excel vodeni žig

Kako umetnuti vodeni žig u Excel (XLS, XLSX) koristeći C#

Excel je neverovatno moćan alat za analizu podataka i generisanje izveštaja, ali kako vaše radne sveske rastu u veličini i složenosti, može postati teško upravljati njima i efikasno ih deliti. Veliki Excel fajlovi mogu zauzeti vrijedan prostor za pohranu, usporiti vaš računar i otežati saradnju s drugima. Tu dolazi do kompresije vaših Excel radnih knjiga. Smanjenjem veličine datoteke možete olakšati skladištenje, dijeljenje i rad s vašim Excel datotekama, bez žrtvovanja podataka ili funkcionalnosti koje su vam potrebne. U ovom članku ćemo naučiti korake kako komprimirati Excel radne knjige i smanjiti veličinu datoteke koristeći C# .NET & Rest API.

API za komprimiranje Excel datoteke

Jedna od opcija za komprimiranje Excel radnih knjiga je korištenje Aspose.Cells Cloud API-ja. Aspose.Cells Cloud nudi jednostavan i moćan način rada sa Excel datotekama u oblaku, uključujući mogućnost njihovog komprimiranja kako bi se smanjila njihova veličina. Uz Aspose.Cells Cloud, možete komprimirati svoje Excel radne knjige koristeći različite algoritame kompresije ili odrediti nivo kompresije. Ove mogućnosti vam daju veću kontrolu nad procesom kompresije. A budući da je Aspose.Cells Cloud rješenje zasnovano na oblaku, možete komprimirati svoje Excel datoteke s bilo kojeg mjesta, bez potrebe da instalirate bilo kakav softver na vašem lokalnom računalu.

Nadalje, korištenje SDK-a je najbolji način da se ubrza razvoj. SDK brine o detaljima niskog nivoa i omogućava vam da se fokusirate na zadatke projekta. Dakle, prema opsegu ovog članka, dodaćemo referencu Aspose.Cells Cloud SDK za .NET u naš projekat. Dakle, pretražite Aspose.Cells-Cloud u NuGet menadžeru paketa i kliknite na dugme “Dodaj paket”. Nadalje, također moramo kreirati nalog preko Dashboard koristeći važeću adresu e-pošte.

Komprimirajte Excel koristeći C#

Ispod je dat isječak koda za komprimiranje veličine Excel datoteke koristeći C# .NET.

// Preuzmite akreditive klijenta sa https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// kreirajte CellsApi instancu dok prosljeđujete ClientID i ClientSecret
LightCellsApi lightCellsApi = new LightCellsApi(clientID, clientSecret);

// Unesite Excel radnu svesku na lokalni disk
string input_Excel = "input.xls";

// kreirajte IDictionary u koji ćemo dodati Excel fajl kao elemente
IDictionary<string, Stream> mapFiles = new Dictionary<string, Stream>();
mapFiles.Add(input_Excel, File.OpenRead(@input_Excel));

// pozovite API da komprimirate Excel datoteku
Aspose.Cells.Cloud.SDK.Model.FilesResult filesResult = lightCellsApi.PostCompress(mapFiles, 1,false);

// ispisati poruku o uspjehu ako je kompresija uspješna
if (filesResult != null && filesResult.Equals("OK"))
{
    Console.WriteLine("Compress Excel file operation completed successfully!");
    Console.ReadKey();
}

U nastavku su dati detalji gornjeg isječka koda:

LightCellsApi lightCellsApi = new LightCellsApi(clientID, clientSecret);

Kreirajte objekt klase LightCellsApi dok prosljeđujete akreditive klijenta kao argumente.

vIDictionary<string, Stream> mapFiles = new Dictionary<string, Stream>();
mapFiles.Add("source.xlsx", File.OpenRead(@"source.xlsx"));

Kreirajte IDictionary objekat gdje čitamo i dodajemo ulazne Excel datoteke iz lokalne memorije.

Aspose.Cells.Cloud.SDK.Model.FilesResult filesResult = lightCellsApi.PostCompress(mapFiles, 1,false);

Pozovite API da komprimirate Excel datoteku, a mi smo naveli CompressionLevel kao ‘1’.

Excel radna sveska za unos korišćena u gornjem primeru može se preuzeti sa input.xls.

Smanjite veličinu Excel datoteke pomoću cURL komandi

Drugi način kompresije Excel radnih knjiga je korištenje cURL komandi sa Aspose.Cells Cloud API-jem. Ovaj pristup nudi nekoliko prednosti, kao što je mogućnost automatizacije procesa kompresije pomoću skripti i batch datoteka, te mogućnost integracije funkcionalnosti kompresije direktno u vlastite softverske aplikacije. Uz Aspose.Cells Cloud i cURL komande, možete brzo i jednostavno komprimirati svoje Excel radne knjige, koristeći širok raspon nivoa kompresije kako biste postigli optimalnu ravnotežu veličine i kvaliteta datoteke.

Sada, nakon što smo instalirali cURL na vaš sistem, generirajte accessToken na osnovu vaših klijentskih vjerodajnica:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Sada izvršite sljedeću naredbu da komprimirate Excel datoteku na manju veličinu:

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/compress?CompressLevel=1&checkExcelRestriction=true" \
-X POST \
-H  "accept: application/json" \
-H  "authorization: Bearer {accessToken}" \
-H  "Content-Type: multipart/form-data" \
-d  "File":{"excelFile"}

Zamijenite {excelFile} imenom ulaznog Excel fajla u pohrani u oblaku Zamijenite {accessToken} sa pristupnim tokenom generiranim iznad

  • Također možemo preuzeti komprimiranu datoteku na lokalni disk koristeći –o argument.

Zaključne napomene

Zaključno, komprimiranje Excel radnih knjiga je bitan zadatak koji može pomoći u uštedi prostora na disku i smanjenju mrežnog prometa pri radu s velikim količinama podataka. Uz Aspose.Cells Cloud i cURL komande, imate na raspolaganju moćan i fleksibilan skup alata za brzo i efikasno izvršavanje ovog zadatka. Bez obzira da li više volite da koristite Aspose.Cells Cloud SDK za .NET ili da radite direktno sa cURL komandama, možete kompresovati svoje Excel radne sveske na manju veličinu bez ugrožavanja kvaliteta. Pa zašto ne isprobati danas i vidjeti koliko prostora na disku i propusnog opsega možete uštedjeti?

Korisni linkovi

Preporučeni članci

Posjetite sljedeće linkove da saznate više o: