excel till html

Konvertera Excel till HTML i Java

Vi använder Excel-arbetsböcker för att utföra datainmatning, organisera data, utföra redovisningsjobb, genomföra ekonomiska analyser, tidshantering, uppgiftshantering och mycket mer. Samtidigt är HTML ett populärt format för att dela data och information över internet, och det erbjuder ett brett utbud av fördelar, inklusive plattformsoberoende kompatibilitet, enkel anpassning och flexibilitet. Genom att konvertera dina Excel-kalkylblad till HTML kan du enkelt dela dina data med andra och se till att din information är tillgänglig för vem som helst, var som helst och på vilken enhet som helst. I den här steg-för-steg-guiden kommer vi att utforska fördelarna med att konvertera Excel till HTML med Java REST API.

Excel till HTML-konverterare

Aspose.Cells Cloud SDK för Java är ett kraftfullt verktyg som erbjuder ett brett utbud av funktioner för att konvertera Excel-kalkylblad till HTML-format. Med denna SDK kan du anpassa din utdata för att möta dina specifika behov, inklusive möjligheten att specificera HTML-kodningen, spara bilder som separata filer och styra formateringen av dina utdata. Den stöder också en mängd andra filformat, inklusive XLS, XLSX, CSV, [PDF](https://docs.fileformat.com/pdf /), och mer, vilket gör det till ett mångsidigt verktyg för dokumentkonvertering. Dessutom är den mycket skalbar, vilket gör att du kan bearbeta stora datamängder snabbt och effektivt. Oavsett om du är en utvecklare, en företagsägare eller en professionell dokumenthantering, är Aspose.Cells Cloud SDK för Java ett idealiskt val för att konvertera Excel till HTML.

Nu måste vi först lägga till SDK-referensen i Java-projektet (maven build) genom att lägga till följande information i pom.xml.

<repositories>
  <repository>
    <id>AsposeJavaAPI</id>
    <name>Aspose Java API</name>
    <url>https://repository.aspose.cloud/repo/</url>
  </repository>
</repositories>
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-cells-cloud</artifactId>
    <version>22.8</version>
  </dependency>
</dependencies>

Om du inte har ett befintligt konto på Cloud Dashboard, vänligen skapa ett gratiskonto med en giltig e-postadress och skaffa dina personliga kunduppgifter.

Excel till webben i Java

Låt oss diskutera detaljerna om hur du kan utveckla en kalkylarksvisare online genom att följa stegen nedan.

 • Skapa en instans av klassen CellsApi som tar klientuppgifter som inmatningsargument.
 • Ange namnet på indata Excel, resulterande format som HTML och utdatafilens namn i strängvariabler.
 • Läs innehållet i Excel-arbetsboken från den lokala enheten med hjälp av filinstans.
 • Till sist, anropa metoden cellsWorkbookPutConvertWorkbook(…) för att initiera konverteringsoperationen.
// för fler exempel, besök https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-java

try
  {
  // Hämta ClientID och ClientSecret från https://dashboard.aspose.cloud/
  String clientId = "bbf94a2c-6d7e-4020-b4d2-b9809741374e";
  String clientSecret = "1c9379bb7d701c26cc87e741a29987bb";
 
  // skapa en instans av CellsApi med hjälp av klientuppgifter
  CellsApi api = new CellsApi(clientId,clientSecret);
  		
  // namn på indata Excel-arbetsbok
  String fileName = "source.xlsx";
  // lösenordsinformation om arbetsboken är krypterad
  String password = null;
    
  // resulterande filformat
  String format = "HTML";
  		
  // ladda filen från det lokala systemet
  File file = new File("c://Users/"+fileName);	
  
  // utföra dokumentkonverteringsoperation
  File response = api.cellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format, password, "Converted.html", null, null); 
      
  // skriv ut lyckat meddelande
  System.out.println("Successfull completion of Excel to HTML conversion !");
  }catch(Exception ex)
  {
	System.out.println(ex);
  }
excel till csv-fil förhandsgranskning

bild1:- Förhandsgranskning av konvertering från Excel till HTML

Indata Excel som används i exemplet ovan kan laddas ner från myDocument.xlsx.

Lägg märke till API:ets fantastiska förmåga där enskilda kalkylblad visas som separata flikar i resulterande HTML.

Konvertera Excel till HTML med hjälp av cURL-kommandon

Att konvertera Excel till HTML / XLS till webben med REST API och cURL-kommandon ger ett antal fördelar. Först och främst är detta tillvägagångssätt mycket flexibelt och kan enkelt integreras i dina befintliga arbetsflöden. Genom att använda kommandon REST API och cURL kan du automatisera dina dokumentkonverteringsuppgifter och minska mängden tid och resurser som krävs för manuell konvertering. Genom att använda ett molnbaserat verktyg som Aspose.Cells Cloud kan du dessutom utföra konverteringar på en skalbar och säker plattform, utan att behöva någon extra programvara. Slutligen, att använda REST API och cURL-kommandon för att konvertera Excel till HTML är en kostnadseffektiv lösning som kan hjälpa dig att spara pengar på licensavgifter och underhållskostnader.

Så först måste vi generera en JWT-åtkomsttoken medan vi kör följande kommando.

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bbf94a2c-6d7e-4020-b4d2-b9809741374e&client_secret=1c9379bb7d701c26cc87e741a29987bb" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

När vi har JWT-token måste vi köra följande kommando för att konvertera XLS till HTML och spara utdata i molnlagring.

curl -v -X PUT "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/convert?format=HTML&outPath=converted.html&checkExcelRestriction=true" \
-H "accept: multipart/form-data" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>" \
-H "Content-Type: multipart/form-data" \
-d {"File":{}}

Slutkommentarer

Sammanfattningsvis är att konvertera Excel till HTML en vanlig uppgift som kan utföras med en mängd olika verktyg och metoder. I den här artikeln undersökte vi dock två metoder för att konvertera Excel till HTML: att använda Java-kod med Aspose.Cells Cloud SDK och att använda REST API och cURL-kommandon. Båda tillvägagångssätten erbjuder sina egna unika fördelar och fördelar, beroende på dina specifika krav och arbetsflöde. Att använda Java-kod ger en mer anpassningsbar och integrerad lösning, medan användning av REST API och cURL-kommandon ger mer flexibilitet och skalbarhet. I slutändan beror valet av tillvägagångssätt på faktorer som storleken och komplexiteten på dina Excel-filer, nivån på automatisering och integration som krävs samt din totala budget och resurser. Oavsett vilket tillvägagångssätt du väljer ger Aspose.Cells Cloud en kraftfull och pålitlig plattform för dokumentkonvertering, med stöd för ett brett utbud av filformat och funktioner.

Observera att den fullständiga källkoden för SDK:er kan laddas ner från GitHub (publicerad under MIT-licens). Slutligen, om du stöter på några problem när du använder API:t, var god kontakta oss via kostnadsfritt produktsupportforum.

relaterade artiklar

Vi rekommenderar starkt att du besöker följande länkar för att lära dig mer om: