csv'den xlsx'ye dönüştürücü

.NET REST API’yi kullanarak CSV’yi Excel’e (XLSX, XLSX) dönüştürme.

Veri yönetiminin karmaşık dokusunda, CSV dosyasını Excel çalışma kitabına (XLSX dönüştürme ihtiyacı /xlsx/), XLS) çok önemli bir adım olarak ortaya çıkıyor. Daha dinamik ve erişilebilir bir veri deneyimine açılan bir kapı sunar. Her ne kadar CSV dosyaları basitlik sağlasa da Excel’in sağlam işlevselliklerinden ve görsel çekiciliğinden yoksundur. Bu makalede CSV’yi Excel’e dönüştürmenin zorlayıcı ihtiyaçlarını çözüyoruz. Öyleyse, .NET REST API’yi kullanarak ham veriler ile eyleme dönüştürülebilir öngörüler arasındaki boşluğu kapatmak ve daha akıcı ve etkili bir veri dönüştürme deneyimi sağlamak için ayrıntıları inceleyelim.

CSV’den Excel’e Dönüştürme için .NET Bulut SDK’sı

Aspose.Cells Cloud SDK for .NET, CSV’den Excel’e (XLSX, XLS) sorunsuz bir geçiş sağlar. Bu güçlü SDK yalnızca dönüştürme sürecini basitleştirip hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda sayısız başka yeteneğe de kapı açıyor. İşlemlerden bazıları Excel çalışma sayfası düzenlemeyi, grafik oluşturmayı, gelişmiş biçimlendirmeyi içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir) ve hatta karmaşık hesaplamalar bile yapabilirsiniz.

Şimdi NuGet paket yöneticisinde ‘Aspose.Cells-Cloud’u arayın ve ‘Paket Ekle’ düğmesine tıklayın. İkinci olarak, bulut kontrol panelinden müşteri kimlik bilgilerinizi alın. Mevcut bir hesabınız yoksa hızlı başlangıç makalesinde belirtilen talimatları uygulayarak ücretsiz bir hesap oluşturmanız yeterlidir.

CSV Dosyasını C# ile Excel’e Dönüştürme

C# .NET kullanarak CSV’den Excel’e (XLSX, XLS) dönüşüm için kusursuz bir yolculuğa çıkın.

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

İstemci kimlik bilgilerini argüman olarak ileteceğimiz CellsApi sınıfının bir nesnesini oluşturun.

PostWorkbookSaveAsRequest postworkbookSaveAsRequest = new PostWorkbookSaveAsRequest()

Giriş CSV dosyasının adını, sonuçta ortaya çıkan XLS adını ve birkaç isteğe bağlı parametreyi sağladığımız bir WorkbookSaveAsRequest örneği oluşturun.

var response = cellsInstance.PostWorkbookSaveAs(postworkbookSaveAsRequest);

CSV’den XLSX’e dönüştürme işlemini başlatmak için API’yi çağırın. Kod başarılı bir şekilde yürütüldüğünde ortaya çıkan Excel bulut depolama alanında depolanır.

/ For complete examples and data files, please go to 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// https://dashboard.aspose.cloud/ adresinden istemci kimlik bilgilerini alın
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// ClientID ve ClientSecret'i geçerken CellsApi örneği oluşturun
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// giriş CSV dosyasının adı
string input_CSV = "source.csv";
// ortaya çıkan XLS dosyasının adı
string resultant_XLS = "output.xls";

try
{
  // giriş CSV dosyasının içeriğini oku
  var file = System.IO.File.OpenRead(input_CSV);

  PostWorkbookSaveAsRequest postworkbookSaveAsRequest = new PostWorkbookSaveAsRequest()
  {
    name = input_CSV,
    newfilename = resultant_XLS,
    isAutoFitRows = true,
    isAutoFitColumns = true
  };

  // dönüştürme işlemini başlat
  var response = cellsInstance.PostWorkbookSaveAs(postworkbookSaveAsRequest);

  // dönüştürme başarılı olursa başarı mesajını yazdır
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("Successful conversion of CSV to Excel format !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
csv'yi xls'ye dönüştürme

CSV dosyasını XLS’ye dönüştürme önizlemesi.

cURL Komutlarını kullanarak CSV’den XLS’ye Dönüştürme

CSV’nin Aspose.Cells Cloud kullanılarak cURL komutları aracılığıyla Excel’e dönüştürülmesi hızlı ve erişilebilir bir yol sunar. Bu yaklaşım, basitlik ve kullanım kolaylığı sağlar ve çeşitli ek yeteneklere açılan bir kapı sunar.

Bu yaklaşımın ilk adımı aşağıdaki komutu kullanarak bir JWT erişim belirteci oluşturmaktır:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=921363a8-b195-426c-85f7-7d458b112383&client_secret=2bf81fca2f3ca1790e405c904b94d233" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Bir JWT jetonumuz olduğunda CSV’yi XLS formatına dönüştürmek için lütfen aşağıdaki komutu uygulayın. Dönüştürmeden sonra ortaya çıkan Excel çalışma kitabı bulut depolama alanında saklanır.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{inputFile}/SaveAs?newfilename={resultantFile}&isAutoFitRows=true&isAutoFitColumns=true&checkExcelRestriction=false" \
-X POST \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{ \"SaveFormat\": \"XLS\", \"ClearData\": true, \"CreateDirectory\": true, \"EnableHTTPCompression\": true, \"RefreshChartCache\": true, \"SortNames\": true, \"ValidateMergedAreas\": true}"

‘inputFile’ı Bulut depolamada bulunan giriş CSV dosyasının adıyla, ‘resultantFile’ı oluşturulacak çıktı Excel çalışma sayfasının adıyla ve ‘accessToken’ı yukarıda oluşturulan JWT erişim belirteciyle değiştirin.

Çözüm

Sonuç olarak CSV’den Excel’e (XLSX, XLS) yolculuk, Aspose.Cells Cloud tarafından sağlanan çok yönlü çözümlerin bir kanıtı oldu. İster kullanıcı dostu Aspose.Cells Cloud SDK for .NET ister cURL komutlarının hızlı verimliliği aracılığıyla, veri dönüştürmenin dönüştürücü gücünü deneyimleyebilirsiniz. İster karmaşık uygulamalar geliştiren bir geliştirici, ister hızlı çözümler arayan bir komut satırı meraklısı olun, Aspose.Cells Cloud güvenilir bir yardımcı olarak duruyor ve tüm veri işleme iş akışını daha verimli ve zengin özelliklere sahip hale getiriyor.

kullanışlı bağlantılar

İlgili Makaleler

Aşağıdaki blogları ziyaret etmenizi önemle tavsiye ederiz: