excel do csv

Převést Excel do CSV v Javě

V dnešním světě založeném na datech se schopnost převádět soubory Excel do formátu CSV (Comma-Separated Values) stala zásadní. Zatímco soubory Excel jsou široce používány pro ukládání a analýzu dat, soubory CSV nabízejí jednodušší a všestrannější formát, který lze snadno zpracovat různými aplikacemi a programovacími jazyky. Převod Excelu do CSV poskytuje způsob, jak zefektivnit integraci dat, zlepšit interoperabilitu a usnadnit výměnu dat mezi různými systémy. V tomto článku prozkoumáme, jak provést tento úkol pomocí Java Cloud SDK, který vám umožní bez námahy převádět soubory Excel do CSV a odemknout plný potenciál vašich dat.

Excel to CSV Conversion Cloud SDK

Pokud jde o převod souborů Excel do CSV pomocí Javy, Aspose.Cells Cloud SDK for Java vyniká jako výkonné a efektivní řešení. Aspose.Cells Cloud je rozhraní API bohaté na funkce, které poskytuje rozsáhlou podporu pro manipulaci se soubory Excel, včetně možnosti bezproblémového převodu souborů Excel do formátu CSV. Ať už tedy pracujete na projektu migrace dat, analýze dat nebo na jakémkoli jiném scénáři, který vyžaduje převod Excel na CSV, sada Aspose.Cells Cloud SDK vám poskytne nástroje a flexibilitu k efektivnímu a přesnému dosažení vašich cílů.

Nyní přidejte do pom.xml následující podrobnosti, abyste do svého projektu přidali referenci Cloud SDK.

<repositories>
  <repository>
    <id>AsposeJavaAPI</id>
    <name>Aspose Java API</name>
    <url>https://repository.aspose.cloud/repo/</url>
  </repository>
</repositories>
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-cells-cloud</artifactId>
    <version>22.8</version>
  </dependency>
</dependencies>

Jakmile bude přidán odkaz na Cloud SDK, zaregistrujte si prosím účet přes Cloud dashboard a vyhledejte/vytvořte ID klienta a podrobnosti o tajném klíči klienta.

Převést Excel do CSV v Javě

Při převodu XLSX do formátu CSV postupujte podle níže uvedených pokynů.

 • Vytvořte instanci třídy CellsApi a zároveň zadejte přihlašovací údaje klienta jako vstupní argumenty.
 • Zadejte název vstupního Excelu, výsledný formát jako CSV a název výstupního souboru.
 • Nahrajte vstupní excelový sešit do cloudového úložiště pomocí metody uploadFile(…).
 • Nakonec zavolejte metodu cellsWorkbookGetWorkbook(…) pro zahájení operace převodu XLSX na CSV.
// pro další příklady prosím navštivte https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-java

try
  {
  // Získejte ClientID a ClientSecret z https://dashboard.aspose.cloud/
  String clientId = "bbf94a2c-6d7e-4020-b4d2-b9809741374e";
  String clientSecret = "1c9379bb7d701c26cc87e741a29987bb";
 
  // vytvořte instanci CellsApi pomocí přihlašovacích údajů klienta
  CellsApi api = new CellsApi(clientId,clientSecret);
  		
  // název vstupu sešit Excel
  String fileName = "source.xlsx";
  
  // podrobnosti o hesle, pokud je sešit zašifrován
  String password = null;
  
  // Určuje, zda se mají řádky sešitu automaticky přizpůsobit.
  Boolean isAutoFit = true;
  // Určuje, zda ukládat pouze data tabulky. K excelu používejte pouze pdf.
  Boolean onlySaveTable = true;
  // výsledný formát souboru
  String format = "CSV";
  		
  // načíst soubor z místního systému
  File file = new File("c://Users/nayyer/"+fileName);	
  
  // nahrajte vstup XLSB do cloudového úložiště
  api.uploadFile("input.xlsx", file, "Internal");

  // provést operaci převodu dokumentu
  File response = api.cellsWorkbookGetWorkbook("input.xlsx", password,format, 
  			      isAutoFit, onlySaveTable, null,"Internal", "Resultant.csv","Internal", null);    
      
  // tisk zprávy o úspěchu
  System.out.println("Excel to CSV sucessfully converted !");
  }catch(Exception ex)
  {
    System.out.println(ex);
  }
náhled souboru z excelu na csv

image1:- Náhled souboru Excel do CSV

Vzorové soubory použité ve výše uvedeném příkladu lze stáhnout z myDocument.xlsx a Resultant.csv.

Převeďte místní XLSX na CSV

V této části se naučíme kroky, jak převést XLSX na CSV bez nahrání vstupního souboru do cloudového úložiště. Postupujte tedy prosím podle níže uvedených pokynů.

 • Vytvořte instanci CellsApi a zároveň zadejte přihlašovací údaje klienta jako vstupní argumenty.
 • Zadejte název vstupního Excelu, výsledný formát jako CSV a název výstupního souboru.
 • Zatřetí zavolejte metodu cellsWorkbookPutConvertWorkbook(…), abyste zahájili převod XLSX na CSV.
// pro další příklady prosím navštivte https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-java

try
  {
  // Získejte ClientID a ClientSecret z https://dashboard.aspose.cloud/
  String clientId = "bbf94a2c-6d7e-4020-b4d2-b9809741374e";
  String clientSecret = "1c9379bb7d701c26cc87e741a29987bb";

  // vytvořte instanci CellsApi pomocí přihlašovacích údajů klienta
  CellsApi api = new CellsApi(clientId,clientSecret);
  		
  // název vstupního sešitu XLSX
  String fileName = "myDocument.xlsx";
  // podrobnosti o hesle, pokud je sešit zašifrován
  String password = null;
  // výsledný formát souboru
  String format = "CSV";
  		
  // načíst soubor z místního systému
  File file = new File("c://Users/nayyer/"+fileName);	
  
  // Převeďte operaci XLSX na CSV
  File response = api.cellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format, password, "Converted.csv", null, null); 
      
  // tisk zprávy o úspěchu
  System.out.println("Excel to CSV sucessfully converted !");
  }catch(Exception ex)
  {
    System.out.println(ex);
  }

XLSX do CSV pomocí příkazů cURL

Dalším účinným způsobem, jak převést soubory Excel do CSV, jsou příkazy cURL a Aspose.Cells Cloud REST API. S Aspose.Cells Cloud REST API můžete provádět různé operace se soubory Excelu, včetně převodu do CSV, pomocí jednoduchých a přímočarých příkazů cURL. Využitím výkonu příkazů cURL a Aspose.Cells Cloud REST API můžete automatizovat proces převodu, zpracovávat velké soubory Excelu a dosahovat efektivních a spolehlivých výsledků.

Nyní spusťte následující příkaz pro vygenerování přístupového tokenu JWT:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bbf94a2c-6d7e-4020-b4d2-b9809741374e&client_secret=1c9379bb7d701c26cc87e741a29987bb" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Po vygenerování JWT proveďte následující příkaz pro převod XLSX na CSV a uložení výstupu do cloudového úložiště. Upozorňujeme, že vstup XLSX je již k dispozici v cloudovém úložišti.

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/myDocument(1).xlsx?format=CSV&isAutoFit=false&onlySaveTable=false&outPath=converted.csv&checkExcelRestriction=true" \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>"

Závěr

Ať už se rozhodnete využít Aspose.Cells Cloud SDK pro Javu nebo využijete příkazy cURL s Aspose.Cells Cloud REST API, máte k dispozici výkonné nástroje pro převod Excelu na CSV. Tyto přístupy nabízejí flexibilitu, škálovatelnost a snadnou integraci, což vám umožňuje bez námahy převádět soubory aplikace Excel do formátu CSV. Využitím těchto technologií tedy můžete automatizovat proces převodu, zefektivnit své pracovní postupy a extrahovat cenná data ze souborů aplikace Excel ve formátu, který je široce kompatibilní a snadno dostupný.

související odkazy

Související články

Důrazně doporučujeme navštívit následující odkazy, kde se dozvíte více o: