excel vattenstämpel

Hur man infogar vattenstämpel i Excel (XLS, XLSX) med C#

Excel är ett otroligt kraftfullt verktyg för att analysera data och generera rapporter, men när dina arbetsböcker växer i storlek och komplexitet kan det bli svårt att hantera och dela dem effektivt. Stora Excel-filer kan ta upp värdefullt lagringsutrymme, sakta ner din dator och göra det svårare att samarbeta med andra. Det är där komprimering av dina Excel-arbetsböcker kommer in. Genom att minska filstorleken kan du göra det enklare att lagra, dela och arbeta med dina Excel-filer, utan att offra någon av de data eller funktioner som du behöver. I den här artikeln kommer vi att lära oss stegen för hur man komprimerar Excel-arbetsböcker och minskar filstorleken med C# .NET & Rest API.

API för att komprimera Excel-fil

Ett av alternativen för att komprimera Excel-arbetsböcker är att använda Aspose.Cells Cloud API. Aspose.Cells Cloud erbjuder ett enkelt och kraftfullt sätt att arbeta med Excel-filer i molnet, inklusive möjligheten att komprimera dem för att minska storleken. Med Aspose.Cells Cloud kan du komprimera dina Excel-arbetsböcker med en mängd olika komprimeringsalgoritmer eller ange komprimeringsnivån. Dessa funktioner ger dig större kontroll över komprimeringsprocessen. Och eftersom Aspose.Cells Cloud är en molnbaserad lösning kan du komprimera dina Excel-filer var som helst utan att behöva installera någon programvara på din lokala dator.

Att använda en SDK är dessutom det bästa sättet att påskynda utvecklingen. En SDK tar hand om detaljer på låg nivå och låter dig fokusera på dina projektuppgifter. Så, enligt omfattningen av denna artikel, kommer vi att lägga till referensen till Aspose.Cells Cloud SDK för .NET i vårt projekt. Så sök efter Aspose.Cells-Cloud i NuGet-pakethanteraren och klicka på knappen “Lägg till paket”. Dessutom måste vi också skapa ett konto över Dashboard med en giltig e-postadress.

Komprimera Excel med C#

Nedan finns ett kodavsnitt för att komprimera Excel-filstorlek med C# .NET.

// Få kunduppgifter från https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// skapa CellsApi-instans medan du skickar ClientID och ClientSecret
LightCellsApi lightCellsApi = new LightCellsApi(clientID, clientSecret);

// Mata in Excel-arbetsbok på lokal enhet
string input_Excel = "input.xls";

// skapa ID-ordbok där vi lägger till Excel-fil som element
IDictionary<string, Stream> mapFiles = new Dictionary<string, Stream>();
mapFiles.Add(input_Excel, File.OpenRead(@input_Excel));

// anropa API:et för att komprimera Excel-filen
Aspose.Cells.Cloud.SDK.Model.FilesResult filesResult = lightCellsApi.PostCompress(mapFiles, 1,false);

// skriv ut ett framgångsrikt meddelande om komprimeringen lyckas
if (filesResult != null && filesResult.Equals("OK"))
{
    Console.WriteLine("Compress Excel file operation completed successfully!");
    Console.ReadKey();
}

Nedan finns detaljerna för ovanstående kodavsnitt:

LightCellsApi lightCellsApi = new LightCellsApi(clientID, clientSecret);

Skapa ett objekt av LightCellsApi-klassen medan du skickar klientuppgifter som argument.

vIDictionary<string, Stream> mapFiles = new Dictionary<string, Stream>();
mapFiles.Add("source.xlsx", File.OpenRead(@"source.xlsx"));

Skapa ett IDdictionary-objekt där vi läser och lägger till indata Excel-filer från lokal lagring.

Aspose.Cells.Cloud.SDK.Model.FilesResult filesResult = lightCellsApi.PostCompress(mapFiles, 1,false);

Anropa API för att komprimera Excel-filen, och vi har angett CompressionLevel som ‘1’.

Excel-arbetsboken som används i exemplet ovan kan laddas ner från input.xls.

Minska Excel-filstorleken med hjälp av cURL-kommandon

Ett annat sätt att komprimera Excel-arbetsböcker är att använda cURL-kommandon med Aspose.Cells Cloud API. Detta tillvägagångssätt erbjuder flera fördelar, såsom möjligheten att automatisera komprimeringsprocessen med hjälp av skript och batchfiler, och möjligheten att integrera komprimeringsfunktioner direkt i dina egna program. Med Aspose.Cells Cloud- och cURL-kommandon kan du snabbt och enkelt komprimera dina Excel-arbetsböcker genom att använda ett brett utbud av komprimeringsnivåer för att uppnå den optimala balansen mellan filstorlek och kvalitet.

Nu, när vi har installerat cURL på ditt system, generera ett accessToken baserat på dina klientuppgifter:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Kör nu följande kommando för att komprimera Excel-filen till mindre storlek:

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/compress?CompressLevel=1&checkExcelRestriction=true" \
-X POST \
-H  "accept: application/json" \
-H  "authorization: Bearer {accessToken}" \
-H  "Content-Type: multipart/form-data" \
-d  "File":{"excelFile"}

Ersätt {excelFile} med namnet på indata Excel-fil i molnlagring Ersätt {accessToken} med åtkomsttoken som genereras ovan

  • Vi kan också ladda ner den komprimerade filen till lokal enhet med –o argument.

Slutord

Sammanfattningsvis är att komprimera Excel-arbetsböcker en viktig uppgift som kan hjälpa till att spara diskutrymme och minska nätverkstrafiken när du arbetar med stora mängder data. Med Aspose.Cells Cloud och cURL-kommandon har du en kraftfull och flexibel uppsättning verktyg till ditt förfogande för att utföra denna uppgift snabbt och effektivt. Oavsett om du föredrar att använda Aspose.Cells Cloud SDK för .NET eller att arbeta direkt med cURL-kommandon, kan du komprimera dina Excel-arbetsböcker till en mindre storlek utan att kompromissa med kvaliteten. Så varför inte prova det idag och se hur mycket diskutrymme och bandbredd du kan spara?

Användbara länkar

Rekommenderade artiklar

Besök följande länkar för att lära dig mer om: