csv'den tsv'ye çevrimiçi

.NET Cloud SDK ile CSV’yi TSV’ye dönüştürme.

Bilgileri sorunsuz bir şekilde uyarlama ve dönüştürme yeteneği, her işletmenin başarısının temel taşıdır. Bu, CSV‘den TSV‘ye dönüşümün çok önemli olduğu yerdir. Bu yazıda bu geçişin ardındaki zorlayıcı nedenleri açığa çıkarıyor ve getirdiği sayısız faydaya ışık tutuyoruz. .NET Cloud SDK kullanılarak Virgülle Ayrılmış Değerlerden (CSV) Sekmeyle Ayrılmış Değerlere (TSV) yapılan bu dönüşüm, oyunun kurallarını değiştiren bir çözüm olarak ortaya çıkıyor.

CSV’den TSV’ye Dönüşüm için .NET Bulut SDK’sı

Aspose.Cells Cloud SDK for .NET, uyumluluğu ve veri netliğini geliştirmek için CSV’yi zahmetsizce TSV’ye dönüştürmekle kalmayıp, aynı zamanda gelişmiş elektronik tablo manipülasyonu. Farklı veri formatları arasındaki boşluğu kusursuz bir şekilde kapatır ve birlikte çalışabilirliği sağlayarak veri iletişimini daha verimli hale getirir. Format dönüştürmenin ötesinde, dinamik Excel dosyası oluşturma, değiştirme ve veri çıkarma için size güçlü bir dizi özellik sunar.

SDK’yı kullanabilmek için NuGet paket yöneticisinde ‘Aspose.Cells-Cloud’u aramamız ve ‘Paket Ekle’ butonuna tıklamamız gerekiyor. İkinci olarak, bulut kontrol panelinden müşteri kimlik bilgilerinizi alın. Mevcut bir hesabınız yoksa hızlı başlangıç makalesinde belirtilen talimatları uygulayarak ücretsiz bir hesap oluşturmanız yeterlidir.

CSV’yi C# .NET’te TSV’ye dönüştürün

Bu bölümde CSV’yi C# .NET’te programlı olarak TSV formatına nasıl dönüştürebileceğimize ilişkin ayrıntılar verilmektedir.

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Öncelikle, istemci kimlik bilgilerini argüman olarak ileteceğimiz CellsApi sınıfının bir nesnesini oluşturun.

SaveOptions saveOptions = new SaveOptions()

İkinci olarak, çıktı formatını TSV olarak tanımladığımız SaveOptions sınıfının bir örneğini oluşturun.

PostWorkbookSaveAsRequest postworkbookSaveAsRequest = new PostWorkbookSaveAsRequest()

Üçüncü olarak, giriş CSV dosyasının adını, sonuçta ortaya çıkan TSV dosyasının adını ve AutoFit sütunlarına ve satırlarına parametrelerini belirttiğimiz bir PostWorkbookSaveAsRequest örneği oluşturun.

cellsInstance.PostWorkbookSaveAs(postworkbookSaveAsRequest);

Son olarak, CSV’yi çevrimiçi olarak TSV’ye dönüştürmek için API’yi çağırın. Başarılı bir dönüştürmenin ardından ortaya çıkan TSV, bulut depolama alanında depolanır.

// Örneklerin ve veri dosyalarının tamamı için lütfen şu adrese gidin: 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// https://dashboard.aspose.cloud/ adresinden istemci kimlik bilgilerini alın
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// ClientID ve ClientSecret'i geçerken CellsApi örneği oluşturun
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// giriş CSV dosyasının adı
string input_CSV = "source.csv";
// Sonuçta ortaya çıkan TSV dosyası
string resultant_TSV = "output.tsv";

try
{
  // giriş CSV dosyasının içeriğini oku
  var file = System.IO.File.OpenRead(input_CSV);

  // Çıktı biçimini TSV olarak tanımlayan SaveOption nesnesi
  SaveOptions saveOptions = new SaveOptions()
  {
    SaveFormat = "TSV",
    ClearData = true
  };
  
  // Çalışma kitabını kaydetme isteği
  PostWorkbookSaveAsRequest postworkbookSaveAsRequest = new PostWorkbookSaveAsRequest()
  {
    name = input_CSV,
    newfilename = resultant_TSV,
    isAutoFitRows = true,
    isAutoFitColumns = true
  };

  // dönüştürme işlemini başlat
  var response = cellsInstance.PostWorkbookSaveAs(postworkbookSaveAsRequest);

  // dönüşüm başarılı olduğunda başarı mesajını yazdırın
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("The CSV to TSV conversion completed successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
csv'den tsv'ye dönüştürme

CSV’den TSV’ye dönüşümün önizlemesi.

Örnek CSV dosyası ve elde edilen TSV şu adresten indirilebilir:

cURL Komutlarıyla CSV’den TSV’ye

Ayrıca Aspose.Cells Cloud ile CURL komutlarını kullanarak CSV’yi zahmetsizce TSV’ye dönüştürebilirsiniz. Bu nedenle, verimli format dönüştürme ve gelişmiş elektronik tablo manipülasyonu sağlayan Aspose.Cells Cloud’u entegre etmek için CURL komutlarının gücünden yararlanın. Ayrıca, bu basit ama güçlü yaklaşımla, verileri sorunsuz bir şekilde oluşturmanıza, değiştirmenize ve çıkarmanıza olanak tanıyan dinamik Excel dosya işleme potansiyelini ortaya çıkarın.

Bu yaklaşımın ilk adımı aşağıdaki komutu kullanarak bir JWT erişim belirteci oluşturmaktır:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=921363a8-b195-426c-85f7-7d458b112383&client_secret=2bf81fca2f3ca1790e405c904b94d233" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

JWT oluşturulduktan sonra CSV’yi TSV formatında kaydetmek için lütfen aşağıdaki komutu yürütün. Dönüşümün ardından ortaya çıkan TSV, bulut depolama alanında depolanır.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{sourceFile}/SaveAs?newfilename={output}&isAutoFitRows=true&isAutoFitColumns=true&checkExcelRestriction=false" \
-X POST \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{ \"SaveFormat\": \"TSV\", \"ClearData\": true, \"CreateDirectory\": true, \"EnableHTTPCompression\": true, \"RefreshChartCache\": true, \"SortNames\": true, \"ValidateMergedAreas\": true}"

‘sourceFile’ı Bulut depolamada mevcut olan giriş CSV dosyasının adıyla, ‘output’u bulut depolamada oluşturulacak sonuç TSV dosyasının adıyla ve ‘accessToken’ı yukarıda oluşturulan JWT erişim belirteciyle değiştirin.

Çözüm

Sonuç olarak, ister Aspose.Cells Cloud SDK for .NET’in kapsamlı yeteneklerini, ister Aspose.Cells Cloud ile CURL komutlarının geliştirilmiş verimliliğini tercih edin, CSV’den TSV’ye yolculuk kusursuz ve güçlendirici bir deneyime dönüşür. SDK, yalnızca zahmetsiz format dönüştürmeyi kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda gelişmiş elektronik tablo manipülasyonu sunarak gelişmiş veri netliği ve birlikte çalışabilirlik sağlar. Öte yandan, CURL komutları Aspose.Cells Cloud’u entegre etmek için basit ama güçlü bir yaklaşım sunarak geliştiricilerin dinamik Excel dosya yönetimi için REST API’lerin gücünden yararlanmasına olanak tanıyor.

kullanışlı bağlantılar

İlgili Makaleler

Aşağıdaki blogları ziyaret etmenizi önemle tavsiye ederiz: