ใส่คำอธิบายประกอบเอกสาร Word

เพิ่มความคิดเห็นในเอกสาร Word โดยใช้ C# .NET

การใส่คำอธิบายประกอบในเอกสารเป็นส่วนสำคัญของการทำงานร่วมกันและการสื่อสารในหลายอุตสาหกรรม ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารที่สามารถแชร์กับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย แม้ว่า Microsoft Word จะมีเครื่องมือคำอธิบายประกอบหลายอย่าง เช่น ความคิดเห็น ติดตามการเปลี่ยนแปลง และการเพิ่มบันทึกย่อ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้แสดงความคิดเห็นและทำงานร่วมกันในเอกสาร อย่างไรก็ตาม ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจวิธีใส่คำอธิบายประกอบใน เอกสาร Word โดยใช้ .NET Cloud SDK ทำให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารและ ทำงานร่วมกันในเอกสาร

REST API เพื่อเพิ่มความคิดเห็นของ Word

เมื่อใช้ Aspose.Words Cloud SDK สำหรับ .NET คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็น การตอบกลับ และคำอธิบายประกอบในเอกสาร Word โดยใช้ภาษา C# โดยทางโปรแกรม SDK มีชุด REST API ที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการเอกสาร Word และรองรับรูปแบบเอกสารหลักทั้งหมด รวมถึง DOC, DOCX, [RTF](https ://docs.fileformat.com/word-processing/rtf/) และอื่นๆ ด้วยความช่วยเหลือของ SDK นี้ คุณสามารถปรับปรุงเวิร์กโฟลว์และกระบวนการทำงานร่วมกันโดยเพิ่มคำอธิบายประกอบ ข้อคิดเห็น และองค์ประกอบการตรวจทานอื่นๆ ลงในเอกสาร Word ของคุณได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ

หากต้องการใช้ SDK ให้ค้นหา Aspose.Words-Cloud ในตัวจัดการแพ็คเกจ NuGet และคลิกปุ่มเพิ่มแพ็คเกจเพื่อเพิ่มการอ้างอิง SDK ในโครงการ .NET

หมายเหตุ: ในการเข้าถึง REST API คุณต้องลงทะเบียนและรับข้อมูลส่วนตัวของคุณ โปรดดูคำแนะนำ Quick Start สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มคำอธิบายประกอบเอกสาร Word โดยใช้ C#

โปรดลองใช้ข้อมูลโค้ดต่อไปนี้เพื่อเพิ่มคำอธิบายประกอบเอกสาร Word โดยใช้ .NET Cloud SDK

// ดูตัวอย่างและไฟล์ข้อมูลทั้งหมดได้ที่ 
https://github.com/aspose-words-cloud/aspose-words-cloud-dotnet

// รับข้อมูลรับรองลูกค้าจาก https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "7f098199230fc5f2175d494d48f2077c";
string clientID = "ee170169-ca49-49a4-87b7-0e2ff815ea6e";

// สร้างวัตถุการกำหนดค่าโดยใช้รายละเอียด ClinetID และความลับของลูกค้า
var config = new Aspose.Words.Cloud.Sdk.Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
// เริ่มต้นอินสแตนซ์ WordsApi
var wordsApi = new WordsApi(config);

string firstDocument = "input-sample-1.docx";
// อ่านเนื้อหาของเอกสาร Word แรกจากไดรฟ์ในเครื่อง
var firstFile = System.IO.File.OpenRead(firstDocument);
try
{
  var requestCommentRangeStartNode = new NodeLink()
  {
    NodeId = "0.6.5.3"
  };
  var requestCommentRangeStart = new DocumentPosition()
  {
    Node = requestCommentRangeStartNode,
    Offset = 0
  };
  var requestCommentRangeEndNode = new NodeLink()
  {
    NodeId = "0.6.5.3"
  };
  var requestCommentRangeEnd = new DocumentPosition()
  {
    Node = requestCommentRangeEndNode,
    Offset = 0
  };
  var requestComment = new CommentInsert()
  {
    RangeStart = requestCommentRangeStart,
    RangeEnd = requestCommentRangeEnd,
    Initial = "NS",
    Author = "Nayyer Shahbaz",
    Text = "Second Revisions..."
  };

  var insertRequest = new InsertCommentOnlineRequest(firstFile, requestComment, destFileName: "Commented.docx");
  var response = wordsApi.InsertCommentOnline(insertRequest);
  
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("Word Document Annotation added successfully!");
  }
}
catch(Exception ex)
{
  // ข้อยกเว้นใด ๆ ระหว่างขั้นตอนการเพิ่มความคิดเห็นในเอกสาร
  Console.Write(ex);
}
แสดงตัวอย่างคำอธิบายประกอบเอกสารคำ

รูปภาพ:- ดูตัวอย่างคำอธิบายประกอบเอกสาร Word โดยใช้ REST API

// create configuration object using ClientID and Client Secret details
var config = new Configuration { ClientId = clientID, ClientSecret = clientSecret };
// initialize WordsApi instance
var wordsApi = new WordsApi(config);

สร้างวัตถุของ WordsApi ในขณะที่ใช้ข้อมูลรับรองลูกค้าส่วนบุคคล

var firstFile = System.IO.File.OpenRead(firstDocument);

อ่านเนื้อหาของเอกสาร Word ที่ป้อนจากไดรฟ์ในเครื่อง

var requestCommentRangeStartNode = new NodeLink()
{
  NodeId = "0.6.5.3"
};

สร้างวัตถุของ NodeLink กำหนด NodeId สำหรับคำอธิบายประกอบ ทำขั้นตอนนี้ซ้ำสำหรับอินสแตนซ์ CommentRangeStartNode และ CommentRangeEndNode

var requestComment = new CommentInsert()
{
  RangeStart = requestCommentRangeStart,
  RangeEnd = requestCommentRangeEnd,
  Initial = "NS",
  Author = "Nayyer Shahbaz",
  Text = "Second Revisions..."
};

สร้างตัวอย่างของ CommentInsert ที่เราระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อย่อ ชื่อผู้เขียน และเนื้อหาของความคิดเห็น/คำอธิบายประกอบ

var insertRequest = new InsertCommentOnlineRequest(firstFile, requestComment, destFileName: "Commented.docx");

ตอนนี้สร้างวัตถุของ InsertCommentOnlineRequest ที่เราส่งเนื้อหาของเอกสาร Word อินพุต วัตถุ CommentInsert และชื่อสำหรับเอกสาร Word ที่เป็นผลลัพธ์

 var response = wordsApi.InsertCommentOnline(insertRequest);

สุดท้าย เรียกใช้เมธอด InsertCommentOnline(…) เพื่อแทรกความคิดเห็นในเอกสาร Word ที่โหนดที่ระบุ

ไฟล์ตัวอย่างที่ใช้ในตัวอย่างข้างต้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก input-sample-1.docx และ Commented.docx

เพิ่มความคิดเห็นในเอกสาร Word โดยใช้คำสั่ง cURL

เราเข้าใจดีว่าการเพิ่มคำอธิบายประกอบหรือความคิดเห็นในเอกสาร Word โดยใช้คำสั่ง cURL อาจเป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากเป็นวิธีที่ใช้โปรแกรมในการเพิ่มคำอธิบายประกอบเป็นกลุ่ม หรือทำให้คุณสามารถรวมฟังก์ชันเข้ากับเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ของคุณได้ ด้วยความช่วยเหลือของ Aspose.Words Cloud API และคำสั่ง cURL การเพิ่มความคิดเห็นในเอกสาร Word สามารถทำได้ผ่านการเรียก API หลายชุด ซึ่งรวมถึงการส่งคำขอไปยัง Aspose.Words Cloud API ด้วยพารามิเตอร์ที่เหมาะสม เช่น ไฟล์เอกสาร ตำแหน่งที่ตั้ง ข้อความ และข้อมูลผู้เขียน เพื่อสร้างความคิดเห็น

ขั้นตอนแรกคือการรับ accessToken โดยส่งคำขอ POST พร้อมรายละเอียด App SID และ App Key ของคุณ กรุณาดำเนินการคำสั่งต่อไปนี้:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=ee170169-ca49-49a4-87b7-0e2ff815ea6e&client_secret=7f098199230fc5f2175d494d48f2077c" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

เมื่อเรามี accessToken แล้ว โปรดดำเนินการคำสั่งต่อไปนี้เพื่อใส่คำอธิบายประกอบลงในเอกสาร Word

curl -v "https://api.aspose.cloud/v4.0/words/{inputWordFile}/comments?destFileName={resultantFile}&revisionAuthor=Nayyer%20Shahbaz" \
-X POST \
-H "accept: application/json" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{ \"RangeStart\": {  \"Node\": {   \"link\": {    \"Href\":\"http://api.aspose.cloud/v4.0/words/input-sample-1.docx/sections/0/body/paragraphs/5/runs/2\",    \"Rel\": \"self\"   },   \"NodeId\": \"0.6.5.3\",\"Text\": \"dictum\",  },  \"Offset\": 0 }, \"RangeEnd\": {  \"Node\": {   \"link\": {    \"Href\": \"http://api.aspose.cloud/v4.0/words/input-sample-1.docx/sections/0/body/paragraphs/5/runs/2\",    \"Rel\": \"self\",   },   \"NodeId\": \"0.6.5.3\",\"Text\": \"dictum\",  },  \"Offset\": 0 }, \"Author\": \"Nayyer Shahbaz\", \"Initial\": \"NS\", \"DateTime\": \"2023-04-28T12:52:50.108Z\", \"Text\": \"Second Revisions ....\"}"

แทนที่ {inputWordFile} ด้วยชื่อของเอกสาร Word อินพุต (มีอยู่แล้วในที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์), {accessToken} ด้วยโทเค็นการเข้าถึง JWT ที่สร้างขึ้นด้านบน และ {resultantFile} ด้วยชื่อของเอกสาร Word ผลลัพธ์ที่มีคำอธิบายประกอบใหม่ .

บทสรุป

โดยสรุป การเพิ่มคำอธิบายประกอบและความคิดเห็นในเอกสาร Word สามารถเป็นคุณสมบัติที่มีประโยชน์สำหรับการแก้ไขและตรวจทานร่วมกัน ด้วยความช่วยเหลือของ Aspose.Words Cloud และคำสั่ง cURL หรือ Aspose.Words Cloud SDK สำหรับ .NET งานนี้จึงสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่ว่าคุณจะต้องการใช้โซลูชันบนคลาวด์หรือ SDK Aspose.Words มีเครื่องมือที่ทรงพลังและเชื่อถือได้สำหรับใส่คำอธิบายประกอบในเอกสาร Word เราหวังว่าบทช่วยสอนนี้จะเป็นประโยชน์ในการแนะนำคุณตลอดกระบวนการและได้ให้รายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดแก่คุณเพื่อเริ่มต้น

ลิงค์ที่มีประโยชน์

บทความที่เกี่ยวข้อง

เราขอแนะนำให้อ่านบล็อกต่อไปนี้: