excela do csv

Konwertuj Excel na CSV w Javie

W dzisiejszym świecie opartym na danych możliwość konwersji plików Excel do formatu CSV (wartości rozdzielane przecinkami) stała się niezbędna. Podczas gdy pliki Excel są szeroko stosowane do przechowywania i analizowania danych, pliki CSV oferują prostszy i bardziej wszechstronny format, który może być łatwo przetwarzany przez różne aplikacje i języki programowania. Konwersja programu Excel do formatu CSV umożliwia usprawnienie integracji danych, poprawę interoperacyjności i ułatwienie wymiany danych między różnymi systemami. W tym artykule przyjrzymy się, jak wykonać to zadanie za pomocą Java Cloud SDK, umożliwiając bezproblemową konwersję plików Excel do formatu CSV i odblokowanie pełnego potencjału danych.

Zestaw SDK chmury konwersji z Excela na CSV

Jeśli chodzi o konwersję plików Excel do formatu CSV przy użyciu języka Java, Aspose.Cells Cloud SDK for Java wyróżnia się jako potężne i wydajne rozwiązanie. Aspose.Cells Cloud to bogaty w funkcje interfejs API, który zapewnia szerokie wsparcie dla manipulacji plikami Excel, w tym możliwość płynnej konwersji plików Excel do formatu CSV. Tak więc, niezależnie od tego, czy pracujesz nad projektem migracji danych, analizą danych, czy jakimkolwiek innym scenariuszem, który wymaga konwersji Excela na CSV, Aspose.Cells Cloud SDK zapewnia narzędzia i elastyczność, aby skutecznie i dokładnie osiągnąć swoje cele.

Teraz dodaj następujące szczegóły w pom.xml, aby dodać odwołanie do Cloud SDK w swoim projekcie.

<repositories>
  <repository>
    <id>AsposeJavaAPI</id>
    <name>Aspose Java API</name>
    <url>https://repository.aspose.cloud/repo/</url>
  </repository>
</repositories>
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-cells-cloud</artifactId>
    <version>22.8</version>
  </dependency>
</dependencies>

Po dodaniu odniesienia do Cloud SDK zarejestruj konto w Cloud dashboard i wyszukaj/utwórz dane Client ID i Client Secret.

Konwertuj Excel na CSV w Javie

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej, aby przekonwertować XLSX na format CSV.

 • Utwórz instancję klasy CellsApi, podając poświadczenia klienta jako argumenty wejściowe.
 • Określ nazwę wejściowego programu Excel, wynikowy format jako CSV oraz nazwę pliku wyjściowego.
 • Prześlij wejściowy skoroszyt programu Excel do magazynu w chmurze przy użyciu metody uploadFile(…).
 • Na koniec wywołaj metodę cellsWorkbookGetWorkbook(…), aby zainicjować operację konwersji XLSX na CSV.
// więcej przykładów można znaleźć na stronie https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-java

try
  {
  // Uzyskaj ClientID i ClientSecret z https://dashboard.aspose.cloud/
  String clientId = "bbf94a2c-6d7e-4020-b4d2-b9809741374e";
  String clientSecret = "1c9379bb7d701c26cc87e741a29987bb";
 
  // utwórz instancję CellsApi przy użyciu poświadczeń klienta
  CellsApi api = new CellsApi(clientId,clientSecret);
  		
  // nazwa wejściowego skoroszytu programu Excel
  String fileName = "source.xlsx";
  
  // szczegóły hasła, jeśli skoroszyt jest zaszyfrowany
  String password = null;
  
  // Określa, czy ustawić automatyczne dopasowanie wierszy skoroszytu.
  Boolean isAutoFit = true;
  // Określa, czy zapisywane są tylko dane tabeli. Używaj tylko pdf do Excela.
  Boolean onlySaveTable = true;
  // wynikowy format pliku
  String format = "CSV";
  		
  // załaduj plik z systemu lokalnego
  File file = new File("c://Users/nayyer/"+fileName);	
  
  // prześlij dane wejściowe XLSB do magazynu w chmurze
  api.uploadFile("input.xlsx", file, "Internal");

  // wykonać operację konwersji dokumentu
  File response = api.cellsWorkbookGetWorkbook("input.xlsx", password,format, 
  			      isAutoFit, onlySaveTable, null,"Internal", "Resultant.csv","Internal", null);    
      
  // wydrukować komunikat o powodzeniu
  System.out.println("Excel to CSV sucessfully converted !");
  }catch(Exception ex)
  {
    System.out.println(ex);
  }
Excel do podglądu pliku csv

image1: - Excel do podglądu pliku CSV

Przykładowe pliki użyte w powyższym przykładzie można pobrać z myDocument.xlsx i Resultant.csv.

Konwertuj lokalny XLSX na CSV

W tej sekcji nauczymy się, jak przekonwertować XLSX na CSV bez przesyłania pliku wejściowego do magazynu w chmurze. Postępuj więc zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej.

 • Utwórz instancję CellsApi, podając poświadczenia klienta jako argumenty wejściowe.
 • Określ nazwę wejściowego programu Excel, wynikowy format jako CSV i nazwę pliku wyjściowego.
 • Po trzecie, wywołaj metodę cellsWorkbookPutConvertWorkbook(…), aby zainicjować konwersję XLSX do CSV.
// więcej przykładów można znaleźć na stronie https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-java

try
  {
  // Uzyskaj ClientID i ClientSecret z https://dashboard.aspose.cloud/
  String clientId = "bbf94a2c-6d7e-4020-b4d2-b9809741374e";
  String clientSecret = "1c9379bb7d701c26cc87e741a29987bb";

  // utwórz instancję CellsApi przy użyciu poświadczeń klienta
  CellsApi api = new CellsApi(clientId,clientSecret);
  		
  // nazwa wejściowego skoroszytu XLSX
  String fileName = "myDocument.xlsx";
  // szczegóły hasła, jeśli skoroszyt jest zaszyfrowany
  String password = null;
  // wynikowy format pliku
  String format = "CSV";
  		
  // załaduj plik z systemu lokalnego
  File file = new File("c://Users/nayyer/"+fileName);	
  
  // Konwertuj operację XLSX na CSV
  File response = api.cellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format, password, "Converted.csv", null, null); 
      
  // wydrukować komunikat o powodzeniu
  System.out.println("Excel to CSV sucessfully converted !");
  }catch(Exception ex)
  {
    System.out.println(ex);
  }

XLSX do CSV za pomocą poleceń cURL

Innym skutecznym sposobem konwertowania plików Excel do formatu CSV są polecenia cURL i interfejs API REST Aspose.Cells Cloud. Dzięki API REST Aspose.Cells Cloud możesz wykonywać różne operacje na plikach Excel, w tym konwersję do CSV, za pomocą prostych i bezpośrednich poleceń cURL. Wykorzystując moc poleceń cURL i API REST Aspose.Cells Cloud, możesz zautomatyzować proces konwersji, obsługiwać duże pliki Excel i osiągać wydajne i niezawodne wyniki.

Teraz wykonaj następujące polecenie, aby wygenerować token dostępu JWT:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bbf94a2c-6d7e-4020-b4d2-b9809741374e&client_secret=1c9379bb7d701c26cc87e741a29987bb" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Po wygenerowaniu JWT wykonaj następujące polecenie, aby przekonwertować XLSX na CSV i zapisać dane wyjściowe w chmurze. Należy pamiętać, że dane wejściowe XLSX są już dostępne w chmurze.

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/myDocument(1).xlsx?format=CSV&isAutoFit=false&onlySaveTable=false&outPath=converted.csv&checkExcelRestriction=true" \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>"

Wniosek

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się skorzystać z pakietu Aspose.Cells Cloud SDK for Java, czy też użyjesz poleceń cURL z interfejsem API REST Aspose.Cells Cloud, masz do dyspozycji potężne narzędzia do konwersji Excela na CSV. Te podejścia zapewniają elastyczność, skalowalność i łatwość integracji, umożliwiając bezproblemową konwersję plików Excel do formatu CSV. W związku z tym, wykorzystując te technologie, można zautomatyzować proces konwersji, usprawnić przepływy pracy i wyodrębnić cenne dane z plików programu Excel w formacie, który jest szeroko kompatybilny i łatwo dostępny.

powiązane linki

Powiązane artykuły

Zdecydowanie zalecamy odwiedzenie poniższych łączy, aby dowiedzieć się więcej o: