Excela do PowerPointa

Konwertuj Excel na PowerPoint w Javie

Excel i PowerPoint to dwie powszechnie używane aplikacje, które są niezbędne w wielu firmach i branżach. Excel jest powszechnie używany do przechowywania i organizowania danych, podczas gdy PowerPoint jest często używany do tworzenia prezentacji i pokazów slajdów. Konwertowanie plików programu Excel na prezentacje programu PowerPoint jest częstym zadaniem wielu osób, a robienie tego ręcznie może być czasochłonne i podatne na błędy. W tym poście na blogu przedstawimy obszerny przewodnik dotyczący konwersji programu Excel do programu PowerPoint przy użyciu interfejsu Java REST API. Omówimy różne techniki, które można wykorzystać do zautomatyzowania procesu konwersji i uczynienia go wydajnym. Niezależnie od tego, czy jesteś programistą, czy biznesmenem, ten przewodnik pomoże Ci usprawnić przepływ pracy i zaoszczędzić czas. Zacznijmy!

Interfejs API konwersji programu Excel do programu PowerPoint

Aspose.Cells Cloud SDK for Java to potężny oparty na chmurze interfejs API, który zapewnia szeroki zakres możliwości pracy z plikami Excel. Niektóre z kluczowych funkcji to Excel do PowerPoint, XLS do PDF, XLS do HTML, scalanie i dzielenie plików Excel i wiele więcej. Interfejs API został zaprojektowany tak, aby był elastyczny i dostosowywalny, dzięki czemu programiści mogą tworzyć rozwiązania spełniające ich specyficzne potrzeby. Zautomatyzuj i usprawnij zadania związane z Excelem w chmurze, bez konieczności instalowania jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu.

Teraz pierwszym krokiem jest dodanie odniesienia SDK do projektu Java.

<repositories>
  <repository>
    <id>AsposeJavaAPI</id>
    <name>Aspose Java API</name>
    <url>https://repository.aspose.cloud/repo/</url>
  </repository>
</repositories>
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-cells-cloud</artifactId>
    <version>22.8</version>
  </dependency>
</dependencies>

Jeśli nie subskrybowałeś Aspose Cloud, utwórz bezpłatne konto, używając ważnego adresu e-mail. Następnie pobierz szczegóły identyfikatora klienta i klucza tajnego klienta z pulpitu nawigacyjnego.

Konwertuj Excel na PowerPoint w Javie

Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje na temat konwertowania programu Excel do programu PowerPoint przy użyciu języka Java.

 • Utwórz instancję CellsApi, przekazując poświadczenia klienta jako argumenty wejściowe.
 • Utwórz zmienne zawierające wejściową nazwę programu Excel, format wynikowy jako PowerPoint i nazwę pliku wyjściowego.
 • Odczyt pliku Excela z dysku lokalnego przy użyciu wystąpienia pliku.
 • Następnie prześlij arkusz programu Excel do magazynu w chmurze za pomocą metody uploadFile(…).
 • Na koniec wywołaj metodę cellsWorkbookGetWorkbook(…), aby przeprowadzić konwersję programu Excel do programu PowerPoint. Po konwersji wynikowy plik jest zapisywany w chmurze.
// więcej przykładów można znaleźć na stronie https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-java

try
  {
  // Uzyskaj ClientID i ClientSecret z https://dashboard.aspose.cloud/
  String clientId = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";
  String clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
	 
  // utwórz instancję CellsApi przy użyciu poświadczeń klienta
  CellsApi api = new CellsApi(clientId,clientSecret);
	  		
  // nazwa wejściowego skoroszytu programu Excel
  String fileName = "myDocument.xlsx";
  // szczegóły hasła, jeśli skoroszyt jest zaszyfrowany
  String password = null;
	    
  // Określ, aby ustawić automatyczne dopasowanie wierszy skoroszytu.
  Boolean isAutoFit = true;
  // Określa, czy zapisywane są tylko dane tabeli.
  Boolean onlySaveTable = true;
	  		
  // wynikowy format pliku
  String format = "PPTX";
	  		
  // załaduj plik z systemu lokalnego
  File file = new File(fileName);	
	  
  // prześlij dane wejściowe XLSB do magazynu w chmurze
  api.uploadFile("input.xlsx", file, "default");
	  	     
  // wykonać operację konwersji dokumentu
  File response = api.cellsWorkbookGetWorkbook("input.xlsx", password,format, 
	  			      isAutoFit, onlySaveTable, null,"default", "Resultant.pptx","default", null);    
	  
  // wydrukować komunikat o powodzeniu
  System.out.println("Successfull conversion of Excel to PowerPoint !");
  }catch(Exception ex)
  {
    System.out.println(ex.getMessage());
  }
Excel do podglądu PPTX

Obraz 1: — Podgląd konwersji programu Excel do programu PowerPoint

Możesz rozważyć pobranie wejściowego skoroszytu programu Excel i wynikowego programu PowerPoint odpowiednio z myDocument.xlsx i Resultant.pptx.

Wstawianie programu Excel do programu PowerPoint za pomocą poleceń cURL

Ponieważ interfejsy API REST można łatwo uzyskać za pomocą poleceń cURL, w tej sekcji zamierzamy przekonwertować XLS na PPT za pomocą poleceń cURL. Teraz pierwszym krokiem jest wygenerowanie tokena dostępu JWT podczas wykonywania następującego polecenia.

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Teraz, gdy mamy nasz spersonalizowany token JWT, musimy wykonać następujące polecenie, aby załadować Excel z magazynu w chmurze, przeprowadzić konwersję do programu PowerPoint i zapisać dane wyjściowe w magazynie w chmurze.

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/input.xlsx?format=PPTX&isAutoFit=true&onlySaveTable=true&outPath=Resultant.pptx&checkExcelRestriction=true" \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>"

Wniosek

Podsumowując, Aspose.Cells Cloud zapewnia wydajne i elastyczne rozwiązanie do konwertowania plików Excel na prezentacje PowerPoint i pracy z danymi Excel w chmurze. Korzystając z tego interfejsu API, można usprawnić przepływ pracy i zautomatyzować zadania związane z programem Excel, co pozwala zaoszczędzić czas i zminimalizować błędy. W tym poście na blogu zamieściliśmy obszerny przewodnik na temat konwersji programu Excel do programu PowerPoint przy użyciu języka Java. Mamy nadzieję, że ten wpis na blogu był pomocny w dostarczaniu szczegółowych informacji niezbędnych dla Twojej firmy lub potrzeb programistycznych.

Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy podczas korzystania z interfejsu API, skontaktuj się z nami za pośrednictwem forum wsparcia produktu.

Powiązane artykuły

Zdecydowanie zalecamy odwiedzenie poniższych łączy, aby dowiedzieć się więcej o: