excel do csv

Previesť Excel do CSV v Jave

V dnešnom svete založenom na dátach sa schopnosť konvertovať súbory Excel do formátu CSV (Comma-Separated Values) stala nevyhnutnou. Zatiaľ čo súbory Excel sú široko používané na ukladanie a analýzu údajov, súbory CSV ponúkajú jednoduchší a všestrannejší formát, ktorý možno ľahko spracovať rôznymi aplikáciami a programovacími jazykmi. Konverzia Excelu do CSV poskytuje spôsob, ako zefektívniť integráciu údajov, zlepšiť interoperabilitu a uľahčiť výmenu údajov medzi rôznymi systémami. V tomto článku preskúmame, ako vykonať túto úlohu pomocou súpravy Java Cloud SDK, ktorá vám umožní bez námahy konvertovať súbory Excel do formátu CSV a odomknúť plný potenciál vašich údajov.

Excel na konverziu CSV Cloud SDK

Pokiaľ ide o prevod súborov Excel do CSV pomocou Java, Aspose.Cells Cloud SDK for Java vyniká ako výkonné a efektívne riešenie. Aspose.Cells Cloud je rozhranie API s bohatými funkciami, ktoré poskytuje rozsiahlu podporu pre manipuláciu so súbormi programu Excel vrátane možnosti bezproblémového prevodu súborov programu Excel do formátu CSV. Či už teda pracujete na projekte migrácie údajov, analýze údajov alebo akomkoľvek inom scenári, ktorý vyžaduje konverziu Excelu na CSV, Aspose.Cells Cloud SDK vám poskytuje nástroje a flexibilitu na efektívne a presné dosiahnutie vašich cieľov.

Teraz pridajte nasledujúce podrobnosti do pom.xml, aby ste do svojho projektu pridali referenciu Cloud SDK.

<repositories>
  <repository>
    <id>AsposeJavaAPI</id>
    <name>Aspose Java API</name>
    <url>https://repository.aspose.cloud/repo/</url>
  </repository>
</repositories>
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-cells-cloud</artifactId>
    <version>22.8</version>
  </dependency>
</dependencies>

Po pridaní referencie na Cloud SDK si zaregistrujte účet cez Cloud dashboard a vyhľadajte/vytvorte ID klienta a podrobnosti o tajomstve klienta.

Previesť Excel do CSV v Jave

Ak chcete previesť XLSX do formátu CSV, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

 • Vytvorte inštanciu triedy CellsApi a zároveň poskytnite poverenia klienta ako vstupné argumenty.
 • Zadajte názov vstupného Excelu, výsledný formát ako CSV a názov výstupného súboru.
 • Nahrajte vstupný excelový zošit do cloudového úložiska pomocou metódy uploadFile(…).
 • Nakoniec zavolajte metódu cellsWorkbookGetWorkbook(…) na spustenie operácie prevodu XLSX na CSV.
// ďalšie príklady nájdete na https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-java

try
  {
  // Získajte ClientID a ClientSecret z https://dashboard.aspose.cloud/
  String clientId = "bbf94a2c-6d7e-4020-b4d2-b9809741374e";
  String clientSecret = "1c9379bb7d701c26cc87e741a29987bb";
 
  // vytvorte inštanciu CellsApi pomocou poverení klienta
  CellsApi api = new CellsApi(clientId,clientSecret);
  		
  // názov vstupného zošita programu Excel
  String fileName = "source.xlsx";
  
  // podrobnosti o hesle, ak je zošit zašifrovaný
  String password = null;
  
  // Určuje, či sa majú riadky zošita automaticky prispôsobiť.
  Boolean isAutoFit = true;
  // Určuje, či sa ukladajú iba údaje tabuľky. Na excel používajte iba pdf.
  Boolean onlySaveTable = true;
  // výsledný formát súboru
  String format = "CSV";
  		
  // načítať súbor z lokálneho systému
  File file = new File("c://Users/nayyer/"+fileName);	
  
  // nahrajte vstup XLSB do cloudového úložiska
  api.uploadFile("input.xlsx", file, "Internal");

  // vykonať operáciu konverzie dokumentu
  File response = api.cellsWorkbookGetWorkbook("input.xlsx", password,format, 
  			      isAutoFit, onlySaveTable, null,"Internal", "Resultant.csv","Internal", null);    
      
  // vytlačiť správu o úspechu
  System.out.println("Excel to CSV sucessfully converted !");
  }catch(Exception ex)
  {
    System.out.println(ex);
  }
ukážka súboru excel do csv

image1:- Ukážka súboru Excel do CSV

Vzorové súbory použité vo vyššie uvedenom príklade si môžete stiahnuť z myDocument.xlsx a Resultant.csv.

Preveďte lokálne XLSX na CSV

V tejto časti sa naučíme kroky, ako previesť XLSX na CSV bez nahrávania vstupného súboru do cloudového úložiska. Postupujte preto podľa pokynov uvedených nižšie.

 • Vytvorte inštanciu CellsApi a zároveň poskytnite poverenia klienta ako vstupné argumenty.
 • Zadajte názov vstupného Excelu, výsledný formát ako CSV a názov výstupného súboru.
 • Po tretie, zavolajte metódu cellsWorkbookPutConvertWorkbook(…) na spustenie konverzie XLSX na CSV.
// ďalšie príklady nájdete na https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-java

try
  {
  // Získajte ClientID a ClientSecret z https://dashboard.aspose.cloud/
  String clientId = "bbf94a2c-6d7e-4020-b4d2-b9809741374e";
  String clientSecret = "1c9379bb7d701c26cc87e741a29987bb";

  // vytvorte inštanciu CellsApi pomocou poverení klienta
  CellsApi api = new CellsApi(clientId,clientSecret);
  		
  // názov vstupného zošita XLSX
  String fileName = "myDocument.xlsx";
  // podrobnosti o hesle, ak je zošit zašifrovaný
  String password = null;
  // výsledný formát súboru
  String format = "CSV";
  		
  // načítať súbor z lokálneho systému
  File file = new File("c://Users/nayyer/"+fileName);	
  
  // Previesť operáciu XLSX na CSV
  File response = api.cellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format, password, "Converted.csv", null, null); 
      
  // vytlačiť správu o úspechu
  System.out.println("Excel to CSV sucessfully converted !");
  }catch(Exception ex)
  {
    System.out.println(ex);
  }

XLSX do CSV pomocou príkazov cURL

Ďalším účinným spôsobom prevodu súborov programu Excel do formátu CSV sú príkazy cURL a rozhranie API Aspose.Cells Cloud REST. Pomocou Aspose.Cells Cloud REST API môžete vykonávať rôzne operácie so súbormi programu Excel, vrátane konverzie do CSV, pomocou jednoduchých a priamočiarych príkazov cURL. Využitím výkonu príkazov cURL a Aspose.Cells Cloud REST API môžete automatizovať proces prevodu, spracovávať veľké súbory Excelu a dosahovať efektívne a spoľahlivé výsledky.

Teraz vykonajte nasledujúci príkaz na vygenerovanie prístupového tokenu JWT:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bbf94a2c-6d7e-4020-b4d2-b9809741374e&client_secret=1c9379bb7d701c26cc87e741a29987bb" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Po vygenerovaní JWT spustite nasledujúci príkaz na konverziu XLSX na CSV a uloženie výstupu do cloudového úložiska. Upozorňujeme, že vstup XLSX je už dostupný v cloudovom úložisku.

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/myDocument(1).xlsx?format=CSV&isAutoFit=false&onlySaveTable=false&outPath=converted.csv&checkExcelRestriction=true" \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>"

Záver

Či už sa rozhodnete využiť Aspose.Cells Cloud SDK pre Java alebo využijete príkazy cURL s Aspose.Cells Cloud REST API, máte k dispozícii výkonné nástroje na konverziu Excelu na CSV. Tieto prístupy ponúkajú flexibilitu, škálovateľnosť a jednoduchú integráciu, čo vám umožňuje bez námahy previesť súbory programu Excel do formátu CSV. Využitím týchto technológií teda môžete automatizovať proces konverzie, zefektívniť svoje pracovné postupy a extrahovať cenné údaje zo súborov programu Excel vo formáte, ktorý je široko kompatibilný a ľahko dostupný.

súvisiace odkazy

Súvisiace články

Dôrazne odporúčame navštíviť nasledujúce odkazy, kde sa dozviete viac o: