Τα αρχεία PDF χρησιμοποιούνται ευρέως για την αποθήκευση και την κοινή χρήση ευαίσθητων πληροφοριών, από οικονομικές καταστάσεις έως νομικά έγγραφα. Ωστόσο, αυτά τα αρχεία μπορεί να είναι ευάλωτα σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και επεξεργασία, γι’ αυτό η κρυπτογράφηση και η προστασία των PDF με κωδικό πρόσβασης είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ασφάλειάς τους. Σε αυτήν την ανάρτηση ιστολογίου, θα διερευνήσουμε τον τρόπο κρυπτογράφησης και προστασίας αρχείων PDF με κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας REST API που βασίζονται σε Python. Ακολουθώντας τις οδηγίες βήμα προς βήμα που περιγράφονται σε αυτόν τον οδηγό, θα μπορείτε να προσθέσετε ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας στα αρχεία PDF σας και να διασφαλίσετε ότι παραμένουν ασφαλή από τα αδιάκριτα βλέμματα. Επομένως, είτε χρειάζεται να προστατεύσετε εμπιστευτικά επαγγελματικά έγγραφα ή προσωπικά αρχεία, διαβάστε παρακάτω για να μάθετε πώς να κρυπτογραφείτε, να προστατεύετε και να προστατεύετε τα αρχεία PDF σας με ευκολία.

REST API για προστασία PDF

Το Aspose.PDF Cloud SDK for Python είναι ένα ισχυρό εργαλείο που σας επιτρέπει να προσθέτετε εύκολα προστασία με κωδικό πρόσβασης στα αρχεία PDF σας. Με λίγες μόνο γραμμές κώδικα, μπορείτε να κρυπτογραφήσετε τα αρχεία PDF σας και να περιορίσετε την πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Το SDK παρέχει διάφορους αλγόριθμους κρυπτογράφησης για να διαλέξετε, συμπεριλαμβανομένων των 40-bit RC4, 128-bit RC4, 128-bit AES και 256-bit AES.

Τώρα, για να ξεκινήσετε με το Python SDK, το πρώτο βήμα είναι η εγκατάστασή του. Είναι διαθέσιμο για λήψη μέσω του αποθετηρίου PIP και GitHub. Επομένως, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή στο τερματικό/γραμμή εντολών για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του SDK στο σύστημα.

 pip install asposepdfcloud

Διαπιστευτήρια πελάτη

Μετά την εγκατάσταση, το επόμενο σημαντικό βήμα είναι μια δωρεάν συνδρομή στις υπηρεσίες cloud μας στο Aspose.Cloud dashboard. Απλώς εγγραφείτε χρησιμοποιώντας το λογαριασμό GitHub ή Google κάνοντας κλικ στο κουμπί Δημιουργία νέου λογαριασμού και παρέχετε τις απαιτούμενες πληροφορίες. Στη συνέχεια, συνδεθείτε με τον πρόσφατα εγγεγραμμένο λογαριασμό και αποκτήστε τα διαπιστευτήρια πελάτη.

Διαπιστευτήρια πελάτη

Εικόνα 2:- Διαπιστευτήρια πελάτη στον πίνακα ελέγχου Aspose.Cloud.

Κρυπτογράφηση PDF με χρήση Python

Το API σάς δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε δύο τύπους κωδικών πρόσβασης, π.χ. κωδικός πρόσβασης ανοίγματος εγγράφου (κωδικός πρόσβασης χρήστη) και κωδικός πρόσβασης άδειας (κωδικός πρόσβασης κατόχου).

Κωδικός πρόσβασης ανοιχτού εγγράφου

Ο κωδικός πρόσβασης ανοίγματος εγγράφου (γνωστός και ως κωδικός πρόσβασης χρήστη) απαιτεί από τον χρήστη να πληκτρολογήσει έναν κωδικό πρόσβασης για να ανοίξει το PDF.

Κωδικός πρόσβασης αδειών

Απαιτείται κωδικός πρόσβασης άδειας (γνωστός και ως κύριος κωδικός πρόσβασης/κατόχου) για την αλλαγή των ρυθμίσεων άδειας. Χρησιμοποιώντας έναν κωδικό πρόσβασης αδειών, μπορείτε να περιορίσετε την εκτύπωση, την επεξεργασία και την αντιγραφή περιεχομένου στο PDF. Αυτός ο κωδικός πρόσβασης απαιτείται για την αλλαγή των περιορισμών που έχετε ήδη εφαρμόσει.

Εάν το PDF είναι ασφαλισμένο και με τους δύο τύπους κωδικών πρόσβασης, μπορεί να ανοίξει με οποιονδήποτε κωδικό πρόσβασης.

Επίσης, σημειώστε ότι το API δέχεται τους κωδικούς πρόσβασης κατόχου και χρήστη σε κωδικοποιημένη μορφή Base64. Στο παρακάτω απόσπασμα κώδικα, καθορίζεται ο κωδικός πρόσβασης ιδιοκτήτη (b3duZXJcLy8/ICQxMl5QYXNzd29yZCEm) και ο κωδικός χρήστη (dXNlciAkXlBhc3N3b3JkISY=). Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κρυπτογραφήσετε αρχεία PDF χρησιμοποιώντας απόσπασμα κώδικα Python.

 • Δημιουργήστε μια παρουσία της κλάσης ApiClient ενώ παρέχετε ως ορίσματα Client ID & Client Secret
 • Δεύτερον, δημιουργήστε ένα στιγμιότυπο κλάσης PdfApi που λαμβάνει το αντικείμενο ApiClient ως όρισμα εισόδου
 • Τώρα καλέστε τη μέθοδο postencryptdocumentinstorage(..) μέθοδο της κλάσης PdfApi, ενώ μεταβιβάζετε το όνομα του αρχείου PDF εισόδου, τους κωδικούς πρόσβασης χρήστη και κατόχου (στην κωδικοποίηση Base64) και έναν κρυπτογραφικό αλγόριθμο ως ορίσματα.

Αυτό είναι! Με λίγες μόνο γραμμές κώδικα, μάθαμε τα βήματα για την προστασία αρχείων PDF με κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας το Aspose.PDF Cloud SDK για Python.

def encrypt():
  try:
    #Client credentials
    client_secret = "d34641f4ff6bcc96e3a0ab6ac69768b2"
    client_id = "8e2b082f-1f74-4bc0-b454-5f68457d1c97"

    #initialize PdfApi client instance using client credetials
    pdf_api_client = asposepdfcloud.api_client.ApiClient(client_secret, client_id)

    # δημιουργήστε την παρουσία PdfApi ενώ μεταβιβάζετε το PdfApiClient ως όρισμα
    pdf_api = PdfApi(pdf_api_client)

    #input PDF file name
    input_file = 'image-based-pdf-sample.pdf'

    # καλέστε το API για να κρυπτογραφήσετε το έγγραφο
    response = pdf_api.post_encrypt_document_in_storage(name=input_file,user_password='dXNlciAkXlBhc3N3b3JkISY=',owner_password='b3duZXJcLy8/ICQxMl5QYXNzd29yZCEm',crypto_algorithm='AESX128')

    # εκτύπωση μηνύματος επιτυχίας στην κονσόλα (προαιρετικό)
    print('PDF encrypted successfully !')  
  except ApiException as e:
    print("Exception while calling PdfApi: {0}".format(e))
    print("Code:" + str(e.code))
    print("Message:" + e.message)

Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις τιμές του κρυπτογραφικού αλγορίθμου κατά τη διαδικασία κρυπτογράφησης PDF

Όνομα Περιγραφή
RC4x40 RC4 με μήκος κλειδιού 40.
RC4x128 RC4 με μήκος κλειδιού 128.
AESx128 AES με μήκος κλειδιού 128.
AESx256 AES με μήκος κλειδιού 256.

Το αρχείο εισόδου PDF που χρησιμοποιείται στο παραπάνω παράδειγμα μπορεί να ληφθεί από το awesomeTable.pdf.

Κρυπτογράφηση PDF χρησιμοποιώντας την εντολή cURL

Τα REST API είναι επίσης προσβάσιμα μέσω εντολών cURL σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη γραμμή εντολών/παράθυρο τερματικού για να εκτελέσουμε τις εντολές cURL. Δεδομένου ότι το Aspose.PDF Cloud αναπτύσσεται επίσης σύμφωνα με την αρχιτεκτονική REST, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε την εντολή cURL για την κρυπτογράφηση των αρχείων PDF. Ωστόσο, προτού προχωρήσουμε περαιτέρω, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα JSON Web Token (JWT) με βάση τα μεμονωμένα διαπιστευτήρια πελάτη που καθορίζονται στον πίνακα ελέγχου Aspose.Cloud. Είναι υποχρεωτικό επειδή τα API μας είναι προσβάσιμα μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή για να δημιουργήσετε το διακριτικό JWT.

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bbf94a2c-6d7e-4020-b4d2-b9809741374e&client_secret=1c9379bb7d701c26cc87e741a29987bb" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Τώρα, αφού έχουμε το διακριτικό JWT, πρέπει να εκτελέσουμε την ακόλουθη εντολή για να κρυπτογραφήσουμε το έγγραφο PDF.

curl -v -X POST "https://api.aspose.cloud/v3.0/pdf/awesomeTable.pdf/encrypt?userPassword=dXNlciAkXlBhc3N3b3JkISY%3D&ownerPassword=b3duZXJcLy8%2FICQxMl5QYXNzd29yZCEm&cryptoAlgorithm=AESx128&permissionsFlags=AssembleDocument&usePdf20=false" \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>"

συμπέρασμα

Συμπερασματικά, η χρήση ενός REST API για την κρυπτογράφηση αρχείων PDF είναι ένας γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος για να διασφαλίσετε την ασφάλεια και το απόρρητο των σημαντικών εγγράφων σας. Είτε θέλετε να κλειδώσετε το PDF από επεξεργασία είτε να προσθέσετε προστασία με κωδικό πρόσβασης, αυτές οι μέθοδοι παρέχουν μια βολική λύση που είναι τόσο φιλική προς το χρήστη όσο και ασφαλής. Ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται σε αυτήν την ανάρτηση ιστολογίου, μπορείτε εύκολα να ασφαλίσετε τα αρχεία PDF σας και να είστε βέβαιοι ότι οι πολύτιμες πληροφορίες σας προστατεύονται.

Λάβετε υπόψη ότι τα SDK cloud μας έχουν κατασκευαστεί με άδεια MIT, επομένως μπορείτε να κάνετε λήψη του πλήρους αποσπάσματος κώδικα από το GitHub. Επιπλέον, συνιστούμε ανεπιφύλακτα να εξερευνήσετε τον Οδηγό προγραμματιστή για να μάθετε περισσότερα σχετικά με άλλες συναρπαστικές δυνατότητες του API.

Τέλος, εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή έχετε οποιοδήποτε σχετικό ερώτημα κατά τη χρήση του API, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του δωρεάν φόρουμ υποστήριξης πελατών.

Σχετικά Άρθρα

Σας προτείνουμε επίσης να διαβάσετε τα παρακάτω άρθρα για να μάθετε περισσότερα