csv-ből txt-be online

A CSV konvertálása szövegfájllá a .NET Cloud SDK segítségével.

Az adatkezelés és az interoperabilitás érdekében a CSV (vesszővel elválasztott értékek) fájlok zökkenőmentes konvertálása egyszerű szöveggé ([TXT](https://docs. fileformat.com/word-processing/txt/)) formátum az adatfeldolgozási folyamatok döntő lépése. A strukturált CSV-adatok sokoldalúbb és univerzálisan olvasható TXT formátumba való lefordítása általános szükséglet a különböző iparágakban és alkalmazásokban. Ebben az átfogó útmutatóban ennek az átalakításnak a jelentőségét vizsgáljuk meg. Tehát nézzük meg a részleteket, hogyan hasznosíthatjuk a .NET REST API erejét, és egyszerűsíthetjük ezt az átalakítási folyamatot.

.NET Cloud SDK a CSV-ről TXT-re való konvertáláshoz

Az [Aspose.Cells Cloud SDK for .NET] (https://products.aspose.cloud/cells/net/) robusztus megoldást kínál a zökkenőmentes CSV-szövegfájl-átalakításhoz. Ez a Cloud SDK leegyszerűsíti ezt az átalakítási folyamatot azáltal, hogy a hatékony fájlkonverzióhoz szabott funkciók átfogó készletét kínálja. Az SDK erejének kihasználásával könnyedén lefordíthatja a CSV-fájlokat TXT formátumba, így biztosítva az adatok kompatibilitását, olvashatóságát és sokoldalúságát a különböző platformokon és rendszereken.

Az SDK használatához meg kell keresnünk az “Aspose.Cells-Cloud” kifejezést a NuGet csomagkezelőben, és rá kell kattintanunk a “Csomag hozzáadása” gombra. Másodszor, szerezze be az ügyfél hitelesítő adatait a [cloud dashboard] (https://dashboard.aspose.cloud/) webhelyről. Ha nincs meglévő fiókja, egyszerűen hozzon létre egy ingyenes fiókot a gyors kezdés cikkben található utasítások követésével.

CSV konvertálása TXT-re C# .NET-ben

Megtudtuk, hogy az SDK nemcsak magát az átalakítást segíti elő, hanem további funkciókat is kínál a testreszabáshoz, lehetővé téve a kimeneti TXT-fájl testreszabását az adott formázási követelményeknek megfelelően. Most pedig nézzük meg a részleteket, hogyan teljesíthetjük a CSV-TXT formátum követelményét C# .NET-ben.

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Először hozzon létre egy CellsApi osztály objektumot, ahol argumentumként adjuk át az ügyfél hitelesítő adatait.

SaveOptions saveOptions = new SaveOptions()

Másodszor, hozzon létre egy példányt a SaveOptions osztályból, ahol a kimeneti formátumot TXT-ként határozzuk meg.

PostWorkbookSaveAsRequest postworkbookSaveAsRequest = new PostWorkbookSaveAsRequest()

Harmadszor, hozzon létre egy PostWorkbookSaveAsRequest példányt, ahol megadjuk a bemeneti CSV-fájl nevét és az eredményül kapott szövegfájl nevét.

cellsInstance.PostWorkbookSaveAs(postworkbookSaveAsRequest);

Végül hívja meg az API-t a CSV TXT online konvertálásához. A sikeres átalakítás után az eredményül kapott szöveges fájl felhőtárhelyen kerül tárolásra.

// A teljes példákért és adatfájlokért látogasson el ide 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Szerezze be az ügyfél hitelesítő adatait a https://dashboard.aspose.cloud/ webhelyről
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// hozzon létre CellsApi példányt a ClientID és a ClientSecret átadása közben
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// a bemeneti CSV fájl neve
string input_CSV = "source.csv";
// Eredményes szövegfájl
string resultant_file = "resultant.txt";

try
{
  // olvassa el a bemeneti CSV-fájl tartalmát
  var file = System.IO.File.OpenRead(input_CSV);

  // SaveOption objektum, amely TXT-ként határozza meg a kimeneti formátumot
  SaveOptions saveOptions = new SaveOptions()
  {
    SaveFormat = "TXT",
    ClearData = true
  };
  
  // Munkafüzet mentési kérelem
  PostWorkbookSaveAsRequest postworkbookSaveAsRequest = new PostWorkbookSaveAsRequest()
  {
    name = input_CSV,
    newfilename = resultant_file
  };

  // inicializálja az átalakítási műveletet
  var response = cellsInstance.PostWorkbookSaveAs(postworkbookSaveAsRequest);

  // ha az átalakítás sikeres, nyomtassa ki a sikeres üzenetet
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("The CSV to Text file conversion completed successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
csv txt átalakítás

A CSV-ből szöveges fájl átalakítás előnézete.

A minta CSV-fájl és az eredményül kapott TSV letölthető innen:

CSV-fájlból szövegfájlba a cURL-parancsok használatával

A CSV szöveges fájllá való konvertálása az Aspose.Cells Cloud használatával cURL-parancsokkal az Aspose.Cells Cloud által biztosított RESTful API-végpontok felhasználásával jár. Ezek a végpontok zökkenőmentes fájlformátum-átalakításokat tesznek lehetővé, beleértve a CSV-ről TXT-re való konvertálást. Ezenkívül a cURL-parancsok hídként működnek a helyi környezet és az Aspose.Cells Cloud API között, lehetővé téve, hogy közvetlenül a parancssorból kommunikáljon az API-végpontokkal.

Ennek a megközelítésnek az első lépése egy JWT hozzáférési token létrehozása a következő paranccsal:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=921363a8-b195-426c-85f7-7d458b112383&client_secret=2bf81fca2f3ca1790e405c904b94d233" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Most hajtsa végre a következő parancsot a CSV TXT fájlformátumra való átalakításához. Az átalakítás után az eredményül kapott TXT-fájl felhőtárhelyen kerül tárolásra.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{sourceFile}/SaveAs?newfilename={output}&isAutoFitRows=true&isAutoFitColumns=true&checkExcelRestriction=false" \
-X POST \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{ \"SaveFormat\": \"TXT\", \"ClearData\": true, \"CreateDirectory\": true, \"EnableHTTPCompression\": true, \"RefreshChartCache\": true, \"SortNames\": true, \"ValidateMergedAreas\": true}"

Cserélje ki a „sourceFile” szót a felhőtárhelyen elérhető bemeneti CSV-fájl nevével, az „output” szót a felhőalapú tárhelyen generálandó TSV-fájl nevével, az „accessToken”-t pedig a fent generált JWT-hozzáférési tokenre.

Következtetés

Ebben az átfogó cikkben megvizsgáltuk a CSV (vesszővel elválasztott értékek) fájlok hatékony konvertálását TXT (sima szöveg) formátumba az Aspose.Cells Cloud segítségével. Ez a feltárás magában foglalta és kihasználta a robusztus Aspose.Cells Cloud SDK for .NET-et, bemutatva a strukturált adatok CSV-ből TXT-fájlokká történő zökkenőmentes átalakítására való képességeit. A folyamat magában foglalja a RESTful API-végpontok kihasználását, lehetővé téve olyan cURL-parancsok létrehozását, amelyek közvetlenül a parancssori felületről indítják el a formátumkonverziókat.

Hasznos Linkek

kapcsolódó cikkek

Javasoljuk, hogy látogassa meg az alábbi blogokat: