μετατρέψτε το json σε html

Πώς να μετατρέψετε JSON σε HTML χρησιμοποιώντας .NET Cloud SDK.

Σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο ανάπτυξης Ιστού, η ανάγκη για δυναμική και φιλική προς τον χρήστη παρουσίαση δεδομένων έχει καταστεί πρωταρχική. Καθώς οι εφαρμογές που βασίζονται σε δεδομένα συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται, η δυνατότητα απρόσκοπτης μετατροπής του JSON σε [HTML](https://docs.fileformat.com/web/ Το html/) αναδεικνύεται ως ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό. Επομένως, το .NET REST API μας παρέχει μια ισχυρή λύση σε αυτήν την επιτακτική απαίτηση, δίνοντας τη δυνατότητα στους προγραμματιστές να μεταφράζουν αβίαστα τα δεδομένα JSON σε δομές HTML. Τώρα, σε αυτόν τον περιεκτικό οδηγό, θα εμβαθύνουμε στην αναγκαιότητα και την πρακτική εφαρμογή της μετατροπής «JSON σε HTML» χρησιμοποιώντας το .NET REST API.

.NET Cloud SDK για Μετατροπή JSON σε HTML

Το Aspose.Cells Cloud SDK για .NET είναι ένα εκπληκτικό API που προσφέρει ισχυρές δυνατότητες για δυναμικό χειρισμό δεδομένων μέσα στα αρχεία Excel. Σας επιτρέπει να δημιουργείτε μέσω προγραμματισμού βιβλία εργασίας του Excel και να εισάγετε δεδομένα JSON σε φύλλα εργασίας, που ανοίγουν ένα στάδιο για δυναμική οπτικοποίηση δεδομένων. Το περιεχόμενο του Excel που δημιουργείται μπορεί στη συνέχεια να εξαχθεί περαιτέρω σε HTML, προσφέροντας μια πρακτική λύση για την ενσωμάτωση δεδομένων JSON σε δομές HTML. Πέρα από αυτό, το Aspose.Cells Cloud SDK για .NET υπερέχει σε πολλές άλλες δυνατότητες, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να εκτελείτε εκτενείς χειρισμούς αρχείων Excel και, ως εκ τούτου, αυτό το SDK αποτελεί μια ισχυρή λύση για διάφορα σενάρια που βασίζονται σε δεδομένα στο .NET οικοσύστημα.

Τώρα, για να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες αυτού του SDK στην εφαρμογή .NET, πρέπει πρώτα να αναζητήσουμε το «Aspose.Cells-Cloud» στη Διαχείριση πακέτων NuGet και να κάνουμε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη πακέτου». Δεύτερον, αποκτήστε τα διαπιστευτήρια πελάτη σας από το σύννεφο dashboard.Εάν δεν έχετε υπάρχοντα λογαριασμό, απλώς δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό ακολουθώντας τις οδηγίες που καθορίζονται στο άρθρο γρήγορη εκκίνηση.

Μετατροπή JSON σε HTML σε C# .NET

Ας αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες μετατροπής JSON σε HTML χρησιμοποιώντας C# .NET, ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε τις εφαρμογές μας, παρέχοντας στους χρήστες διαδραστικές και οπτικά ελκυστικές εμπειρίες.

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Αρχικά, δημιουργήστε ένα αντικείμενο της κλάσης CellsApi όπου μεταβιβάζουμε διαπιστευτήρια πελάτη ως ορίσματα.

cellsInstance.UploadFile("sourceFile.json", file);

Μεταφορτώστε το αρχείο εισόδου JSON στο χώρο αποθήκευσης cloud.

cellsInstance.CellsWorkbookGetWorkbook("sourceFile.json", format: "HTML", isAutoFit: true, outPath: resultant_file);

Τέλος, καλέστε το API για να μετατρέψετε το JSON σε HTML. Μετά την επιτυχή μετατροπή, το προκύπτον HTML θα αποθηκευτεί στον χώρο αποθήκευσης cloud.

// Για πλήρη παραδείγματα και αρχεία δεδομένων, μεταβείτε στο 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Λάβετε διαπιστευτήρια πελάτη από τη https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// δημιουργία παρουσίας CellsApi κατά τη μεταβίβαση ClientID και ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// όνομα του αρχείου εισόδου JSON
string input_JSON = @"source.json";
// Το αρχείο HTML που προκύπτει
string resultant_file = "resultant.html";

// φορτώστε το αρχείο JSON από την τοπική μονάδα δίσκου
using (var file = System.IO.File.OpenRead(input_JSON))
{
    // μεταφορτώστε το αρχείο εισόδου στο χώρο αποθήκευσης Cloud
    cellsInstance.UploadFile("sourceFile.json", file);
}

// καλέστε το API για να μετατρέψετε το JSON σε HTML online
cellsInstance.CellsWorkbookGetWorkbook("sourceFile.json", format: "HTML", isAutoFit: true, outPath: resultant_file);
json σε html σε απευθείας σύνδεση

Μια προεπισκόπηση της μετατροπής JSON σε HTML.

Το δείγμα αρχείου JSON που χρησιμοποιείται στο παραπάνω παράδειγμα μπορεί να ληφθεί από:

Μετατροπή JSON σε HTML με χρήση εντολών cURL

Η επιλογή των εντολών Aspose.Cells Cloud και cURL για τη μετατροπή JSON σε HTML παρέχει μια ισχυρή και ευέλικτη λύση που βασίζεται στα δυνατά σημεία του Aspose.Cells Cloud API. Ενώ η άμεση μετατροπή JSON σε HTML μπορεί να μην είναι εγγενής, η χρήση εντολών cURL επιτρέπει την απρόσκοπτη ενσωμάτωση του Aspose.Cells Cloud, επιτρέποντάς σας να δημιουργείτε βιβλία εργασίας του Excel δυναμικά από δεδομένα JSON. Επιπλέον, οι εντολές cURL χρησιμεύουν ως μια πρακτική γέφυρα, διευκολύνοντας την εξαγωγή περιεχομένου Excel σε μορφή HTML.

Το πρώτο βήμα σε αυτήν την προσέγγιση είναι να δημιουργήσετε ένα διακριτικό πρόσβασης JWT χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εντολή:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=921363a8-b195-426c-85f7-7d458b112383&client_secret=2bf81fca2f3ca1790e405c904b94d233" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Τώρα, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή για να μετατρέψετε το JSON σε μορφή HTML.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{sourceFile}?format=HTML&isAutoFit=true&onlySaveTable=true&outPath={resultantFile}&checkExcelRestriction=true" \
-X GET \
-H  "accept: application/json" \
-H  "authorization: Bearer {accessToken}" \
-d {}

Αντικαταστήστε το “sourceFile” με το όνομα του αρχείου εισόδου JSON που είναι διαθέσιμο στο Cloud storage, το “resultantFile” με το όνομα του προκύπτοντος CSV που θα δημιουργηθεί και το “accessToken” με ένα διακριτικό πρόσβασης JWT που δημιουργήθηκε παραπάνω.

συμπέρασμα

Συμπερασματικά, η διαδικασία μετατροπής JSON σε HTML μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά αξιοποιώντας τις ισχυρές δυνατότητες του Aspose.Cells Cloud, είτε μέσω της ευκολίας του .NET SDK είτε μέσω της ευελιξίας των εντολών cURL. Ενώ το .NET SDK παρέχει απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε έργα .NET και προσφέρει μια πληθώρα λειτουργιών για χειρισμό αρχείων Excel, οι εντολές cURL προσφέρουν μια ελαφριά και με δυνατότητα γραφής λύση για συμβατότητα μεταξύ πλατφορμών. Και οι δύο προσεγγίσεις επιδεικνύουν την ευελιξία του Aspose.Cells Cloud, επιτρέποντας στους προγραμματιστές να διαχειρίζονται δυναμικά δεδομένα σε βιβλία εργασίας του Excel και στη συνέχεια να τα εξάγουν σε μορφή HTML.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Σχετικά Άρθρα

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να επισκεφτείτε τα παρακάτω ιστολόγια: