svg i png

Trosi SVG i PNG yn Java

Mae delweddau SVG yn amlwg oherwydd eu bod yn raddadwy ac yn cynnal yr un ansawdd, waeth beth fo’u maint neu gydraniad sgrin. Gellir eu dylunio ar unrhyw gydraniad, a gallant faint i fyny/i lawr, heb niweidio’r ansawdd (na chael eu picselu). Ond, gan fod y delweddau SVG yn seiliedig ar bwyntiau a llwybrau, felly yn lle picsel, felly ni allant arddangos cymaint o fanylion â delwedd raster. Felly, os byddwn yn trosi’r SVG i ddelwedd PNG, gellir datrys y materion hyn.

API Trosi SVG i PNG

Yn yr erthygl hon, rydyn ni’n mynd i ddefnyddio Aspose.Imaging Cloud SDK ar gyfer Java sef API sy’n seiliedig ar REST sy’n cynnig y gallu i olygu, trin a thrawsnewid raster, metaffeiliau, photoshop yn rhaglennol i amrywiaeth o Fformatau â Chymorth. Mae hefyd yn cefnogi’r nodwedd i drosi SVG i PNG ar-lein. Nawr, er mwyn dechrau defnyddio SDK, mae angen i ni ychwanegu ei gyfeirnod yn ein prosiect Java trwy gynnwys y wybodaeth ganlynol yn pom.xml (prosiect math adeiladu maven).

<repositories> 
  <repository>
    <id>aspose-cloud</id>
    <name>artifact.aspose-cloud-releases</name>
    <url>http://artifact.aspose.cloud/repo</url>
  </repository>  
</repositories>

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-imaging-cloud</artifactId>
    <version>22.4</version>
  </dependency>
</dependencies>

Nawr er mwyn defnyddio’r API, mae angen ein tystlythyrau cleient personol arnom. Gellir eu cael yn hawdd os ydych eisoes wedi cofrestru ar Aspose Cloud Dashboard. Fel arall, cofrestrwch gyfrif am ddim trwy gyfeiriad e-bost dilys a chael eich tystlythyrau cleient.

Trosi SVG i PNG yn Java

Mae ein API prosesu delweddau yn gallu trosi PNG i SVG a SVG i PNG gydag ychydig iawn o linellau cod. Felly yn yr adran hon, rydyn ni’n mynd i drafod yr holl fanylion i drosi SVG i PNG gan ddefnyddio Java.

 • Yn gyntaf oll, creu gwrthrych o ddosbarth ImagingApi lle rydyn ni’n pasio tystlythyrau’r cleient fel dadl
 • Yn ail, darllenwch gynnwys delwedd SVG gan ddefnyddio dull readAllBytes(…) a’i ddychwelyd i arae beit[]
 • Yna creu enghraifft o UploadFileRequest wrth basio’r enw SVG a’i uwchlwytho i storfa cwmwl gan ddefnyddio dull uploadFile (…)
 • Nawr creu gwrthrych o ConvertImageRequest, lle rydyn ni’n pasio’r enw SNG mewnbwn a’r fformat canlyniadol fel “PNG”
 • Ffoniwch y dull convertImage (…) i gychwyn y trosi SVG i PNG. Yna caiff yr allbwn ei ddychwelyd fel ffrwd ymateb
 • Yn olaf, arbedwch y PNG canlyniadol i yriant lleol gan ddefnyddio gwrthrych FileOutputStream
// Cael ClientID a ClientSecret o https://dashboard.aspose.cloud/
String clientId = "7ef10407-c1b7-43bd-9603-5ea9c6db83cd";
String clientSecret = "ba7cc4dc0c0478d7b508dd8ffa029845";

// creu gwrthrych delweddu
ImagingApi imageApi = new ImagingApi(clientSecret, clientId);

// llwytho delwedd SVG o'r system leol
File file1 = new File("File_Extension Icons.svg");
byte[] imageStream = Files.readAllBytes(file1.toPath());
			
// creu gwrthrych cais lanlwytho ffeil
UploadFileRequest uploadRequest = new UploadFileRequest("input.svg",imageStream,null);
// uwchlwytho delwedd SVG i storfa Cloud
imageApi.uploadFile(uploadRequest);

// nodi fformat allbwn delwedd
String format = "PNG";

// Creu gwrthrych cais trosi Delwedd
ConvertImageRequest convertImage = new ConvertImageRequest("input.svg", format, null, null);
// trosi SVG i PNG a dychwelyd delwedd yn y ffrwd ymateb
byte[] resultantImage = imageApi.convertImage(convertImage);

// Cadw delwedd PNG i storfa leol
FileOutputStream fos = new FileOutputStream("/Users/nayyer/Documents/" + "Converted.png");
fos.write(resultantImage);
fos.close();

Gellir lawrlwytho’r ddelwedd SVG mewnbwn a ddefnyddir yn yr enghraifft uchod o FileExtension Icons.svg.

svg i png

Delwedd:- trosi svg i png Rhagolwg ar-lein

Arbed SVG fel PNG gan ddefnyddio Gorchmynion cURL

Wrth i Aspose.Imaging Cloud gael ei ddatblygu yn ôl pensaernïaeth REST, felly gellir ei gyrchu’n hawdd trwy orchmynion cURL. Felly yn yr adran hon, rydyn ni’n mynd i arbed SVG fel PNG gan ddefnyddio’r gorchmynion cURL. Nawr, y cam cyntaf yw cynhyrchu tocyn mynediad JWT (yn seiliedig ar gymwysterau cleient) gan ddefnyddio’r gorchymyn canlynol.

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Unwaith y bydd y tocyn JWT wedi’i gynhyrchu, gweithredwch y gorchymyn canlynol i arbed SVG fel delwedd PNG.

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/imaging/input.svg/convert?format=PNG" \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>" \
-o Resultant.png

Casgliad

Erbyn diwedd yr erthygl hon, rydym wedi dysgu’r manylion ar sut y gallwn drosi SVG i PNG gan ddefnyddio Java. Ar yr un pryd, rydym hefyd wedi archwilio opsiwn o drosi SVG i PNG gan ddefnyddio gorchmynion cURL. Ar ben hynny, os hoffech chi gael gafael ar god ffynhonnell SDK a’i addasu yn unol â’ch gofynion, gellir ei lawrlwytho o GitHub (datblygir ein Cloud SDKs o dan drwydded MIT). Sylwch mai opsiwn arall ar gyfer profi nodweddion anhygoel yr API yw trwy SwaggerUI o fewn y porwr gwe.

Serch hynny, mae’r Dogfennaeth Cynnyrch yn ystorfa wych o erthyglau sy’n esbonio nodweddion cyffrous eraill yr API. Yn olaf, rhag ofn y byddwch chi’n dod ar draws unrhyw broblem wrth ddefnyddio’r API, efallai y byddwch chi’n ystyried cysylltu â ni trwy [fforwm cymorth cynnyrch] am ddim 9.

Erthyglau Perthnasol

Rydym yn argymell yn gryf ymweld â’r dolenni canlynol i ddysgu mwy am: