Shqiptare

Si të mbroni me fjalëkalim dhe enkriptoni skedarët Excel në C# .NET

Ky artikull ofron një udhëzues hap pas hapi se si të mbrohen dhe enkriptohen skedarët Excel me fjalëkalim duke përdorur C# .NET dhe REST API. Ai mbulon tema të tilla si shtimi i një fjalëkalimi në një skedar Excel, enkriptimi i skedarit dhe mbrojtja e fletëve dhe librave të punës. Duke ndjekur këto udhëzime, ju mund të siguroni skedarët tuaj Excel dhe të mbroni të dhënat e ndjeshme nga aksesi i paautorizuar.
· Nayer Shahbaz · 6 min