csv txt verkossa

CSV-tiedoston muuntaminen tekstitiedostoksi .NET Cloud SDK:lla.

Tietojen käsittelyä ja yhteentoimivuutta varten CSV (Comma-Separated Values) -tiedostojen saumaton muuntaminen tavalliseksi tekstiksi ([TXT](https://docs. fileformat.com/word-processing/txt/)) -muoto on tärkeä vaihe tietojenkäsittelyssä. Tarve kääntää jäsennelty CSV-data monipuolisempaan ja yleisesti luettavampaan TXT-muotoon on yleinen välttämättömyys eri toimialoilla ja sovelluksissa. Tässä kattavassa oppaassa aiomme syventää tämän muuntamisen merkitystä. Joten tutkitaan yksityiskohtia siitä, kuinka voimme hyödyntää .NET REST API:n tehoa ja virtaviivaistaa tätä muutosprosessia.

.NET Cloud SDK muuntamiseen CSV:stä TXT:ksi

Aspose.Cells Cloud SDK for .NET tarjoaa vankan ratkaisun saumattomaan CSV-tekstitiedostojen muuntamiseen. Tämä Cloud SDK yksinkertaistaa tätä muunnosprosessia tarjoamalla kattavan joukon toimintoja, jotka on räätälöity tehokkaita tiedostojen muunnoksia varten. Hyödyntämällä tämän SDK:n tehoja voit kääntää CSV-tiedostoja vaivattomasti TXT-muotoon, mikä varmistaa tietojen yhteensopivuuden, luettavuuden ja monipuolisuuden eri alustoilla ja järjestelmissä.

Jotta voisimme käyttää SDK:ta, meidän on etsittävä “Aspose.Cells-Cloud” NuGet-pakettien hallinnassa ja napsautettava “Lisää paketti” -painiketta. Toiseksi hanki asiakastunnuksesi pilvihallintapaneelista. Jos sinulla ei ole tiliä, luo ilmainen tili noudattamalla pika aloitus -artikkelissa annettuja ohjeita.

Muunna CSV TXT:ksi C#:ssa .NET

Olemme oppineet, että SDK ei vain helpota itse muuntamista, vaan tarjoaa myös lisätoimintoja mukauttamiseen, jolloin voit räätälöidä tulostettavan TXT-tiedoston erityisten muotoiluvaatimusten mukaan. Tarkastellaan nyt yksityiskohtia siitä, kuinka voimme täyttää vaatimuksen CSV:stä TXT-muotoon C# .NET:ssä.

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Luo ensin CellsApi-luokan objekti, jossa välitämme asiakkaan tunnistetiedot argumentteina.

SaveOptions saveOptions = new SaveOptions()

Toiseksi, luo SaveOptions-luokan esiintymä, jossa määritämme tulostusmuodon TXT:ksi.

PostWorkbookSaveAsRequest postworkbookSaveAsRequest = new PostWorkbookSaveAsRequest()

Kolmanneksi, luo esiintymä “PostWorkbookSaveAsRequest”, jossa määritämme syötetyn CSV-tiedoston nimen ja tuloksena olevan tekstitiedoston nimen.

cellsInstance.PostWorkbookSaveAs(postworkbookSaveAsRequest);

Lopuksi kutsu API muuntaaksesi CSV:n TXT:ksi verkossa. Onnistuneen muuntamisen jälkeen tuloksena oleva tekstitiedosto tallennetaan pilvitallennustilaan.

// Täydelliset esimerkit ja datatiedostot ovat osoitteessa 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Hanki asiakkaan tunnistetiedot osoitteesta https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// luo CellsApi-ilmentymä välittämällä ClientID ja ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// syötettävän CSV-tiedoston nimi
string input_CSV = "source.csv";
// Tuloksena oleva tekstitiedosto
string resultant_file = "resultant.txt";

try
{
  // lukea syötetyn CSV-tiedoston sisältöä
  var file = System.IO.File.OpenRead(input_CSV);

  // SaveOption-objekti, joka määrittää tulostusmuodon TXT:ksi
  SaveOptions saveOptions = new SaveOptions()
  {
    SaveFormat = "TXT",
    ClearData = true
  };
  
  // Työkirjan tallennuspyyntö
  PostWorkbookSaveAsRequest postworkbookSaveAsRequest = new PostWorkbookSaveAsRequest()
  {
    name = input_CSV,
    newfilename = resultant_file
  };

  // alusta muunnostoiminto
  var response = cellsInstance.PostWorkbookSaveAs(postworkbookSaveAsRequest);

  // kun muunnos on onnistunut, tulosta onnistumisviesti
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("The CSV to Text file conversion completed successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
csv-txt-muunnos

Esikatselu CSV-tekstitiedoston muuntamisesta.

CSV-mallitiedosto ja tuloksena oleva TSV voidaan ladata osoitteesta:

CSV-tiedostosta tekstitiedostoksi cURL-komentojen avulla

CSV:n muuntaminen tekstitiedostoksi Aspose.Cells Cloud avulla cURL-komentojen avulla edellyttää Aspose.Cells Cloudin tarjoamien RESTful API -päätepisteiden hyödyntämistä. Nämä päätepisteet mahdollistavat saumattoman tiedostomuotomuunnoksen, mukaan lukien muuntamisen CSV:stä TXT:ksi. Lisäksi cURL-komennot toimivat siltana paikallisen ympäristösi ja Aspose.Cells Cloud API:n välillä, jolloin voit olla vuorovaikutuksessa API-päätepisteiden kanssa suoraan komentoriviltä.

Ensimmäinen vaihe tässä lähestymistavassa on luoda JWT-käyttöoikeus seuraavalla komennolla:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=921363a8-b195-426c-85f7-7d458b112383&client_secret=2bf81fca2f3ca1790e405c904b94d233" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Suorita nyt seuraava komento muuttaaksesi CSV TXT-tiedostomuotoon. Muuntamisen jälkeen tuloksena oleva TXT-tiedosto tallennetaan pilvitallennustilaan.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{sourceFile}/SaveAs?newfilename={output}&isAutoFitRows=true&isAutoFitColumns=true&checkExcelRestriction=false" \
-X POST \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{ \"SaveFormat\": \"TXT\", \"ClearData\": true, \"CreateDirectory\": true, \"EnableHTTPCompression\": true, \"RefreshChartCache\": true, \"SortNames\": true, \"ValidateMergedAreas\": true}"

Korvaa “sourceFile” pilvitallennustilassa olevan CSV-syötetiedoston nimellä, “output” tuloksena olevan pilvitallennustilassa luotavan TSV-tiedoston nimellä ja “accessToken” yllä luodulla JWT-käyttötunnuksella.

Johtopäätös

Tässä kattavassa artikkelissa tutkimme CSV (Comma-Separated Values) -tiedostojen tehokasta muuntamista TXT (plain text) -muotoon Aspose.Cells Cloudin avulla. Tämä tutkimus sisälsi ja hyödynsi vankkaa Aspose.Cells Cloud SDK:ta .NET:lle, joka esitteli sen kyvyt muuttaa strukturoitua dataa saumattomasti CSV-tiedostoista TXT-tiedostoiksi. Prosessi sisältää RESTful API -päätepisteiden hyödyntämisen, jolloin voit luoda cURL-komentoja, jotka käynnistävät muotomuunnoksia suoraan komentoriviliittymästä.

hyödyllisiä linkkejä

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Suosittelemme vierailemaan seuraavissa blogeissa: