Nederlands

Excel-bestanden met een wachtwoord beveiligen en coderen in C# .NET

Dit artikel bevat een stapsgewijze handleiding voor het beveiligen met een wachtwoord en het coderen van Excel-bestanden met C# .NET en REST API. Het behandelt onderwerpen zoals het toevoegen van een wachtwoord aan een Excel-bestand, het versleutelen van het bestand en het beschermen van werkbladen en werkmappen. Door deze instructies te volgen, kunt u uw Excel-bestanden beveiligen en gevoelige gegevens beschermen tegen ongeoorloofde toegang.
· Nayer Shahbaz · 5 min