فارسی

نحوه محافظت با رمز عبور و رمزگذاری فایل های اکسل در C#.NET

این مقاله یک راهنمای گام به گام در مورد نحوه محافظت با رمز عبور و رمزگذاری فایل های اکسل با استفاده از C#.NET و REST API ارائه می دهد. موضوعاتی مانند افزودن رمز عبور به فایل اکسل، رمزگذاری فایل، و محافظت از برگه ها و کتاب های کاری را پوشش می دهد. با دنبال کردن این دستورالعمل‌ها، می‌توانید فایل‌های اکسل خود را ایمن کنید و از داده‌های حساس در برابر دسترسی غیرمجاز محافظت کنید.
· نیر شهباز · 6 دقیقه