μετατρέψτε το json σε βιβλίο εργασίας του Excel

Τρόπος μετατροπής JSON σε βιβλίο εργασίας Excel χρησιμοποιώντας .NET Cloud SDK.

Το JSON είναι γνωστό για την ευελιξία του στην αναπαράσταση δομημένων δεδομένων, αλλά συχνά απαιτούμε τη μετάφρασή του στο [Excel](https://docs.fileformat.com Μορφή /spreadsheet/xls/) για πιο εξελιγμένη απεικόνιση, ανάλυση και κοινή χρήση. Αυτή η μετατροπή είναι ζωτικής σημασίας για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των δυναμικών δομών δεδομένων που βασίζονται στον ιστό και των ολοκληρωμένων δυνατοτήτων που προσφέρουν τα υπολογιστικά φύλλα του Excel. Επιπλέον, καθώς οι επιχειρήσεις παλεύουν με τεράστιες ποσότητες διαφορετικών δεδομένων, η σημασία της απρόσκοπτης μετατροπής του JSON σε Excel έγκειται στην προώθηση μιας πιο προσιτής, οργανωμένης και οπτικά διαισθητικής αναπαράστασης. Ας εξερευνήσουμε τις λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορούμε να μετατρέψουμε δυναμικά το JSON σε μορφή XLS ή XLSX χρησιμοποιώντας το .NET Cloud SDK.

.NET Cloud SDK για Μετατροπή JSON σε Excel

Η μετατροπή του JSON σε Excel γίνεται μια απρόσκοπτη διαδικασία με τις ισχυρές δυνατότητες του Aspose.Cells Cloud SDK για .NET.Αξιοποιώντας αυτό το API, μπορείτε να ανεβάσετε αβίαστα τα δεδομένα JSON σας στο χώρο αποθήκευσης cloud, ξεκινώντας μια δυναμική μετατροπή σε μορφή Excel με μια απλή κλήση API. Η ευελιξία του Aspose.Cells Cloud επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο της εξόδου του Excel, διασφαλίζοντας μια προσαρμοσμένη αναπαράσταση των δεδομένων JSON.

Τώρα, για να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες αυτού του SDK στην εφαρμογή .NET, πρέπει πρώτα να αναζητήσουμε το «Aspose.Cells-Cloud» στη Διαχείριση πακέτων NuGet και να κάνουμε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη πακέτου». Δεύτερον, αποκτήστε τα διαπιστευτήρια πελάτη σας από το σύννεφο dashboard.Εάν δεν έχετε υπάρχοντα λογαριασμό, απλώς δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό ακολουθώντας τις οδηγίες που καθορίζονται στο άρθρο γρήγορη εκκίνηση.

Μετατροπή JSON σε XLS σε C# .NET

Αυτή η ενότητα εξηγεί τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το API μπορεί να διευκολύνει τη μετατροπή JSON σε XLS για ενημερωμένη λήψη αποφάσεων και βελτιωμένη οπτικοποίηση δεδομένων.

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Αρχικά, δημιουργήστε ένα αντικείμενο της κλάσης CellsApi όπου μεταβιβάζουμε διαπιστευτήρια πελάτη ως ορίσματα.

cellsInstance.UploadFile("sourceFile.json", file);

Ανεβάστε το αρχείο εισόδου JSON στο χώρο αποθήκευσης cloud.

cellsInstance.CellsWorkbookGetWorkbook("sourceFile.json", format: "XLS", isAutoFit: true, outPath: resultant_file);

Τέλος, καλέστε το API για να μετατρέψετε το JSON σε Excel. Μετά την επιτυχή μετατροπή, το βιβλίο εργασίας του Excel που προκύπτει αποθηκεύεται στον χώρο αποθήκευσης cloud.

// Για πλήρη παραδείγματα και αρχεία δεδομένων, μεταβείτε στο 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Λάβετε διαπιστευτήρια πελάτη από τη https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// δημιουργήστε παρουσία CellsApi κατά τη μεταβίβαση ClientID και ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// όνομα του αρχείου εισόδου JSON
string input_JSON = @"source.json";
// Όνομα του φύλλου εργασίας του Excel που προκύπτει
string resultant_file = "output.xlsx";

// φορτώστε το αρχείο JSON από την τοπική μονάδα δίσκου
using (var file = System.IO.File.OpenRead(input_JSON))
{
    // μεταφορτώστε το αρχείο εισόδου στο χώρο αποθήκευσης Cloud
    cellsInstance.UploadFile("sourceFile.json", file);
}

// καλέστε το API για να μετατρέψετε το JSON σε Excel online
cellsInstance.CellsWorkbookGetWorkbook("sourceFile.json", format: "XLS", isAutoFit: true, outPath: resultant_file);
json για excel online

Μια προεπισκόπηση του βιβλίου εργασίας JSON σε Excel μετατράπηκε.

Το δείγμα αρχείου JSON που χρησιμοποιείται στο παραπάνω παράδειγμα μπορεί να ληφθεί από:

JSON σε Excel χρησιμοποιώντας εντολές cURL

Η μετατροπή JSON σε Excel με χρήση εντολών Aspose.Cells Cloud και cURL παρέχει μια ευέλικτη λύση με δυνατότητα δέσμης ενεργειών. Οι εντολές cURL χρησιμεύουν ως μια αποτελεσματική γέφυρα, συνδέοντας απρόσκοπτα την εφαρμογή σας με τις ισχυρές δυνατότητες του Aspose.Cells Cloud. Επιπλέον, αυτή η μέθοδος όχι μόνο απλοποιεί την ενσωμάτωση του Aspose.Cells Cloud σε διάφορα περιβάλλοντα ανάπτυξης, αλλά διασφαλίζει επίσης μια συνεπή και αξιόπιστη διαδικασία για τη μετατροπή των δεδομένων JSON σε οπτικά ελκυστικά και δομημένα φύλλα Excel.

Το πρώτο βήμα σε αυτήν την προσέγγιση είναι να δημιουργήσετε ένα διακριτικό πρόσβασης JWT χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εντολή:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=921363a8-b195-426c-85f7-7d458b112383&client_secret=2bf81fca2f3ca1790e405c904b94d233" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Μόλις έχουμε JWT token, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή για να εξαγάγετε το JSON σε φύλλο εργασίας XLS.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{sourceFile}?format=XLS&isAutoFit=true&onlySaveTable=true&outPath={output}&checkExcelRestriction=true" \
-X GET \
-H  "accept: application/json" \
-H  "authorization: Bearer {accessToken}" \
-d {}

Αντικαταστήστε το “sourceFile” με το όνομα του αρχείου εισόδου JSON που είναι διαθέσιμο στο Cloud storage, το “output” με το όνομα του προκύπτοντος φύλλου εργασίας XLS που θα δημιουργηθεί και το “accessToken” με ένα διακριτικό πρόσβασης JWT που δημιουργήθηκε παραπάνω.

συμπέρασμα

Συμπερασματικά, η διαδικασία μετατροπής JSON σε Excel ξεδιπλώνεται ως ένα δυναμικό ταξίδι, προσφέροντας στους προγραμματιστές δύο ισχυρές διαδρομές (το ένα μέσω του Aspose.Cells Cloud API με .NET και το άλλο μέσω εντολών cURL).Είτε επιλέγετε το πλούσιο σε χαρακτηριστικά περιβάλλον του .NET είτε την απλότητα των εντολών cURL, και οι δύο οδοί υπογραμμίζουν τη σημασία της μετάφρασης της ευέλικτης δομής δεδομένων του JSON στην οργανωμένη και οπτικά διαισθητική σφαίρα του Excel.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Σχετικά Άρθρα

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να επισκεφτείτε τα παρακάτω ιστολόγια: