znak wodny excela

Jak wstawić znak wodny w Excelu (XLS, XLSX) przy użyciu C#

Excel to niezwykle wydajne narzędzie do analizowania danych i generowania raportów, ale wraz ze wzrostem rozmiaru i złożoności skoroszytów może być trudno zarządzać nimi i efektywnie je udostępniać. Duże pliki Excel mogą zajmować cenne miejsce, spowalniać komputer i utrudniać współpracę z innymi osobami. Właśnie w tym miejscu pojawia się kompresja skoroszytów programu Excel. Zmniejszając rozmiar pliku, możesz ułatwić przechowywanie, udostępnianie i pracę z plikami programu Excel bez poświęcania potrzebnych danych lub funkcji. W tym artykule nauczymy się, jak skompresować skoroszyty programu Excel i zmniejszyć rozmiar pliku za pomocą C# .NET & Rest API.

API do kompresji pliku Excel

Jedną z opcji kompresji skoroszytów programu Excel jest użycie API chmury Aspose.Cells. Aspose.Cells Cloud oferuje prosty i wydajny sposób pracy z plikami Excel w chmurze, w tym możliwość ich kompresji w celu zmniejszenia ich rozmiaru. Dzięki Aspose.Cells Cloud możesz kompresować skoroszyty programu Excel przy użyciu różnych algorytmów kompresji lub określić poziom kompresji. Możliwości te zapewniają większą kontrolę nad procesem kompresji. A ponieważ Aspose.Cells Cloud jest rozwiązaniem opartym na chmurze, możesz kompresować pliki Excel z dowolnego miejsca, bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na komputerze lokalnym.

Ponadto użycie SDK jest najlepszym sposobem na przyspieszenie rozwoju. SDK dba o szczegóły niskiego poziomu i pozwala skupić się na zadaniach projektowych. Tak więc, zgodnie z zakresem tego artykułu, dodamy odniesienie do Aspose.Cells Cloud SDK for .NET w naszym projekcie. Wyszukaj więc Aspose.Cells-Cloud w menedżerze pakietów NuGet i kliknij przycisk „Dodaj pakiet”. Ponadto musimy również utworzyć konto w Dashboard przy użyciu prawidłowego adresu e-mail.

Kompresuj Excela za pomocą C#

Poniżej podano fragment kodu do kompresji rozmiaru pliku programu Excel przy użyciu języka C# .NET.

// Uzyskaj poświadczenia klienta z https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// utwórz instancję CellsApi, przekazując ClientID i ClientSecret
LightCellsApi lightCellsApi = new LightCellsApi(clientID, clientSecret);

// Wprowadź skoroszyt programu Excel na dysku lokalnym
string input_Excel = "input.xls";

// utwórz IDictionary, w którym jako elementy dodamy plik Excel
IDictionary<string, Stream> mapFiles = new Dictionary<string, Stream>();
mapFiles.Add(input_Excel, File.OpenRead(@input_Excel));

// wywołaj API, aby skompresować plik Excela
Aspose.Cells.Cloud.SDK.Model.FilesResult filesResult = lightCellsApi.PostCompress(mapFiles, 1,false);

// wypisz komunikat o powodzeniu, jeśli kompresja się powiedzie
if (filesResult != null && filesResult.Equals("OK"))
{
    Console.WriteLine("Compress Excel file operation completed successfully!");
    Console.ReadKey();
}

Poniżej podano szczegóły powyższego fragmentu kodu:

LightCellsApi lightCellsApi = new LightCellsApi(clientID, clientSecret);

Utwórz obiekt klasy LightCellsApi, przekazując poświadczenia klienta jako argumenty.

vIDictionary<string, Stream> mapFiles = new Dictionary<string, Stream>();
mapFiles.Add("source.xlsx", File.OpenRead(@"source.xlsx"));

Utwórz obiekt IDictionary, w którym odczytujemy i dodajemy wejściowe pliki Excela z lokalnego magazynu.

Aspose.Cells.Cloud.SDK.Model.FilesResult filesResult = lightCellsApi.PostCompress(mapFiles, 1,false);

Wywołaj interfejs API, aby skompresować plik programu Excel, a poziom kompresji określiliśmy jako „1”.

Skoroszyt wejściowy programu Excel użyty w powyższym przykładzie można pobrać z input.xls.

Zmniejsz rozmiar pliku programu Excel za pomocą poleceń cURL

Innym sposobem kompresji skoroszytów programu Excel jest użycie poleceń cURL z interfejsem API chmury Aspose.Cells. Takie podejście oferuje kilka korzyści, takich jak możliwość automatyzacji procesu kompresji za pomocą skryptów i plików wsadowych oraz możliwość integracji funkcji kompresji bezpośrednio z własnymi aplikacjami. Dzięki poleceniom Aspose.Cells Cloud i cURL możesz szybko i łatwo kompresować skoroszyty programu Excel, korzystając z szerokiego zakresu poziomów kompresji, aby osiągnąć optymalną równowagę między rozmiarem pliku a jakością.

Teraz, gdy już zainstalowaliśmy cURL w twoim systemie, wygeneruj accessToken na podstawie poświadczeń klienta:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Teraz wykonaj następujące polecenie, aby skompresować plik Excel do mniejszego rozmiaru:

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/compress?CompressLevel=1&checkExcelRestriction=true" \
-X POST \
-H  "accept: application/json" \
-H  "authorization: Bearer {accessToken}" \
-H  "Content-Type: multipart/form-data" \
-d  "File":{"excelFile"}

Zastąp {excelFile} nazwą wejściowego pliku Excel w chmurze Zastąp {accessToken} tokenem dostępu wygenerowanym powyżej

  • Możemy również pobrać skompresowany plik na dysk lokalny za pomocą argumentu –o.

Uwagi końcowe

Podsumowując, kompresja skoroszytów programu Excel to podstawowe zadanie, które może pomóc zaoszczędzić miejsce na dysku i zmniejszyć ruch sieciowy podczas pracy z dużymi ilościami danych. Dzięki poleceniom Aspose.Cells Cloud i cURL masz do dyspozycji potężny i elastyczny zestaw narzędzi do szybkiego i wydajnego wykonania tego zadania. Niezależnie od tego, czy wolisz korzystać z pakietu Aspose.Cells Cloud SDK dla platformy .NET, czy pracować bezpośrednio z poleceniami cURL, możesz skompresować skoroszyty programu Excel do mniejszego rozmiaru bez uszczerbku dla jakości. Dlaczego więc nie spróbować już dziś i zobaczyć, ile miejsca na dysku i przepustowości można zaoszczędzić?

Przydatne linki

Polecane artykuły

Odwiedź poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej o: