Slovenský

Ako chrániť heslom a šifrovať súbory programu Excel v C# .NET

Tento článok poskytuje podrobný návod, ako chrániť heslom a šifrovať súbory Excel pomocou C# .NET a REST API. Zaoberá sa témami, ako je pridanie hesla do súboru Excel, šifrovanie súboru a ochrana hárkov a zošitov. Dodržiavaním týchto pokynov môžete zabezpečiť svoje excelové súbory a chrániť citlivé údaje pred neoprávneným prístupom.
· Nayyer Shahbaz · 5 min