εξαγωγή εικόνων PDF

Εξαγωγή εικόνων PDF χρησιμοποιώντας το .NET REST API.

Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, όπου οι πληροφορίες είναι άφθονες και τα γραφικά μεταφέρουν μηνύματα πιο αποτελεσματικά από ποτέ, η ανάγκη εξαγωγής εικόνων από αρχεία PDF είναι αναμφισβήτητη. Τα PDF είναι μια δημοφιλής μορφή για κοινή χρήση εγγράφων και συχνά αυτά τα αρχεία περιέχουν κρίσιμες εικόνες που πρέπει να προσπελαστούν ή να επανατοποθετηθούν. Είτε θέλετε να χρησιμοποιήσετε εικόνες σε παρουσιάσεις, είτε να τις ενσωματώσετε σε αναφορές ή να τις μοιραστείτε σε διάφορες πλατφόρμες, η δυνατότητα εξαγωγής εικόνων από αρχεία PDF είναι ένα ισχυρό εργαλείο.

Αυτό το άρθρο εστιάζει στην πιεστική ανάγκη για εξαγωγή εικόνας PDF και παρέχει πληροφορίες σχετικά με αποτελεσματικούς τρόπους για να επιτευχθεί αυτό χρησιμοποιώντας το .NET Cloud SDK.

.NET Cloud SDK για εξαγωγή εικόνων PDF

Το Aspose.PDF Cloud SDK για .NET είναι μια ισχυρή εργαλειοθήκη που όχι μόνο σας επιτρέπει να εξάγετε αποτελεσματικά εικόνες, αλλά προσφέρει επίσης ένα φάσμα δυνατοτήτων διαχείρισης και χειρισμού έγγραφα PDF. Επιπλέον, προσφέρει επίσης λειτουργίες πέρα από την εξαγωγή εικόνας, όπως εξαγωγή κειμένου, υδατοσήμανση, προσθήκη σχολιασμού και μετατροπή εγγράφων.

Τώρα το πρώτο βήμα είναι να προσθέσουμε την αναφορά SDK στο έργο μας και για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήστε αναζήτηση στο «Aspose.PDF-Cloud» στη Διαχείριση πακέτων NuGet μέσα στο Visual Studio IDE και κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη πακέτου».

Πρέπει επίσης να λάβετε τα διαπιστευτήρια πελάτη σας από το σύννεφο dashboard. Σε περίπτωση που δεν έχετε υπάρχοντα λογαριασμό, απλώς δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό ακολουθώντας τις οδηγίες που καθορίζονται στο γρήγορη εκκίνηση.

Εξαγωγή εικόνων PDF χρησιμοποιώντας C# .NET

Ας εστιάσουμε σε λεπτομέρειες σχετικά με την εξαγωγή εικόνων για να ανυψώσουμε την επεξεργασία εγγράφων και την εξαγωγή δεδομένων σε ένα εντελώς νέο επίπεδο χρησιμοποιώντας C# .NET.

// Για περισσότερα παραδείγματα, https://github.com/aspose-pdf-cloud/aspose-pdf-cloud-dotnet/tree/master/Examples

// Λάβετε διαπιστευτήρια πελάτη από τη https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "c71cfe618cc6c0944f8f96bdef9813ac";
string clientID = "163c02a1-fcaa-4f79-be54-33012487e783";

// δημιουργήστε μια παρουσία του PdfApi
PdfApi pdfApi = new PdfApi(clientSecret, clientID);

// Καλέστε το API για εξαγωγή εικόνων PDF με το .NET REST API
var response = pdfApi.PutImagesExtractAsJpeg("Instructions-for-Adding-Your-Logo-2.pdf", 1);

// 
if (response != null && response.Status.Equals("OK"))
{
    Console.WriteLine("Operation completed successfully !");
    Console.ReadKey();
}
εξαγωγή εικόνων από pdf

Προεπισκόπηση εικόνων pf που έχουν εξαχθεί από αρχείο PDF.

Παρακάτω δίνονται γρήγορες λεπτομέρειες σχετικά με το παραπάνω απόσπασμα κώδικα.

PdfApi pdfApi = new PdfApi(clientSecret, clientID);

Δημιουργήστε ένα αντικείμενο κλάσης PdfApi κατά τη μεταβίβαση διαπιστευτηρίων πελάτη ως ορίσματα εισόδου.

var response = pdfApi.PutImagesExtractAsJpeg("Instructions-for-Adding-Your-Logo-2.pdf", 1);

Τώρα, καλέστε το API για να εξαγάγετε εικόνες από την πρώτη σελίδα του εγγράφου PDF. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση, οι εξαγόμενες εικόνες JPG αποθηκεύονται στο χώρο αποθήκευσης cloud.

Μπορείτε να λάβετε τα δείγματα αρχείων PDF που χρησιμοποιούνται στο παραπάνω παράδειγμα από το [Instructions-for-Adding-Your-Logo-2.pdf](https://www.entnet.org/wp-content/uploads/2021/04/Instructions -for-Adding-Your-Logo-2.pdf).

Εξαγωγή εικόνων από PDF χρησιμοποιώντας εντολές cURL

Η εξαγωγή εικόνων από αρχεία PDF χρησιμοποιώντας εντολές Aspose.PDF Cloud και cURL είναι μια απλή και αποτελεσματική διαδικασία. Χρησιμοποιώντας εντολές cURL, μπορείτε να στείλετε αιτήματα HTTP στο Aspose.PDF Cloud API για να ξεκινήσετε απρόσκοπτα την εξαγωγή εικόνας. Αυτή η προσέγγιση απλοποιεί τη διαδικασία, επιτρέποντας μια αποτελεσματική προσέγγιση για την εξαγωγή εικόνων από PDF χωρίς την ανάγκη εκτεταμένης κωδικοποίησης.

Το πρώτο βήμα σε αυτήν την προσέγγιση είναι η δημιουργία ενός διακριτικού πρόσβασης JWT. Επομένως, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=163c02a1-fcaa-4f79-be54-33012487e783&client_secret=c71cfe618cc6c0944f8f96bdef9813ac" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Τώρα, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή για να εξαγάγετε φωτογραφίες από την 3η σελίδα του εγγράφου PDF και να αποθηκεύσετε τις εξαγόμενες εικόνες σε μορφή JPG σε αποθήκευση cloud.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/pdf/{inputPDF}/pages/3/images/extract/jpeg?width=0&height=0" \
-X PUT \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}" \
-d{}

Αντικαταστήστε το «inputPDF» με το όνομα του αρχείου εισόδου PDF που είναι διαθέσιμο στο χώρο αποθήκευσης Cloud και, αντικαταστήστε το «accessToken» με το διακριτικό πρόσβασης JWT που δημιουργήθηκε παραπάνω.

συμπέρασμα

Συμπερασματικά, η δυνατότητα εξαγωγής εικόνων από έγγραφα PDF είναι ζωτικής σημασίας για την αξιοποίηση του πλούσιου οπτικού περιεχομένου που συχνά ενσωματώνεται στα PDF. Αυτό το άρθρο διερεύνησε δύο αποτελεσματικές μεθόδους για να επιτευχθεί αυτό: χρήση του Aspose.PDF Cloud SDK για .NET και αξιοποίηση του Aspose.PDF Cloud με εντολές cURL. Έτσι, η επιλογή μεταξύ των δύο προσεγγίσεων εξαρτάται από τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του έργου, την τεχνική τεχνογνωσία και τις προτιμώμενες μεθόδους ολοκλήρωσης, παρέχοντας στους χρήστες την ευελιξία να καλύψουν τις μοναδικές τους ανάγκες.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Σχετικά Άρθρα

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να επισκεφτείτε τα παρακάτω ιστολόγια: