pdf do Excela

Konwertuj pliki PDF do formatu Excel (XLS, XLSX) za pomocą interfejsu API .NET REST.

W epoce podejmowania decyzji w oparciu o dane kluczowe znaczenie ma wyciąganie wniosków z wielu źródeł. Jednak często wiąże się to z obsługą danych zamkniętych w plikach PDF, co może stanowić spore wyzwanie. Tutaj właśnie wchodzi w grę magia konwersji plików PDF do Excel. Konwersja plików PDF do Excela to coś więcej niż tylko zadanie techniczne; to brama do usprawnienia ekstrakcji, analizy i wizualizacji danych. Przyjrzyjmy się zatem szczegółom łatwej konwersji plików PDF do programu Excel przy użyciu interfejsu API .NET REST, abyśmy mogli porządkować dane, manipulować nimi i wyciągać z nich cenne wnioski.

.NET REST API do konwersji plików PDF do Excela

Jeśli chodzi o konwersję plików PDF do programu Excel, najważniejsza jest wydajność i dokładność. Dlatego zalecamy użycie Aspose.PDF Cloud SDK dla .NET, wszechstronnego i przyjaznego dla programistów rozwiązania, które upraszcza cały ten proces. SDK zapewnia użytkownikom mnóstwo funkcjonalności wykraczających poza konwersję, co czyni go wszechstronnym narzędziem do ekstrakcji i manipulacji danymi. Od tabel danych po raporty finansowe, interfejs API .NET REST gwarantuje, że przekonwertowane pliki Excel są nie tylko dokładne, ale także mają dobrą strukturę.

Aby skorzystać z SDK, wyszukaj „Aspose.PDF-Cloud” w menedżerze pakietów NuGet w Visual Studio IDE i kliknij przycisk „Dodaj pakiet”, aby w projekcie zostało dodane odniesienie do SDK.

Uzyskaj dane uwierzytelniające klienta z panelu chmurowego. Jeśli nie masz istniejącego konta, po prostu utwórz bezpłatne konto, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w szybkim starcie.

Konwertuj pliki PDF na XLS za pomocą języka C# .NET

Aby utworzyć konwerter plików PDF na Excel przy użyciu języka C# .NET, wykonaj poniższe czynności.

// Więcej przykładów można znaleźć na stronie https://github.com/aspose-pdf-cloud/aspose-pdf-cloud-dotnet/tree/master/Examples

// Uzyskaj dane uwierzytelniające klienta z https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "c71cfe618cc6c0944f8f96bdef9813ac";
string clientID = "163c02a1-fcaa-4f79-be54-33012487e783";

// utwórz instancję PdfApi
PdfApi pdfApi = new PdfApi(clientSecret, clientID);

// wywołaj API, aby przekonwertować wejściowy plik PDF na Excel, a także określiliśmy generowanie ujednoliconych arkuszy
var response = pdfApi.GetPdfInStorageToXlsx("input.pdf", minimizeTheNumberOfWorksheets: true, uniformWorksheets: true);

if (response != null)
{
  Console.WriteLine("PDF to Excel worksheet conversion completed successfully !");
}
saveToDisk(response,"ResultantFile.xls");


// Niestandardowa metoda zapisywania zawartości strumienia do pliku na dysku lokalnym
public static void saveToDisk(Stream responseStream, String resultantFile)
{
  var fileStream = File.Create(resultantFile);
  responseStream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
  responseStream.CopyTo(fileStream);
  fileStream.Close();
}
pdf do Excela

Podgląd konwersji plików PDF do Excela.

Poniżej podano krótkie szczegóły dotyczące powyższego fragmentu kodu.

PdfApi pdfApi = new PdfApi(clientSecret, clientID);

Utwórz obiekt klasy PdfApi, przekazując poświadczenia klienta jako argumenty wejściowe.

pdfApi.GetPdfInStorageToXlsx("input.pdf", minimizeTheNumberOfWorksheets: true, uniformWorksheets: true);

Teraz wywołaj interfejs API, aby przekonwertować plik PDF na skoroszyt programu Excel, o którym wspominaliśmy, aby mieć jednolite arkusze wyjściowe. Na koniec wykorzystywana jest niestandardowa metoda zapisywania danych wyjściowych na dysku lokalnym.

 • PutPdfInStorageToXlsx — ten interfejs API konwertuje dokument PDF (znajdujący się w pamięci) do formatu XLSX i przesyła wynikowy plik do pamięci.
 • PutPdfInRequestToXlsx — ten interfejs API konwertuje dokument PDF (w treści żądania) do formatu XLSX i przesyła wynikowy plik do magazynu.

Przykładowe pliki PDF użyte w powyższym przykładowym pliku można pobrać z astscidatatablessample.pdf.

Eksportuj plik PDF do skoroszytu programu Excel za pomocą poleceń cURL

Dla tych, którzy szukają wszechstronnego i skryptowego podejścia do konwersji plików PDF do Excela, Aspose.PDF Cloud w połączeniu z poleceniami cURL oferuje wydajne rozwiązanie. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz „konwertować plik PDF na format Excel”, „konwertować plik PDF na XLS”, czy „eksportować plik PDF do formatu Excel”, to podejście zostało zaprojektowane z myślą o płynnej transformacji danych. Korzystając z poleceń cURL, możesz zautomatyzować proces i bezproblemowo zintegrować go z przepływem pracy.

Aby rozpocząć korzystanie z tego podejścia, pierwszym krokiem jest wygenerowanie tokena dostępu JWT za pomocą następującego polecenia:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=163c02a1-fcaa-4f79-be54-33012487e783&client_secret=c71cfe618cc6c0944f8f96bdef9813ac" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Teraz, gdy token JWT został wygenerowany, musimy wykonać następujące polecenie, aby wyeksportować plik PDF do programu Excel online. Po konwersji powstały arkusz programu Excel jest przechowywany na dysku lokalnym.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/pdf/{sourceFile}/convert/xlsx?minimizeTheNumberOfWorksheets=true&uniformWorksheets=true" \
-X GET \
-H "accept: multipart/form-data" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}" \
-o "{resultantWorkbook}"

Zamień sourceFile na nazwę wejściowego pliku PDF dostępnego w chmurze, resultantWorkbook na nazwę wynikowego skoroszytu Excel i zamień accessToken na token dostępu JWT wygenerowany powyżej.

Wniosek

Podsumowując, dążenie do konwersji plików PDF do programu Excel zostało wyjaśnione za pomocą dwóch różnych, ale potężnych podejść. Aspose.PDF Cloud SDK dla .NET oferuje kompleksowe i przyjazne dla programistów rozwiązanie, upraszczające wymagania dotyczące „konwersji plików PDF do Excela”, jednocześnie rozszerzając jego możliwości poza zwykłą konwersję. Z drugiej strony, dla tych, którzy szukają wszechstronnej, skryptowej trasy, połączenie poleceń Aspose.PDF Cloud i cURL zapewnia zautomatyzowany przepływ pracy dla płynnej transformacji danych. Obie metody, każda ze swoimi unikalnymi mocnymi stronami, mają na celu usprawnienie ekstrakcji i analizy danych, przekształcając je w ustrukturyzowany i wydajny proces.

Przydatne linki

Powiązane artykuły

Gorąco polecamy odwiedzenie następujących blogów: