csv:stä html:ksi

CSV-tiedoston muuntaminen HTML:ksi .NET Cloud SDK:n avulla.

Jatkuvasti kehittyvässä verkkokehityksen maisemassa dynaamisen ja visuaalisesti kiinnostavan sisällön tarve on korostunut enemmän kuin koskaan. Kun yritykset ja kehittäjät etsivät innovatiivisia tapoja esittää tietoja verkossa, CSV (Comma-Separated Values) -tiedostot muunnetaan [HTML](https: //docs.fileformat.com/web/html/) on keskeinen ratkaisu. Hyödyntämällä .NET REST API:n ominaisuuksia voimme muuttaa rivitietoarvot interaktiiviseksi ja reagoivaksi HTML-sisällöksi. Tämä muutos ei ainoastaan paranna datan visuaalista vetovoimaa, vaan myös edistää mukaansatempaavampaa ja käyttäjäystävällisempää verkkokokemusta.

.NET REST API CSV-HTML-muunnoksia varten

Aspose.Cells Cloud SDK for .NET tarjoaa runsaasti ominaisuuksia, kuten Excel-tiedostojen käsittelyn, monipuoliset muunnosmuodot, solutietojen käsittelyn, kaavioiden luomisen ja kaavan laskelmat. Joten hyödyntämällä sen vahvoja ominaisuuksia, voit helposti muuntaa CSV-tiedoston HTML-sivuksi.

Paranna työnkulkuasi varmistamalla tietojen tehokas hallinta ja esittäminen verkkosovelluksissa.

Ensinnäkin meidän täytyy etsiä “Aspose.Cells-Cloud” NuGet-pakettien hallinnassa ja napsauttaa “Lisää paketti” -painiketta. Toiseksi hanki asiakastunnuksesi pilvihallintapaneelista. Jos sinulla ei ole tiliä, luo ilmainen tili noudattamalla pika aloitus -artikkelissa annettuja ohjeita.

CSV-tiedoston muuntaminen HTML-muotoon C# .NET:ssä

Katsotaanpa, miten voimme ohjelmallisesti muuntaa CSV:n HTML:ksi verkossa C# .NET:n avulla.

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Luo ensin CellsApi-luokan objekti, jossa välitämme asiakkaan tunnistetiedot argumentteina.

SaveOptions saveOptions = new SaveOptions()

Toiseksi, luo SaveOptions-esiintymä, jossa määritämme tulostustiedostomuodon HTML:ksi ja asetamme parametrin HTML-sisällön pakkaamiseksi.

PostWorkbookSaveAsRequest postworkbookSaveAsRequest = new PostWorkbookSaveAsRequest()

Kolmanneksi, luo “PostWorkbookSaveAsRequest” -esiintymä, jossa määritämme syötettävän CSV-tiedoston nimen, tuloksena olevan HTML:n nimen ja muut valinnaiset parametrit.

var response = cellsInstance.PostWorkbookSaveAs(postworkbookSaveAsRequest);

Soita API:lle aloittaaksesi CSV:stä HTML-muunnos. Kun koodi on suoritettu onnistuneesti, tuloksena oleva HTML-tiedosto tallennetaan pilvitallennustilaan.

// Täydelliset esimerkit ja datatiedostot ovat osoitteessa 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Hanki asiakkaan tunnistetiedot osoitteesta https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// luo CellsApi-ilmentymä välittämällä ClientID ja ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// syötettävän CSV-tiedoston nimi
string input_CSV = "source.csv";
// tuloksena olevan HTML-tiedoston nimi
string resultant = "output.html";

try
{
  // lukea syötetyn CSV-tiedoston sisältöä
  var file = System.IO.File.OpenRead(input_CSV);

  // Luo SaveOptions-objekti, jossa määritämme tulostusmuodon
  SaveOptions saveOptions = new Aspose.Cells.Cloud.SDK.Model.SaveOptions()
  {
    // tiedoston tulostusmuoto 
    SaveFormat = "HTML",
    ClearData = true,
    EnableHTTPCompression = true
  };
  
  // Luo PostWorkbook-tallennuspyyntö, jotta voimme aloittaa muunnostoiminnon
  PostWorkbookSaveAsRequest postworkbookSaveAsRequest = new PostWorkbookSaveAsRequest()
  {
    // syötettävän CSV-tiedoston nimi
    name = input_CSV,
    saveOptions = saveOptions,
    // tuloksena oleva tiedostonimi
    newfilename = resultant,
    isAutoFitRows = true,
    isAutoFitColumns = true
  };

  // alusta muunnostoiminto
  var response = cellsInstance.PostWorkbookSaveAs(postworkbookSaveAsRequest);

  // tulosta onnistumisviesti, jos muunnos onnistuu
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("Successful conversion of CSV to HTML file !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
csv:stä html:ksi

Esikatselu CSV:stä HTML-muunnokseen.

CSV-muunnos verkkoon cURL-komentojen avulla

Toisena lähestymistapana voit harkita CSV:n muuntamisen HTML-muotoon virtaviivaistamista Aspose.Cells Cloud- ja cURL-komentojen avulla. Joten käyttämällä cURL-komentoja voit lähettää pyynnön PostWorkbookSaveAs-päätepisteeseen, määrittää syöte-CSV-tiedoston ja halutun tulostusmuodon HTML-muodossa. Tämä lähestymistapa varmistaa myös tarkkuuden ja tehokkuuden ja muuttaa CSV-raakadatan visuaalisesti houkuttelevaksi ja interaktiiviseksi HTML-sisällöksi.

Ensimmäinen vaihe tässä lähestymistavassa on luoda JWT-käyttöoikeus seuraavalla komennolla:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=921363a8-b195-426c-85f7-7d458b112383&client_secret=2bf81fca2f3ca1790e405c904b94d233" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Suorita nyt seuraava komento muuntaaksesi CSV Web HTML -muotoon. Muuntamisen jälkeen tuloksena oleva HTML-tiedosto tallennetaan pilvitallennustilaan.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{myInput}/SaveAs?newfilename={outputFile}&isAutoFitRows=true&isAutoFitColumns=true&checkExcelRestriction=false" \
-X POST \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{ \"SaveFormat\": \"html\", \"CachedFileFolder\": \"string\", \"ClearData\": true, \"CreateDirectory\": true, \"EnableHTTPCompression\": true, \"RefreshChartCache\": true, \"SortNames\": true, \"ValidateMergedAreas\": true}"

Korvaa “myInput” pilvitallennustilassa olevan CSV-syötetiedoston nimellä, “outputFile” tuloksena olevan pilvitallennustilassa luotavan HTML-tiedoston nimellä ja “accessToken” yllä luodulla JWT-käyttötunnuksella.

Johtopäätös

Yhteenvetona voidaan todeta, että matka CSV:stä HTML:ään paljastaa kaksi erillistä mutta tehokasta reittiä. .NET Cloud SDK tarjoaa monipuolisia Exceliin liittyviä toimintoja, toimii vankana työkaluna CSV-tietojen käsittelyyn ja järjestää sen muuntamisen eri muotoihin, mikä luo pohjan kattavalle tiedon muunnokselle. Toisaalta cURL-komennot yhdessä Aspose.Cells Cloud API:n kanssa tarjoavat virtaviivaisen, pilvipohjaisen lähestymistavan, mikä yksinkertaistaa muunnosprosessia ja varmistaa dynaamisen HTML-sisällön toimituksen. Nyt tarpeidesi mukaan integroi nämä ratkaisut ja paranna tiedon esitystapaa verkossa. Joten astu interaktiivisen ja visuaalisesti houkuttelevan sisällön uuteen aikakauteen!

hyödyllisiä linkkejä

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Suosittelemme vierailemaan seuraavissa blogeissa: