ગુજરાતી

જાવામાં PDF ને MobiXML માં કન્વર્ટ કરો

જાવાનો ઉપયોગ કરીને પીડીએફ ટુ મોબી કન્વર્ટર વિકસાવવા નમૂના કોડ સાથેનું પગલું-દર-પગલું ટ્યુટોરીયલ. જાવામાં PDF ને Mobi Kindle, eBook Mobi માં કન્વર્ટ કરવા માટે Java નો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે જાણો. પીડીએફ ટુ મોબી ઓનલાઈન કેવી રીતે ડેવલપ કરવું જ્યાં આપણે ક્લાઉડ અથવા લોકલ ડ્રાઈવમાંથી ઈનપુટ પીડીએફ લોડ કરી શકીએ અને MobiXML ફોર્મેટમાં સેવ કરી શકીએ. REST API નો ઉપયોગ કરીને PDF ને Mobi Kindle માં કન્વર્ટ કરવા માટેનો નીચો કોડ અભિગમ.
જાન્યુઆરી 24, 2023 · 4 min · નૈયર શાહબાઝ

Java માં PDF ને PDF/A માં કેવી રીતે કન્વર્ટ કરવું

જાવાનો ઉપયોગ કરીને PDF/A કન્વર્ઝનને PDF માં કન્વર્ટ કરવા માટે સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ ટ્યુટોરીયલ અને સેમ્પલ કોડ. Adobe Acrobat વિના PDF થી PDF/A રૂપાંતરણ માટે Java નો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે જાણો. સિંગલ પીડીએફ અથવા બહુવિધ ફાઇલોની બેચ પ્રોસેસિંગ માટે PDF થી PDF/એક કન્વર્ટર કેવી રીતે વિકસાવવું. PDF ને PDF/A ઓનલાઇન કન્વર્ટ કરવા માટેની માર્ગદર્શિકા જ્યાં તમે Java નો ઉપયોગ કરીને PDF to PDF/A-1a અથવા PDF to PDF/A-1b સાચવી શકો છો. અમારી માર્ગદર્શિકા પીડીએફને ઓછી કોડ લાઇન સાથે PDF/A માં કન્વર્ટ કરે છે.
જાન્યુઆરી 21, 2023 · 4 min · નૈયર શાહબાઝ

Adobe Acrobat વગર જાવામાં PDF ને FDF માં કન્વર્ટ કરવું

Adobe Acrobat વગર PDF ફોર્મ્સને FDF ફાઇલમાં કન્વર્ટ કરવા માટે Java નો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે જાણો. PDF ફોર્મ ડેટાને FDF ફોર્મેટમાં નિકાસ કરવા માટે એક પગલું-દર-પગલાં ટ્યુટોરિયલ અને નમૂના કોડ. તમારે એક પીડીએફ ફોર્મ અથવા બેચ પ્રોસેસ બહુવિધ ફોર્મને કન્વર્ટ કરવાની જરૂર છે, અમારી માર્ગદર્શિકા પીડીએફને એફડીએફમાં કન્વર્ટ કરવાનું અને પીડીએફ ફોર્મ ડેટાને એફડીએફ ફાઇલમાં નિકાસ કરવાનું સરળ બનાવે છે.
જાન્યુઆરી 20, 2023 · 4 min · નૈયર શાહબાઝ

જાવામાં વર્ડ (DOC/DOCX) ને માર્કડાઉન (MD) માં કન્વર્ટ કરો

Java REST API નો ઉપયોગ કરીને વર્ડ ટુ માર્કડાઉન, વર્ડ ટુ MD, DOC થી MD, DOC થી માર્કડાઉન, DOCX થી MD, DOCX થી માર્કડાઉન રૂપાંતરણ. વર્ડ ટુ માર્કડાઉન કન્વર્ટરનો વિકાસ કરો જે DOCX ને માર્કડાઉનમાં ઓનલાઈન કન્વર્ટ કરવાની ક્ષમતા પ્રદાન કરે છે
જાન્યુઆરી 7, 2023 · 5 min · નૈયર શાહબાઝ

Java નો ઉપયોગ કરીને વર્ડ (DOC/DOCX) ને HTML માં કન્વર્ટ કરો

Java API નો ઉપયોગ કરીને Word થી HTML રૂપાંતર કરો. REST API નો ઉપયોગ કરીને DOC થી HTML અને DOCX થી HTML દસ્તાવેજ ઓનલાઇન. વર્ડ વેબ કન્વર્ઝન, વર્ડ ટુ એચટીએમએલ કન્વર્ઝન ઓનલાઈન. માઈક્રોસોફ્ટ વર્ડ વેબ કન્વર્ઝન કેવી રીતે કરવું તે અંગે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ગાઈડ.
જાન્યુઆરી 3, 2023 · 5 min · નૈયર શાહબાઝ

Java નો ઉપયોગ કરીને વર્ડ (DOC, DOCX) ને JPG માં કન્વર્ટ કરો

Java Cloud SDK નો ઉપયોગ કરીને વર્ડ ટુ ઇમેજ કન્વર્ટરનો વિકાસ કરો. DOC થી JPG, DOCX થી JPG અથવા Word માં ઇમેજ રૂપાંતરણ ઓનલાઇન કરો. આ વ્યાપક માર્ગદર્શિકા સાથે જાવા પ્રોગ્રામિંગ ભાષાનો ઉપયોગ કરીને DOC થી JPG કન્વર્ટર વિકસાવવા માટે એક પગલું દ્વારા માર્ગદર્શિકા. આજે પ્રારંભ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો અને ઉદાહરણો શોધો!.
ડિસેમ્બર 29, 2022 · 4 min · નૈયર શાહબાઝ

WebP ને PDF માં કન્વર્ટ કરો: Java REST API નો ઉપયોગ કરીને એક પગલું-દર-પગલાની માર્ગદર્શિકા

WebP ને PDF માં કન્વર્ટ કરવાની સરળ રીત શોધી રહ્યાં છો? Java પ્રોજેક્ટ બનાવવા માટેનાં પગલાંઓ શોધો, REST API એન્ડપોઇન્ટનો ઉપયોગ કરો અને WebP થી PDF રૂપાંતર કરો. WebP થી PDF કન્વર્ટર વિકસાવવા માટે અમારી ટોચની પસંદગી તપાસો. તમારી WebP ફાઇલને માત્ર થોડા ક્લિક્સમાં PDF માં કન્વર્ટ કરો
ડિસેમ્બર 9, 2022 · 4 min · નૈયર શાહબાઝ

Java નો ઉપયોગ કરીને JPG, PNG, JPEG અને GIF ને WebP માં રૂપાંતરિત કરવું

JPG થી WebP, PNG થી WebP, JPEG થી WebP અને GIF થી WebP કન્વર્ટર માટે એક પગલું-દર-પગલાની માર્ગદર્શિકા અને નમૂના કોડ. Java REST API નો ઉપયોગ કરીને JPEG ને WebP, PNG ને WebP અને GIF ને WebP માં કન્વર્ટ કેવી રીતે કરવું તે જાણો. તમારું પોતાનું JPG થી WebP કન્વર્ટર અથવા PNG થી WebP કન્વર્ટર વિકસાવો.
ડિસેમ્બર 3, 2022 · 6 min · નૈયર શાહબાઝ

WebP થી JPG, WebP થી PNG, WebP ને JPEG માં, WebP ને GIF માં કન્વર્ટ કરો

Java માં WebP ને JPEG માં કન્વર્ટ કરો. ઑનલાઇન WebP થી JPG, WebP થી PNG, WebP થી GIF કન્વર્ટર. જાવા આધારિત વેબપી થી જેપીજી કન્વર્ટર ઑનલાઇન વિકસાવો. Java REST API નો ઉપયોગ કરીને WebP થી GIF કન્વર્ટર વિકસાવવા માટેનો સરળ અભિગમ જાણો
ડિસેમ્બર 2, 2022 · 6 min · નૈયર શાહબાઝ

Java માં DCM થી JPG. DICOM છબીઓ કન્વર્ટર. DICOMViewer

Java નો ઉપયોગ કરીને DCM ને JPG માં કન્વર્ટ કરો. DICOM ઇમેજ વ્યૂઅર વિકસાવો | dicomviewer. DICOM થી JPG ઓનલાઈન. DICOM ને છબી પર સાચવો અથવા DICOM ને JPEG માં નિકાસ કરો. Java Cloud SDK નો ઉપયોગ કરીને DCM ને JPEG માં કન્વર્ટ કરીને DICOM ફાઇલો જુઓ
નવેમ્બર 22, 2022 · 5 min · નૈયર શાહબાઝ