XL sang PDF

Tìm hiểu cách chuyển đổi Excel sang PDF trực tuyến

XLSB là định dạng tệp nhị phân excel và là tập hợp các bản ghi và cấu trúc chỉ định nội dung sổ làm việc Excel. Nội dung có thể bao gồm các bảng số, văn bản hoặc cả số và văn bản, công thức, kết nối dữ liệu bên ngoài, biểu đồ và hình ảnh không có cấu trúc hoặc bán cấu trúc. Mặt khác, PDF cung cấp khả năng xem nội dung trên mọi nền tảng mà không ảnh hưởng đến độ trung thực. Do đó, nhờ khả năng này, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về cách chuyển đổi XLSB sang PDF theo chương trình bằng Java SDK.

API chuyển đổi Excel sang PDF

Aspose.Cells Cloud SDK cho Java là giải pháp từng đoạt giải thưởng của chúng tôi cung cấp khả năng tạo, chỉnh sửa và chuyển đổi các định dạng Excel phổ biến sang PDF, HTML, TIFF, CSV và [các định dạng tệp được hỗ trợ] khác 8. Các tính năng linh hoạt và mạnh mẽ của nó, API dựa trên đám mây này cung cấp giải pháp đơn giản và hiệu quả để chuyển đổi bảng tính Excel sang định dạng PDF. Bây giờ để sử dụng SDK, chúng tôi sẽ thêm tham chiếu sau vào tệp pom.xml của loại bản dựng maven.

<repositories>
  <repository>
    <id>AsposeJavaAPI</id>
    <name>Aspose Java API</name>
    <url>https://repository.aspose.cloud/repo/</url>
  </repository>
</repositories>
<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-cells-cloud</artifactId>
    <version>22.5</version>
  </dependency>
</dependencies>

Hiện tại, để sử dụng Cloud SDK, bạn cần đăng ký tài khoản miễn phí trên Aspose Cloud và tra cứu/tạo Client ID và Client Secret tại Cloud Dashboard.

Chuyển đổi Excel sang PDF trong Java

Trong phần sau, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về cách chuyển đổi định dạng XLSB sang PDF và lưu đầu ra trong bộ nhớ Đám mây.

 • Tạo một phiên bản của CellsApi trong khi cung cấp thông tin đăng nhập của khách hàng làm đối số đầu vào
 • Chỉ định tên của XLSB đầu vào, định dạng kết quả và tên tệp đầu ra
 • Tải XLSB đầu vào lên bộ nhớ đám mây bằng phương thức uploadFile(…)
 • Cuối cùng, gọi phương thức cellsWorkbookGetWorkbook(…) để bắt đầu thao tác chuyển đổi
// để biết thêm ví dụ, vui lòng truy cập https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-java

try
  {
  // Nhận ClientID và ClientSecret từ https://dashboard.aspose.cloud/
  String clientId = "bbf94a2c-6d7e-4020-b4d2-b9809741374e";
  String clientSecret = "1c9379bb7d701c26cc87e741a29987bb";
 
  // tạo một phiên bản của CellsApi bằng thông tin đăng nhập của khách hàng
  CellsApi api = new CellsApi(clientId,clientSecret);
		
  // tên của sổ làm việc XLSB đầu vào
  String name = "myDocument.xlsb";
  // chi tiết mật khẩu nếu sổ làm việc được mã hóa
  String password = null;
  // Chỉ định xem các hàng sổ làm việc có được tự động điều chỉnh hay không.
  Boolean isAutoFit = true;
  // Chỉ định có hay không chỉ lưu dữ liệu bảng. Chỉ dùng pdf sang excel.
  Boolean onlySaveTable = true;
  // định dạng tệp kết quả
  String format = "PDF";
		
  // tải tệp từ hệ thống cục bộ
  File file = new File("c://Users/shahbnay/Downloads/"+name);	
  // tải XLSB đầu vào lên bộ nhớ đám mây
  api.uploadFile("input.xlsb", file, "Internal");

  // thực hiện thao tác chuyển đổi tài liệu
  File response = api.cellsWorkbookGetWorkbook(name, password,format, 
			      isAutoFit, onlySaveTable, null,"Internal", "Resultant.pdf","Internal", null);    
    
  // in thông báo thành công
  System.out.println("XLSB sucessfully converted to PDF format !");
  }catch(Exception ex)
  {
    System.out.println(ex);
  }

Các tệp mẫu được sử dụng trong ví dụ trên có thể được tải xuống từ

XL sang PDF

Hình ảnh 1:- Xem trước chuyển đổi XLSB sang PDF

XLSB sang PDF bằng lệnh cURL

Trong phần này, chúng tôi sẽ sử dụng các lệnh cURL để tải XLSB từ bộ nhớ đám mây và chuyển đổi nó sang định dạng PDF. Vì vậy, như một điều kiện tiên quyết, trước tiên chúng ta cần tạo mã thông báo truy cập JWT dựa trên thông tin đăng nhập của khách hàng.

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bbf94a2c-6d7e-4020-b4d2-b9809741374e&client_secret=1c9379bb7d701c26cc87e741a29987bb" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Khi mã thông báo JWT được tạo, vui lòng thực hiện lệnh sau để thực hiện chuyển đổi.

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/input.xlsb?format=PDF&isAutoFit=false&onlySaveTable=false&outPath=Converted.pdf&checkExcelRestriction=true" \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>"

Phần kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã thảo luận chi tiết về việc phát triển một giải pháp mạnh mẽ và linh hoạt để chuyển đổi bảng tính Excel sang định dạng JSON. API có khả năng chuyển đổi một bảng tính cũng như nhiều bảng tính cùng một lúc như nhau. Vì vậy, với sự trợ giúp của Aspose.Cells Cloud SDK dành cho Java, hãy phát triển một giải pháp đáng tin cậy và hiệu quả để chuyển đổi Excel sang PDF. Đồng thời, hãy tận dụng kiến trúc REST bằng cách chuyển đổi XLS sang PDF bằng các lệnh cURL.

Tuy nhiên, chúng tôi rất khuyến khích bạn khám phá tài liệu sản phẩm và tìm hiểu về các tính năng thú vị khác do API cung cấp. Cuối cùng, nếu bạn gặp phải bất kỳ sự cố nào khi sử dụng API, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua diễn đàn hỗ trợ sản phẩm.

Những bài viết liên quan

Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên truy cập các liên kết sau để tìm hiểu thêm về: