pdf στο excel

Μετατροπή PDF σε Excel (XLS, XLSX) με .NET REST API.

Στην εποχή της λήψης αποφάσεων με γνώμονα τα δεδομένα, η εξαγωγή πληροφοριών από πολλές πηγές είναι κρίσιμη. Ωστόσο, αυτό συχνά συνεπάγεται την αντιμετώπιση δεδομένων που είναι κλειδωμένα σε αρχεία PDF, κάτι που μπορεί να είναι μια σημαντική πρόκληση. Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η μαγεία της μετατροπής PDF σε Excel. Η μετατροπή «PDF σε Excel» είναι κάτι περισσότερο από μια απλή τεχνική εργασία. είναι μια πύλη για τον εξορθολογισμό της εξαγωγής, ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων. Ας εμβαθύνουμε λοιπόν στις λεπτομέρειες της εύκολης μετατροπής PDF σε Excel χρησιμοποιώντας το .NET REST API, ώστε να μπορούμε να οργανώσουμε, να χειριστούμε και να αντλήσουμε πολύτιμες πληροφορίες από τα δεδομένα.

.NET REST API για μετατροπή PDF σε Excel

Όταν πρόκειται για τη μετατροπή PDF σε Excel, η αποτελεσματικότητα και η ακρίβεια είναι πρωταρχικής σημασίας. Συνιστούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσετε το Aspose.PDF Cloud SDK για .NET, μια ευέλικτη και φιλική προς τους προγραμματιστές λύση που απλοποιεί όλη αυτή τη διαδικασία. Το SDK εξουσιοδοτεί τους χρήστες με μια πληθώρα λειτουργιών πέρα από τη μετατροπή, καθιστώντας το ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για εξαγωγή και χειρισμό δεδομένων. Από πίνακες δεδομένων έως οικονομικές αναφορές, το .NET REST API διασφαλίζει ότι τα αρχεία Excel που έχουν μετατραπεί δεν είναι μόνο ακριβή αλλά και καλά δομημένα.

Για να χρησιμοποιήσετε το SDK, πραγματοποιήστε αναζήτηση στο «Aspose.PDF-Cloud» στη Διαχείριση πακέτων NuGet μέσα στο Visual Studio IDE και κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη πακέτου», ώστε η αναφορά SDK να προστεθεί στο έργο.

Λάβετε τα διαπιστευτήρια πελάτη σας από το σύννεφο dashboard. Σε περίπτωση που δεν έχετε υπάρχοντα λογαριασμό, απλώς δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό ακολουθώντας τις οδηγίες που καθορίζονται στο γρήγορη εκκίνηση.

Μετατροπή PDF σε XLS με C# .NET

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αναπτύξετε έναν μετατροπέα PDF σε Excel χρησιμοποιώντας C# .NET.

// Για περισσότερα παραδείγματα, https://github.com/aspose-pdf-cloud/aspose-pdf-cloud-dotnet/tree/master/Examples

// Λάβετε διαπιστευτήρια πελάτη από τη https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "c71cfe618cc6c0944f8f96bdef9813ac";
string clientID = "163c02a1-fcaa-4f79-be54-33012487e783";

// δημιουργήστε μια παρουσία του PdfApi
PdfApi pdfApi = new PdfApi(clientSecret, clientID);

// καλέστε το API για να μετατρέψετε το αρχείο εισόδου PDF σε Excel και, επίσης, έχουμε ορίσει τη δημιουργία ενοποιημένων φύλλων εργασίας
var response = pdfApi.GetPdfInStorageToXlsx("input.pdf", minimizeTheNumberOfWorksheets: true, uniformWorksheets: true);

if (response != null)
{
  Console.WriteLine("PDF to Excel worksheet conversion completed successfully !");
}
saveToDisk(response,"ResultantFile.xls");


// Προσαρμοσμένη μέθοδος αποθήκευσης περιεχομένου ροής σε αρχείο σε τοπική μονάδα δίσκου
public static void saveToDisk(Stream responseStream, String resultantFile)
{
  var fileStream = File.Create(resultantFile);
  responseStream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
  responseStream.CopyTo(fileStream);
  fileStream.Close();
}
pdf στο excel

Προεπισκόπηση μετατροπής PDF σε Excel.

Παρακάτω δίνονται οι γρήγορες λεπτομέρειες σχετικά με το παραπάνω απόσπασμα κώδικα.

PdfApi pdfApi = new PdfApi(clientSecret, clientID);

Δημιουργήστε ένα αντικείμενο κλάσης PdfApi κατά τη μεταβίβαση διαπιστευτηρίων πελάτη ως ορίσματα εισόδου.

pdfApi.GetPdfInStorageToXlsx("input.pdf", minimizeTheNumberOfWorksheets: true, uniformWorksheets: true);

Τώρα, καλέστε το API για να μετατρέψετε PDF σε βιβλίο εργασίας Excel, όπου έχουμε αναφέρει ότι υπάρχουν ομοιόμορφα φύλλα εργασίας στην έξοδο. Τέλος, χρησιμοποιείται μια προσαρμοσμένη μέθοδος αποθήκευσης της εξόδου σε τοπική μονάδα δίσκου.

 • PutPdfInStorageToXlsx - Αυτό το API μετατρέπει το έγγραφο PDF (που βρίσκεται στον αποθηκευτικό χώρο) σε μορφή XLSX και ανεβάζει το αρχείο που προκύπτει στο χώρο αποθήκευσης.
 • PutPdfInRequestToXlsx - Αυτό το API μετατρέπει το έγγραφο PDF (σε περιεχόμενο αιτήματος) σε μορφή XLSX και ανεβάζει το αρχείο που προκύπτει στον χώρο αποθήκευσης.

Μπορείτε να λάβετε τα δείγματα αρχείων PDF που χρησιμοποιούνται στο παραπάνω παράδειγμα αρχείου από το astscidatatablessample.pdf.

Εξαγωγή PDF σε βιβλίο εργασίας του Excel με εντολές cURL

Για όσους αναζητούν μια ευέλικτη και scriptable προσέγγιση για τη μετατροπή PDF σε Excel, το Aspose.PDF Cloud σε συνδυασμό με τις εντολές cURL προσφέρει μια αποτελεσματική λύση. Είτε η απαίτησή σας είναι “μετατροπή PDF σε Excel”, “μετατροπή PDF σε XLS” ή “Εξαγωγή PDF σε Excel”, αυτή η προσέγγιση έχει σχεδιαστεί για απρόσκοπτη μετατροπή δεδομένων. Χρησιμοποιώντας εντολές cURL, μπορείτε να αυτοματοποιήσετε τη διαδικασία και να την ενσωματώσετε απρόσκοπτα στη ροή εργασίας σας.

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν την προσέγγιση, το πρώτο βήμα είναι να δημιουργήσετε ένα διακριτικό πρόσβασης JWT χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εντολή:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=163c02a1-fcaa-4f79-be54-33012487e783&client_secret=c71cfe618cc6c0944f8f96bdef9813ac" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Τώρα που δημιουργήθηκε το διακριτικό JWT, πρέπει να εκτελέσουμε την ακόλουθη εντολή για να εξάγουμε το PDF στο Excel online. Μετά τη μετατροπή, το φύλλο εργασίας του Excel που προκύπτει αποθηκεύεται σε μια τοπική μονάδα δίσκου.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/pdf/{sourceFile}/convert/xlsx?minimizeTheNumberOfWorksheets=true&uniformWorksheets=true" \
-X GET \
-H "accept: multipart/form-data" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}" \
-o "{resultantWorkbook}"

Αντικαταστήστε το «sourceFile» με το όνομα του αρχείου εισόδου PDF που είναι διαθέσιμο στο Cloud storage, το «resultantWorkbook» με το όνομα του προκύπτοντος βιβλίου εργασίας του Excel και αντικαταστήστε το «accessToken» με το διακριτικό πρόσβασης JWT που δημιουργήθηκε παραπάνω.

συμπέρασμα

Συμπερασματικά, η αναζήτηση για τη μετατροπή PDF σε Excel έχει απομυθοποιηθεί μέσω δύο διακριτών αλλά ισχυρών προσεγγίσεων. Το Aspose.PDF Cloud SDK για .NET προσφέρει μια ολοκληρωμένη και φιλική προς τους προγραμματιστές λύση, απλοποιώντας την απαίτηση της «μετατροπής PDF σε Excel», ενώ επεκτείνει τις δυνατότητές του πέρα από την απλή μετατροπή. Από την άλλη πλευρά, για όσους αναζητούν μια ευέλικτη διαδρομή με δυνατότητα σεναρίου, ο συνδυασμός των εντολών Aspose.PDF Cloud και cURL παρέχει μια αυτοματοποιημένη ροή εργασίας για απρόσκοπτη μετατροπή δεδομένων. Και οι δύο μέθοδοι, η καθεμία με τα μοναδικά πλεονεκτήματά της, στοχεύουν στον εξορθολογισμό της εξαγωγής και ανάλυσης δεδομένων, μετατρέποντάς τα σε μια δομημένη και αποτελεσματική διαδικασία.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Σχετικά Άρθρα

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να επισκεφτείτε τα παρακάτω ιστολόγια: