HTML do PDF w Pythonie

Konwertuj HTML na PDF za pomocą Python Cloud SDK

W epoce cyfrowej zalanej treściami online potrzeba przechowywania, udostępniania i dostępu do informacji w wszechstronnym i atrakcyjnym formacie nigdy nie była bardziej istotna. Konwersja plików HTML do PDF dokładnie odpowiada na tę potrzebę, oferując mnóstwo korzyści wykraczających poza możliwości samego HTML. Rozumiemy, że pliki PDF są powszechnie rozpoznawane, co gwarantuje, że zamierzony format i styl treści pozostaną spójne na różnych urządzeniach i platformach. Dlatego jeśli chcesz archiwizować treści internetowe, tworzyć dokumenty do wydrukowania lub usprawnić udostępnianie danych, omówimy wydajne i dostępne rozwiązanie do konwersji HTML na PDF.

Dlatego w tym artykule omówiono istotne powody przejścia z HTML na PDF przy użyciu pakietu Python Cloud SDK. Podkreśla różnorodne podejścia do konwersji, wzmacniając pozycję osób fizycznych i przedsiębiorstw w skutecznym zarządzaniu informacjami i ich rozpowszechnianiu.

Konwersja HTML do PDF API REST

Bezproblemowa konwersja HTML do formatu PDF jest prosta dzięki Aspose.PDF Cloud SDK dla Pythona. Ten potężny zestaw SDK oferuje prosty i skuteczny sposób integracji możliwości konwersji HTML na PDF z aplikacjami Pythona. Wykorzystując wszechstronność Aspose.PDF Cloud, możesz bez wysiłku przekształcić format HTML w profesjonalnie sformatowane pliki PDF.

Teraz pierwszym krokiem w korzystaniu z SDK jest jego instalacja, która jest dostępna do pobrania w repozytorium PIP i GitHub. Wykonaj następujące polecenie w terminalu/wierszu poleceń, aby zainstalować najnowszą wersję pakietu SDK w systemie.

 pip install asposepdfcloud

Jeśli chcesz bezpośrednio dodać odwołanie do swojego projektu Python w środowisku Visual Studio IDE, wyszukaj asposepdfcloud jako pakiet w oknie środowiska Python. Aby zakończyć proces instalacji, wykonaj kroki ponumerowane na obrazku poniżej.

Aspose.PDF Chmura Python

Obraz 1: - Pakiet Aspose.PDF Cloud SDK dla Pythona.

Po instalacji musimy założyć konto w cloud dashboard. Jeśli posiadasz konto GitHub lub Google, po prostu Zarejestruj się lub kliknij przycisk Utwórz nowe konto i podaj wymagane informacje.

Konwertuj HTML na PDF w Pythonie

W tej sekcji omówimy szczegóły dotyczące ładowania pliku HTML już dostępnego w chmurze i konwertowania danych wyjściowych do formatu PDF. Powstały plik jest następnie przechowywany w chmurze.

 • Po pierwsze, musimy utworzyć instancję klasy ApiClient, podając jako argumenty identyfikator klienta i sekret klienta.
 • Po drugie, utwórz instancję klasy PdfApi, która jako argument przyjmie obiekt ApiClient.
 • Teraz określ nazwę wejściowego kodu HTML (pakiet jako archiwum .zip) i wynikową nazwę pliku PDF.
 • Na koniec wywołaj metodę puthtmlinstoragetopdf(…), która pobiera jako argumenty źródłowy plik .zip, nazwę HTML, wynikową nazwę pliku PDF, wysokość, szerokość i parametry, w tym orientację strony.
def html2pdf():
  try:
    #initialize PdfApi client instance using ClientID and ClientSecret
    pdf_api_client = asposepdfcloud.api_client.ApiClient("406b404b2df649611e508bbcfcd2a77f", "88d1cda8-b12c-4a80-b1ad-c85ac483c5c5")

    # utwórz instancję PdfApi, przekazując PdfApiClient jako argument
    pdf_api = PdfApi(pdf_api_client)

    # Wprowadź plik HTML
    input_file_name = 'source.zip'

    # nazwa wynikowego pliku PDF
    resultant_file_name = 'Converted.pdf'
  
    # Wywołaj API, aby przekonwertować HTML na format PDF
    # źródłowy kod HTML jest w formacie .zip wraz z .css i powiązanymi obrazami
    response = pdf_api.put_html_in_storage_to_pdf(src_path='source.zip', html_file_name='completeWorkbook.html', name=resultant_file_name, height='1024', width='800', is_landscape='false')

    # wydrukuj wiadomość w konsoli (opcjonalnie)
    print('HTML successfully converted to PDF format !')  
  except ApiException as e:
    print("Exception while calling PdfApi: {0}".format(e))

Wejściowy kod HTML i wynikowy plik PDF wygenerowany w powyższym przykładzie można pobrać z source.zip i HTMLConverted.pdf.

Web do pliku PDF w Pythonie

W tej sekcji przekonwertujemy stronę internetową do formatu PDF za pomocą fragmentu kodu Pythona.

 • Utwórz instancję klasy ApiClient, podając jako argumenty identyfikator klienta i sekret klienta.
 • Po drugie, utwórz instancję klasy PdfApi, która jako argument wejściowy przyjmie obiekt ApiClient.
 • Po trzecie, określ nazwę wynikowego pliku PDF.
 • Teraz wywołaj metodę putwebinstoragetopdf (…), aby przekonwertować stronę internetową do formatu PDF.
def web2pdf():
  try:
    #initialize PdfApi client instance using ClientID and ClientSecret
    pdf_api_client = asposepdfcloud.api_client.ApiClient("406b404b2df649611e508bbcfcd2a77f", "88d1cda8-b12c-4a80-b1ad-c85ac483c5c5")

    # utwórz instancję PdfApi, przekazując PdfApiClient jako argument
    pdf_api = PdfApi(pdf_api_client)

    # Wynikowy plik PDF
    resultant_file_name = 'Web2PDF.pdf'
  
    # Wywołaj API, aby przekonwertować stronę internetową/adres URL na format PDF
    # ustawiliśmy isLandscape na true, aby lepiej pomieścić zawartość strony internetowej
    response = pdf_api.put_web_in_storage_to_pdf(name=resultant_file_name, url='https://www.aspose.cloud/', is_landscape='true')

    # wydrukuj wiadomość w konsoli (opcjonalnie)
    print('Webpage successfully converted to PDF format !')  
  except ApiException as e:
    print("Exception while calling PdfApi: {0}".format(e))

Kliknij URL2PDF.pdf, aby pobrać plik PDF wygenerowany na podstawie powyższego fragmentu kodu.

Jak przekonwertować HTML na PDF za pomocą poleceń cURL

Konwersja HTML na PDF za pomocą poleceń Aspose.PDF Cloud i cURL to usprawniony proces, łączący moc Aspose.PDF Cloud z prostotą cURL. Dzięki Aspose.PDF Cloud programiści mogą dokonać konwersji HTML na PDF bez potrzeby stosowania skomplikowanego kodu lub rozbudowanych konfiguracji. Co więcej, integracja jest niezależna od platformy, dzięki czemu jest dostępna i skuteczna w różnych systemach operacyjnych.

Teraz jako warunek wstępny musimy wygenerować token dostępu JWT przy użyciu poświadczeń klienta. Dlatego wykonaj następujące polecenie, aby wygenerować token dostępu JWT.

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=88d1cda8-b12c-4a80-b1ad-c85ac483c5c5&client_secret=406b404b2df649611e508bbcfcd2a77f" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Po wygenerowaniu tokena JWT użyj następującego polecenia cURL, aby przekonwertować stronę internetową na format PDF i zapisać dane wyjściowe w chmurze.

curl -v -X PUT "https://api.aspose.cloud/v3.0/pdf/Converted.pdf/create/html?srcPath=source.zip&htmlFileName=completeWorkbook.html&height=1024&width=800&isLandscape=false" \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>"

Jeśli będziemy musieli przekonwertować aktywną stronę internetową do formatu PDF, spróbuj użyć następującego polecenia cURL.

curl -X PUT "https://api.aspose.cloud/v3.0/pdf/URL2PDF.pdf/create/web?url=https%3A%2F%2Fwww.aspose.cloud%2F&isLandscape=true" \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>"

Wniosek

W tym artykule zbadaliśmy dwa solidne podejścia: wykorzystanie pakietu SDK Aspose.PDF Cloud SDK dla Pythona i wykorzystanie chmury Aspose.PDF z poleceniami cURL. Dedykowany pakiet SDK dla języka Python oferuje przyjazny dla programistów zestaw narzędzi, zapewniający precyzyjną kontrolę i opcje dostosowywania konwersji HTML do formatu PDF. Umożliwia bezproblemową integrację tej funkcjonalności, poprawiając przenośność i prezentację dokumentów. Z drugiej strony integracja chmury Aspose.PDF za pomocą poleceń cURL usprawnia konwersję Internetu do HTML, zapewniając wszechstronne i dostępne rozwiązanie.

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na bogaty w funkcje pakiet SDK Aspose.PDF Cloud SDK dla Pythona, czy prostotę poleceń cURL w Aspose.PDF Cloud, obie ścieżki prowadzą do wydajnej konwersji HTML na PDF. Ta elastyczność umożliwia dostosowanie procesu konwersji HTML do formatu PDF, usprawniając zarządzanie dokumentami i udostępnianie.

Przydatne linki

Powiązane artykuły

Zdecydowanie zalecamy odwiedzenie poniższych łączy, aby dowiedzieć się więcej na temat: