excela do html

Konwertuj Excel na HTML w Javie

Używamy skoroszytów Excel do wprowadzania danych, organizowania danych, wykonywania zadań księgowych, przeprowadzania analiz finansowych, zarządzania czasem, zarządzania zadaniami i wielu innych. Jednocześnie HTML jest popularnym formatem udostępniania danych i informacji przez Internet i oferuje szeroki zakres korzyści, w tym kompatybilność między platformami, łatwe dostosowywanie i elastyczność. Konwertując arkusze kalkulacyjne programu Excel na format HTML, możesz łatwo udostępniać swoje dane innym osobom i mieć pewność, że informacje są dostępne dla każdego, w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu. W tym przewodniku krok po kroku przyjrzymy się korzyściom płynącym z konwersji programu Excel do formatu HTML przy użyciu interfejsu Java REST API.

Konwerter Excela na HTML

Aspose.Cells Cloud SDK for Java to potężne narzędzie, które oferuje szeroki zakres możliwości konwersji arkuszy kalkulacyjnych Excel do formatu HTML. Dzięki temu zestawowi SDK możesz dostosować swoje wyniki do swoich konkretnych potrzeb, w tym możliwość określenia kodowania HTML, zapisywania obrazów jako osobnych plików i kontrolowania formatowania wyników. Obsługuje również wiele innych formatów plików, w tym XLS, XLSX, CSV, PDF /) i więcej, co czyni go wszechstronnym narzędziem do konwersji dokumentów. Ponadto jest wysoce skalowalny, co pozwala szybko i wydajnie przetwarzać duże ilości danych. Niezależnie od tego, czy jesteś programistą, właścicielem firmy, czy specjalistą od zarządzania dokumentami, Aspose.Cells Cloud SDK for Java to idealny wybór do konwersji Excela na HTML.

Teraz najpierw musimy dodać referencję SDK w projekcie Java (kompilacja maven), dodając następujące informacje w pom.xml.

<repositories>
  <repository>
    <id>AsposeJavaAPI</id>
    <name>Aspose Java API</name>
    <url>https://repository.aspose.cloud/repo/</url>
  </repository>
</repositories>
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-cells-cloud</artifactId>
    <version>22.8</version>
  </dependency>
</dependencies>

Jeśli nie masz konta w Cloud Dashboard, utwórz bezpłatne konto przy użyciu ważnego adresu e-mail i uzyskaj spersonalizowane dane uwierzytelniające klienta.

Excel do Internetu w Javie

Porozmawiajmy o szczegółach tworzenia przeglądarki arkuszy kalkulacyjnych online, wykonując poniższe czynności.

 • Utwórz instancję klasy CellsApi, która przyjmuje poświadczenia klienta jako argumenty wejściowe.
 • Określ nazwę wejściowego programu Excel, wynikowy format jako HTML i nazwę pliku wyjściowego w zmiennych łańcuchowych.
 • Odczytaj zawartość skoroszytu programu Excel z dysku lokalnego przy użyciu wystąpienia pliku.
 • Na koniec wywołaj metodę cellsWorkbookPutConvertWorkbook(…), aby zainicjować operację konwersji.
// więcej przykładów można znaleźć na stronie https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-java

try
  {
  // Uzyskaj ClientID i ClientSecret z https://dashboard.aspose.cloud/
  String clientId = "bbf94a2c-6d7e-4020-b4d2-b9809741374e";
  String clientSecret = "1c9379bb7d701c26cc87e741a29987bb";
 
  // utwórz instancję CellsApi przy użyciu poświadczeń klienta
  CellsApi api = new CellsApi(clientId,clientSecret);
  		
  // nazwa wejściowego skoroszytu programu Excel
  String fileName = "source.xlsx";
  // szczegóły hasła, jeśli skoroszyt jest zaszyfrowany
  String password = null;
    
  // wynikowy format pliku
  String format = "HTML";
  		
  // załaduj plik z systemu lokalnego
  File file = new File("c://Users/"+fileName);	
  
  // wykonać operację konwersji dokumentu
  File response = api.cellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format, password, "Converted.html", null, null); 
      
  // wydrukować komunikat o powodzeniu
  System.out.println("Successfull completion of Excel to HTML conversion !");
  }catch(Exception ex)
  {
	System.out.println(ex);
  }
Excel do podglądu pliku csv

image1: - Podgląd konwersji z Excela na HTML

Dane wejściowe programu Excel użyte w powyższym przykładzie można pobrać z myDocument.xlsx.

Zwróć uwagę na niesamowite możliwości interfejsu API, w którym poszczególne arkusze robocze pojawiają się jako osobne karty w wynikowym kodzie HTML.

Konwertuj Excel na HTML za pomocą poleceń cURL

Konwersja Excel do HTML / XLS do Web za pomocą REST API i poleceń cURL oferuje szereg korzyści. Przede wszystkim to podejście jest bardzo elastyczne i można je łatwo zintegrować z istniejącymi przepływami pracy. Korzystając z REST API i poleceń cURL, możesz zautomatyzować zadania konwersji dokumentów i zmniejszyć ilość czasu i zasobów wymaganych do ręcznej konwersji. Dodatkowo korzystanie z narzędzia opartego na chmurze, takiego jak Aspose.Cells Cloud, umożliwia przeprowadzanie konwersji na skalowalnej i bezpiecznej platformie, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Wreszcie, użycie REST API i poleceń cURL do konwersji Excela na HTML jest opłacalnym rozwiązaniem, które może pomóc zaoszczędzić pieniądze na opłatach licencyjnych i kosztach utrzymania.

Najpierw musimy wygenerować token dostępu JWT podczas wykonywania następującego polecenia.

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bbf94a2c-6d7e-4020-b4d2-b9809741374e&client_secret=1c9379bb7d701c26cc87e741a29987bb" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Gdy już mamy token JWT, musimy wykonać następujące polecenie, aby przekonwertować XLS na HTML i zapisać dane wyjściowe w chmurze.

curl -v -X PUT "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/convert?format=HTML&outPath=converted.html&checkExcelRestriction=true" \
-H "accept: multipart/form-data" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>" \
-H "Content-Type: multipart/form-data" \
-d {"File":{}}

Uwagi końcowe

Podsumowując, konwersja programu Excel do formatu HTML jest częstym zadaniem, które można wykonać przy użyciu różnych narzędzi i metod. Jednak w tym artykule przyjrzeliśmy się dwóm metodom konwertowania programu Excel do formatu HTML: przy użyciu kodu Java z zestawem Aspose.Cells Cloud SDK oraz przy użyciu interfejsu API REST i poleceń cURL. Oba podejścia oferują swoje unikalne korzyści i zalety, w zależności od konkretnych wymagań i przepływu pracy. Korzystanie z kodu Java zapewnia bardziej konfigurowalne i zintegrowane rozwiązanie, podczas gdy korzystanie z interfejsu API REST i poleceń cURL zapewnia większą elastyczność i skalowalność. Ostatecznie wybór podejścia zależy od czynników, takich jak rozmiar i złożoność plików programu Excel, wymagany poziom automatyzacji i integracji oraz ogólny budżet i zasoby. Niezależnie od tego, które podejście wybierzesz, Aspose.Cells Cloud zapewnia potężną i niezawodną platformę do konwersji dokumentów, z obsługą szerokiej gamy formatów plików i funkcji.

Należy pamiętać, że pełny kod źródłowy SDK można pobrać z GitHub (opublikowany na licencji MIT). Na koniec, jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy podczas korzystania z interfejsu API, skontaktuj się z nami za pośrednictwem bezpłatnego forum wsparcia produktu.

Powiązane artykuły

Zdecydowanie zalecamy odwiedzenie poniższych łączy, aby dowiedzieć się więcej o: