Shqiptare

Hapat e thjeshtë për të kthyer Excel në skedar teksti (.txt) në C# .NET

Konvertimi i Excel në skedar teksti (.txt) është një kërkesë e zakonshme në detyrat e përpunimit të të dhënave. Me kodin C# .NET, është e lehtë të nxirren dhe konvertohen të dhënat nga Excel në formatin Text. Udhëzuesi ynë do t’ju tregojë se si të konvertoni Excel në TXT ose Notepad, hap pas hapi. Duke ndjekur udhëzimet tona, mund t’i transformoni të dhënat tuaja në Excel në një skedar teksti (.txt) brenda pak minutash. Filloni sot dhe mësoni se si t’i konvertoni skedarët Excel në Tekst me lehtësi.
· Nayer Shahbaz · 5 min