mpp do HTML

Konwertuj plik MS Project (MPP) na HTML za pomocą interfejsu API .NET REST.

W dzisiejszym dynamicznym środowisku zarządzania projektami praca zespołowa i współpraca są niezbędne. Pliki programu Microsoft Project (MPP) stanowią podstawę planowania projektu i zawierają istotne informacje, które prowadzą zespoły do sukcesu. Jednak jeśli chodzi o udostępnianie, dostępność i współpracę w czasie rzeczywistym, pliki MPP mogą czasami okazać się niewystarczające. W tym miejscu staje się oczywista potrzeba konwersji MPP na HTML. W tym artykule zbadamy istotne powody tej transformacji i przeprowadzimy Cię przez proces przekształcania plików MPP do formatu HTML przy użyciu interfejsu API .NET REST. Ta konwersja umożliwia zespołom interakcję z danymi projektu w bardziej dynamiczny, intuicyjny i wciągający wizualnie sposób.

Cloud SDK do konwersji MPP na HTML

Aspose.Tasks Cloud SDK dla .NET to solidne i wszechstronne narzędzie zaprojektowane z myślą o usprawnieniu zarządzania projektami. Dzięki wszechstronnemu zestawowi funkcji umożliwia płynną manipulację, wizualizację i współpracę nad plikami Microsoft Project (MPP). Od wyodrębniania danych projektu po tworzenie wnikliwych raportów, jedną z jego wyjątkowych funkcji jest możliwość konwersji plików MPP do formatu HTML. Wykorzystaj więc potencjał danych swojego projektu i przekształć je w atrakcyjne wizualnie strony HTML, które można udostępniać, wykorzystując jednocześnie moc tego niezwykłego zestawu SDK.

Wyszukaj „Aspose.Tasks-Cloud” w menedżerze pakietów NuGet i kliknij przycisk „Dodaj pakiet”. Spowoduje to dodanie odniesienia do SDK w Twoim projekcie. Po drugie, uzyskaj dane uwierzytelniające klienta z panelu chmurowego.

Jeśli nie masz istniejącego konta, po prostu utwórz bezpłatne konto, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w szybkim starcie.

Konwertuj MPP na HTML za pomocą C# .NET

Aby przeprowadzić konwersję pliku MPP do HTML przy użyciu języka C# .NET, wykonaj czynności podane poniżej.

// Więcej przykładów można znaleźć na stronie https://github.com/aspose-tasks-cloud/aspose-tasks-cloud-dotnet

// Uzyskaj dane uwierzytelniające klienta z https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// utwórz instancję TasksApi
TasksApi tasksApi = new TasksApi(clientSecret, clientID);

// Nazwa wejściowego pliku MPP
String inputFile = "Home move plan.mpp";
// nazwa wynikowego pliku HTML
String resultant = "resultant.html";

// utwórz żądanie konwersji pliku MPP
var request = new GetTaskDocumentWithFormatRequest();

// określ wejściową nazwę MPP z magazynu w chmurze
request.Name = inputFile;

// ustaw HTML jako format wynikowy
request.Format = ProjectFileFormat.Html;

// Jeśli ten parametr ma wartość true, zasoby HTML są uwzględniane jako osobne pliki i
// zwrócony wraz z wynikowym plikiem HTML w postaci pakietu ZIP.
request.ReturnAsZipArchive = false;

// wykonaj konwersję MPP do HTML i zwróć dane wyjściowe w instancji strumienia
Stream response = tasksApi.GetTaskDocumentWithFormat(request);

if (response != null)
{
    Console.WriteLine("MS Project file (MPP) successfully converted to HTML !");
}

// niestandardowa metoda zapisania pliku wynikowego na lokalnym dysku systemowym
saveToDisk(response, resultant);

// Metoda zapisywania zawartości strumienia do pliku na dysku lokalnym
public static void saveToDisk(Stream responseStream, String resultantFile)
{
    var fileStream = File.Create(resultantFile);
    responseStream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
    responseStream.CopyTo(fileStream);
    fileStream.Close();
}
mpp do HTML

Podgląd konwersji MPP do HTML.

Poniżej podano krótkie szczegóły dotyczące powyższego fragmentu kodu.

TasksApi tasksApi = new TasksApi(clientSecret, clientID);

Utwórz obiekt klasy TasksApi, przekazując poświadczenia klienta jako argumenty wejściowe.

var request = new GetTaskDocumentWithFormatRequest();

Utwórz obiekt żądania, aby wygenerować plik MPP w żądanym formacie.

request.Format = ProjectFileFormat.Html;

Określ format wyjściowy pliku jako HTML.

Stream response = tasksApi.GetTaskDocumentWithFormat(request);

Wywołaj interfejs API, aby zainicjować operację konwersji MPP do HTML. Metoda oczekuje, że wejściowy MPP będzie dostępny w chmurze.

Przykładowy plik MPP użyty w powyższym pliku przykładowym można pobrać z Home move plan.mpp.

Eksportuj MPP do HTML za pomocą poleceń cURL

Dowiedzieliśmy się, że Aspose.Tasks Cloud to wszechstronne rozwiązanie do zarządzania plikami Microsoft Project (MPP) oferujące kompleksowy zestaw możliwości. Co więcej, elastyczność i zdolność SDK do integracji z poleceniami cURL sprawia, że konwersja MPP do HTML jest bardziej wydajna. Przyjrzyjmy się bliżej tej funkcji, aby uprościć transformację plików MPP do przyjaznego dla sieci formatu HTML.

Pierwszym krokiem w tym podejściu jest wygenerowanie tokena dostępu JWT za pomocą następującego polecenia:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=163c02a1-fcaa-4f79-be54-33012487e783&client_secret=c71cfe618cc6c0944f8f96bdef9813ac" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Gdy już mamy token JWT, wykonaj poniższe polecenie, aby wyeksportować plik MS Project (MPP) do formatu HTML.

curl -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/tasks/{sourceFile}/format?format=html&returnAsZipArchive=false" \
-H "accept: multipart/form-data" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>" \
-o resultant.html

Zamień sourceFile na nazwę wejściowego dokumentu MPP dostępnego w chmurze i zamień accessToken na token dostępu JWT wygenerowany powyżej.

Wniosek

Podsumowując, zbadaliśmy dwie wszechstronne metody konwersji plików MPP do formatu HTML, każda z nich ma swoje unikalne zalety. Aspose.Tasks Cloud for .NET oferuje kompleksowy i przyjazny dla użytkownika pakiet SDK, który upraszcza proces konwersji. Z drugiej strony widzieliśmy także wydajność i dostępność poleceń cURL, co sprawia, że konwersja jest prosta i wydajna, idealna dla tych, którzy preferują rozwiązania wiersza poleceń.

Niezależnie od tego, czy wybierzesz przyjazny dla użytkownika interfejs SDK, czy uproszczone podejście do poleceń cURL, osiągniesz swój cel, jakim jest przekształcenie danych projektu w format przyjazny dla Internetu, promując dostępność i współpracę.

Przydatne linki

Powiązane artykuły

Gorąco polecamy odwiedzenie następujących blogów: