excel till csv

Konvertera Excel till CSV i Java

I dagens datadrivna värld har möjligheten att konvertera Excel-filer till formatet CSV (kommaseparerade värden) blivit avgörande. Medan Excel-filer används ofta för att lagra och analysera data, erbjuder CSV-filer ett enklare och mer mångsidigt format som enkelt kan bearbetas av olika applikationer och programmeringsspråk. Att konvertera Excel till CSV ger ett sätt att effektivisera dataintegration, förbättra interoperabilitet och underlätta datautbyte mellan olika system. I den här artikeln kommer vi att utforska hur du kan utföra denna uppgift med Java Cloud SDK, vilket ger dig möjlighet att enkelt konvertera Excel-filer till CSV och låsa upp din datas fulla potential.

Excel till CSV Conversion Cloud SDK

När det gäller att konvertera Excel-filer till CSV med Java framstår Aspose.Cells Cloud SDK för Java som en kraftfull och effektiv lösning. Aspose.Cells Cloud är ett funktionsrikt API som ger omfattande stöd för Excel-filmanipulation, inklusive möjligheten att konvertera Excel-filer till CSV-format sömlöst. Så oavsett om du arbetar med ett datamigreringsprojekt, dataanalys eller något annat scenario som kräver konvertering från Excel till CSV, ger Aspose.Cells Cloud SDK dig verktygen och flexibiliteten för att uppnå dina mål effektivt och korrekt.

Lägg nu till följande detaljer i pom.xml för att lägga till Cloud SDK-referensen i ditt projekt.

<repositories>
  <repository>
    <id>AsposeJavaAPI</id>
    <name>Aspose Java API</name>
    <url>https://repository.aspose.cloud/repo/</url>
  </repository>
</repositories>
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-cells-cloud</artifactId>
    <version>22.8</version>
  </dependency>
</dependencies>

När referensen till Cloud SDK har lagts till, registrera ett konto via Cloud dashboard och leta upp/skapa klient-ID och klienthemlighetsdetaljer.

Konvertera Excel till CSV i Java

Följ instruktionerna nedan för att konvertera XLSX till CSV-format.

 • Skapa en instans av klassen CellsApi samtidigt som du tillhandahåller klientuppgifter som inmatningsargument.
 • Ange namnet på indata Excel, resulterande format som CSV och namnet på utdatafilen.
 • Ladda upp Excel-arbetsboken till molnlagring med metoden uploadFile(…).
 • Till sist, anropa metoden cellsWorkbookGetWorkbook(…) för att initiera XLSX till CSV-konverteringsoperationen.
// för fler exempel, besök https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-java

try
  {
  // Hämta ClientID och ClientSecret från https://dashboard.aspose.cloud/
  String clientId = "bbf94a2c-6d7e-4020-b4d2-b9809741374e";
  String clientSecret = "1c9379bb7d701c26cc87e741a29987bb";
 
  // skapa en instans av CellsApi med hjälp av klientuppgifter
  CellsApi api = new CellsApi(clientId,clientSecret);
  		
  // namn på indata Excel-arbetsbok
  String fileName = "source.xlsx";
  
  // lösenordsinformation om arbetsboken är krypterad
  String password = null;
  
  // Anger om ange arbetsboksrader ska anpassas automatiskt.
  Boolean isAutoFit = true;
  // Anger om endast tabelldata ska sparas. Använd bara pdf för att excel.
  Boolean onlySaveTable = true;
  // resulterande filformat
  String format = "CSV";
  		
  // ladda filen från det lokala systemet
  File file = new File("c://Users/nayyer/"+fileName);	
  
  // ladda upp ingång XLSB till molnlagring
  api.uploadFile("input.xlsx", file, "Internal");

  // utföra dokumentkonverteringsoperation
  File response = api.cellsWorkbookGetWorkbook("input.xlsx", password,format, 
  			      isAutoFit, onlySaveTable, null,"Internal", "Resultant.csv","Internal", null);    
      
  // skriv ut lyckat meddelande
  System.out.println("Excel to CSV sucessfully converted !");
  }catch(Exception ex)
  {
    System.out.println(ex);
  }
förhandsgranska excel till csv-fil

bild1:- Förhandsgranskning av Excel till CSV-fil

Exempelfilerna som används i exemplet ovan kan laddas ner från myDocument.xlsx och Resultant.csv.

Konvertera lokal XLSX till CSV

I det här avsnittet kommer vi att lära oss stegen för hur man konverterar XLSX till CSV utan att ladda upp indatafilen till molnlagring. Så följ instruktionerna nedan.

 • Skapa en instans av CellsApi samtidigt som du tillhandahåller klientuppgifter som inmatningsargument.
 • Ange namnet på indata Excel, resulterande format som CSV och utdatafilens namn.
 • För det tredje, anropa metoden cellsWorkbookPutConvertWorkbook(…) för att initiera XLSX till CSV-konverteringen.
// för fler exempel, besök https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-java

try
  {
  // Hämta ClientID och ClientSecret från https://dashboard.aspose.cloud/
  String clientId = "bbf94a2c-6d7e-4020-b4d2-b9809741374e";
  String clientSecret = "1c9379bb7d701c26cc87e741a29987bb";

  // skapa en instans av CellsApi med hjälp av klientuppgifter
  CellsApi api = new CellsApi(clientId,clientSecret);
  		
  // namn på indata XLSX-arbetsbok
  String fileName = "myDocument.xlsx";
  // lösenordsinformation om arbetsboken är krypterad
  String password = null;
  // resulterande filformat
  String format = "CSV";
  		
  // ladda filen från det lokala systemet
  File file = new File("c://Users/nayyer/"+fileName);	
  
  // Konvertera XLSX till CSV-operation
  File response = api.cellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format, password, "Converted.csv", null, null); 
      
  // skriv ut lyckat meddelande
  System.out.println("Excel to CSV sucessfully converted !");
  }catch(Exception ex)
  {
    System.out.println(ex);
  }

XLSX till CSV med cURL-kommandon

Ett annat kraftfullt sätt att konvertera Excel-filer till CSV är genom cURL-kommandon och Aspose.Cells Cloud REST API. Med Aspose.Cells Cloud REST API kan du utföra olika operationer på Excel-filer, inklusive konvertering till CSV, med enkla och okomplicerade cURL-kommandon. Genom att utnyttja kraften i cURL-kommandon och Aspose.Cells Cloud REST API kan du automatisera konverteringsprocessen, hantera stora Excel-filer och uppnå effektiva och pålitliga resultat.

Kör nu följande kommando för att generera JWT-åtkomsttoken:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bbf94a2c-6d7e-4020-b4d2-b9809741374e&client_secret=1c9379bb7d701c26cc87e741a29987bb" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

När JWT har genererats, vänligen kör följande kommando för att konvertera XLSX till CSV och spara utdata i molnlagring. Observera att ingång XLSX redan är tillgänglig i molnlagring.

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/myDocument(1).xlsx?format=CSV&isAutoFit=false&onlySaveTable=false&outPath=converted.csv&checkExcelRestriction=true" \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>"

Slutsats

Oavsett om du väljer att använda Aspose.Cells Cloud SDK för Java eller utnyttja cURL-kommandon med Aspose.Cells Cloud REST API, har du kraftfulla verktyg till ditt förfogande för konvertering av Excel till CSV. Dessa metoder erbjuder flexibilitet, skalbarhet och enkel integration, vilket gör att du enkelt kan konvertera Excel-filer till CSV-format. Genom att utnyttja dessa tekniker kan du därför automatisera konverteringsprocessen, effektivisera dina arbetsflöden och extrahera värdefull data från Excel-filer i ett format som är allmänt kompatibelt och lättillgängligt.

relaterade länkar

relaterade artiklar

Vi rekommenderar starkt att du besöker följande länkar för att lära dig mer om: