csv to json verkossa

CSV:n muuntaminen JSON-muotoon .NET Cloud SDK:n avulla.

Tietojen käsittelyn dynaamisessa ympäristössä mahdollisuus muuntaa CSV saumattomasti [JSON]-muotoon (https://docs.fileformat.com/web/json) /) on tehokkaan tietojenkäsittelyn kulmakivi. Uusin artikkelimme sukeltaa tämän muuntamisen välttämättömään tarpeeseen ja käsittelee sen tuomia haasteita ja mahdollisuuksia. Vaikka CSV-tiedostoja (Comma-Separated Values) käytetään laajalti, ne saattavat jäädä vajaaksi hierarkkisten ja sisäkkäisten tietorakenteiden osalta. Siksi JSON (JavaScript Object Notation) tarjoaa luontaisella joustavuudellaan ihanteellisen ratkaisun monimutkaisten tietosuhteiden esittämiseen. Lähdetään siis matkalle tehostaaksesi tietojasi parannetulla joustavuudella ja rakenteella .NET Cloud SDK:n avulla.

.NET REST -sovellusliittymä CSV:n JSON-muunnokselle

Aspose.Cells Cloud SDK for .NET tekee CSV:n muuntamisen JSON-muotoon vaivattomasti tehokkaaksi. Tämä vankka SDK tarjoaa kattavan valikoiman työkaluja, joilla voit muuntaa CSV-tiedostosi saumattomasti monipuoliseen JSON-muotoon. Monimutkaisten tietorakenteiden käsittelystä tietojen eheyden säilyttämiseen SDK suorittaa tietojen muuntamisen helposti ja varmistaa tarkkuuden ja joustavuuden.

Ensimmäinen askel tässä lähestymistavassa on etsiä “Aspose.Cells-Cloud” NuGet-pakettien hallinnassa ja napsauttaa “Lisää paketti” -painiketta. Toiseksi hanki asiakastunnuksesi pilvihallintapaneelista. Jos sinulla ei ole tiliä, luo ilmainen tili noudattamalla pika aloitus -artikkelissa annettuja ohjeita.

Muunna CSV JSON-muotoon C#:ssa .NET

Katsotaanpa, miten voimme ohjelmallisesti muuntaa CSV:n JSON-muotoon C# .NET:ssä.

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Luo ensin CellsApi-luokan objekti, jossa välitämme asiakkaan tunnistetiedot argumentteina.

SaveOptions saveOptions = new SaveOptions()

Toiseksi, luo SaveOptions-esiintymä, jossa määritämme tulostusmuodon JSONiksi.

PostWorkbookSaveAsRequest postworkbookSaveAsRequest = new PostWorkbookSaveAsRequest()

Kolmanneksi luo “PostWorkbookSaveAsRequest” -esiintymä, jossa määritämme syötettävän CSV-tiedoston nimen, tuloksena olevan JSON-tiedoston nimen ja muut parametrit AutoFit-sarakkeisiin ja riveihin.

cellsInstance.PostWorkbookSaveAs(postworkbookSaveAsRequest);

Soita API:lle muuntaaksesi CSV JSON-muotoon verkossa. Kun koodi on suoritettu onnistuneesti, tuloksena oleva JSON tallennetaan pilvitallennustilaan.

// Täydelliset esimerkit ja datatiedostot ovat osoitteessa 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Hanki asiakkaan tunnistetiedot osoitteesta https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// luo CellsApi-ilmentymä välittämällä ClientID ja ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// syötettävän CSV-tiedoston nimi
string input_CSV = "source.csv";
// Tuloksena oleva JSON-tiedosto
string resultant_JSON = "resultant.json";

try
{
  // lukea syötetyn CSV-tiedoston sisältöä
  var file = System.IO.File.OpenRead(input_CSV);

  // SaveOption-objekti, joka määrittää ulostulomuodon JSON-muodossa
  SaveOptions saveOptions = new SaveOptions()
  {
    SaveFormat = "JSON",
    ClearData = true
  };
  
  // Työkirjan tallennuspyyntö
  PostWorkbookSaveAsRequest postworkbookSaveAsRequest = new PostWorkbookSaveAsRequest()
  {
    name = input_CSV,
    newfilename = resultant_JSON,
    isAutoFitRows = true,
    isAutoFitColumns = true
  };

  // alusta muunnostoiminto
  var response = cellsInstance.PostWorkbookSaveAs(postworkbookSaveAsRequest);

  // tulosta onnistumisviesti, jos muunnos onnistuu
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("The CSV to JSON conversion completed successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
csv:stä jsoniin

Esikatselu CSV-muunnoksen JSON-muotoon.

Vie CSV JSON-muotoon cURL-komennoilla

Niille, jotka pitävät parempana komentoriviltä, CSV-muunnos JSON-muotoon on yhtä saumatonta Aspose.Cells Cloud- ja cURL-komentojen avulla. Päästä yksinkertaisuuden voima valloilleen, kun opastamme sinua CSV-tiedostojen muuntamisen vaiheissa JSON-muotoon käyttämällä monipuolisia cURL-komentoja ja Aspose.Cells Cloudin tehokkuutta. Lisäksi tämä menetelmä tarjoaa nopean ja skriptoitavan lähestymistavan kehittäjille, jotka arvostavat komentorivikäyttöliittymää.

Ensimmäinen vaihe tässä lähestymistavassa on luoda JWT-käyttöoikeus seuraavalla komennolla:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=921363a8-b195-426c-85f7-7d458b112383&client_secret=2bf81fca2f3ca1790e405c904b94d233" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Suorita seuraava komento viedäksesi CSV JSON-muotoon. Muuntamisen jälkeen tuloksena oleva JSON tallennetaan pilvitallennustilaan.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{sourceFile}/SaveAs?newfilename={resultantFile}&isAutoFitRows=true&isAutoFitColumns=true&checkExcelRestriction=false" \
-X POST \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{ \"SaveFormat\": \"JSON\", \"ClearData\": true, \"CreateDirectory\": true, \"EnableHTTPCompression\": true, \"RefreshChartCache\": true, \"SortNames\": true, \"ValidateMergedAreas\": true}"

Korvaa “sourceFile” pilvitallennustilassa olevan CSV-syötetiedoston nimellä, “resultantFile” pilvitallennustilassa luotavan JSON-tiedoston nimellä ja “accessToken” yllä luodulla JWT-käyttötunnuksella.

Johtopäätös

Yhteenvetona voidaan todeta, että kannatatpa virtaviivaista integraatiota Aspose.Cells Cloudin kanssa käyttämällä .NET SDK:ta ohjelmoidumman ja monipuolisemman lähestymistavan saamiseksi tai komentorivin hienosäätöä cURL-komentojen avulla nopeiden, skriptoitavien muunnosten tekemiseen, matka CSV:stä JSONiin ei ole koskaan ollut näin saatavilla. Aspose.Cells Cloud tarjoaa kattavan ratkaisun kehittäjille, jotka etsivät saumatonta integraatiota, kun taas cURL-komennot tarjoavat ketterän komentorivivaihtoehdon.

hyödyllisiä linkkejä

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Suosittelemme vierailemaan seuraavissa blogeissa: