlik bilgilerinizi alın. Mevcut bir hesabınız yoksa hızlı başlangıç makalesinde belirtilen talimatları uygulayarak ücretsiz bir hesap oluşturmanız yeterlidir.

CSV’yi C# .NET’te JSON’a dönüştürün

C# .NET’te CSV’yi programlı olarak JSON formatına nasıl dönüştürebileceğimizin ayrıntılarını inceleyelim.

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Öncelikle, istemci kimlik bilgilerini argüman olarak ileteceğimiz CellsApi sınıfının bir nesnesini oluşturun.

SaveOptions saveOptions = new SaveOptions()

İkinci olarak, çıktı formatını JSON olarak tanımladığımız SaveOptions örneğini oluşturun.

PostWorkbookSaveAsRequest postworkbookSaveAsRequest = new PostWorkbookSaveAsRequest()

Üçüncü olarak, giriş CSV dosyasının adını, sonuçta ortaya çıkan JSON’un adını ve diğer parametreleri Otomatik Sığdır sütunlarına ve satırlarına belirttiğimiz bir PostWorkbookSaveAsRequest örneği oluşturun.

cellsInstance.PostWorkbookSaveAs(postworkbookSaveAsRequest);

CSV’yi çevrimiçi olarak JSON biçimine dönüştürmek için API’yi çağırın. Kod başarıyla yürütüldüğünde ortaya çıkan JSON, bulut depolama alanında depolanır.

// Örneklerin ve veri dosyalarının tamamı için lütfen şu adrese gidin: 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// https://dashboard.aspose.cloud/ adresinden istemci kimlik bilgilerini alın
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// ClientID ve ClientSecret'i geçerken CellsApi örneği oluşturun
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// giriş CSV dosyasının adı
string input_CSV = "source.csv";
// Sonuçta ortaya çıkan JSON dosyası
string resultant_JSON = "resultant.json";

try
{
  // giriş CSV dosyasının içeriğini oku
  var file = System.IO.File.OpenRead(input_CSV);

  // Çıkış formatını JSON olarak tanımlayan SaveOption nesnesi
  SaveOptions saveOptions = new SaveOptions()
  {
    SaveFormat = "JSON",
    ClearData = true
  };
  
  // Çalışma kitabını kaydetme isteği
  PostWorkbookSaveAsRequest postworkbookSaveAsRequest = new PostWorkbookSaveAsRequest()
  {
    name = input_CSV,
    newfilename = resultant_JSON,
    isAutoFitRows = true,
    isAutoFitColumns = true
  };

  // dönüştürme işlemini başlat
  var response = cellsInstance.PostWorkbookSaveAs(postworkbookSaveAsRequest);

  // dönüştürme başarılı olursa başarı mesajını yazdır
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("The CSV to JSON conversion completed successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
csv'yi json'a dönüştürme

CSV’den JSON’a dönüşümün önizlemesi.

CSV’yi cURL Komutlarıyla JSON’a aktarın

Komut satırı becerisini tercih edenler için CSV’den JSON’a dönüşüm Aspose.Cells Cloud ve cURL komutlarıyla aynı derecede sorunsuzdur. Çok yönlü cURL komutlarını ve Aspose.Cells Cloud’un verimliliğini kullanarak CSV dosyalarınızı JSON formatına dönüştürme adımlarında size rehberlik ederken basitliğin gücünü açığa çıkarın. Ayrıca bu yöntem, komut satırı arayüzünü takdir eden geliştiriciler için hızlı ve komut dosyası oluşturulabilir bir yaklaşım sunar.

Bu yaklaşımın ilk adımı aşağıdaki komutu kullanarak bir JWT erişim belirteci oluşturmaktır:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=921363a8-b195-426c-85f7-7d458b112383&client_secret=2bf81fca2f3ca1790e405c904b94d233" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Şimdi CSV’yi JSON formatına aktarmak için lütfen aşağıdaki komutu uygulayın. Dönüşümün ardından ortaya çıkan JSON, bulut depolama alanında depolanır.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{sourceFile}/SaveAs?newfilename={resultantFile}&isAutoFitRows=true&isAutoFitColumns=true&checkExcelRestriction=false" \
-X POST \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{ \"SaveFormat\": \"JSON\", \"ClearData\": true, \"CreateDirectory\": true, \"EnableHTTPCompression\": true, \"RefreshChartCache\": true, \"SortNames\": true, \"ValidateMergedAreas\": true}"

‘sourceFile’ı Bulut depolamada mevcut olan giriş CSV dosyasının adıyla, ‘resultantFile’ı bulut depolamada oluşturulacak sonuç JSON dosyasının adıyla ve ‘accessToken’ı yukarıda oluşturulan JWT erişim belirteciyle değiştirin.

Çözüm

Sonuç olarak, ister daha programlı ve çok yönlü bir yaklaşım için .NET SDK kullanan Aspose.Cells Cloud ile kolaylaştırılmış entegrasyonu tercih edin, ister hızlı, komut dosyası oluşturulabilir dönüşümler için cURL komutlarını kullanan komut satırı ustalığını tercih edin, CSV’den JSON’a yolculuk hiç bu kadar kolay olmamıştı. erişilebilir. Aspose.Cells Cloud, kusursuz entegrasyon arayan geliştiriciler için kapsamlı bir çözüm sunarken, cURL komutları da çevik bir komut satırı alternatifi sunuyor.

kullanışlı bağlantılar

İlgili Makaleler

Aşağıdaki blogları ziyaret etmenizi önemle tavsiye ederiz: