CSV do xlsx

Jak przekonwertować CSV na Excel (XLSX, XLSX) przy użyciu .NET REST API.

W skomplikowanym procesie zarządzania danymi potrzeba konwersji CSV na skoroszyt programu Excel ([XLSX](https://docs.fileformat.com/spreadsheet /xlsx/), XLS) okazuje się kluczowym krokiem. Oferuje bramę do bardziej dynamicznego i dostępnego doświadczenia z danymi. Chociaż pliki CSV zapewniają prostotę, brakuje im jednak solidnych funkcjonalności i atrakcyjności wizualnej programu Excel. W tym artykule odkrywamy istotne potrzeby konwersji CSV do Excela. Przyjrzyjmy się zatem szczegółom, aby wypełnić lukę między surowymi danymi a praktycznymi spostrzeżeniami za pomocą interfejsu API .NET REST, zapewniając bardziej usprawnioną i skuteczniejszą transformację danych.

.NET Cloud SDK do konwersji CSV do Excela

Aspose.Cells Cloud SDK dla .NET zapewnia płynne przejście z pliku CSV do programu Excel (XLSX, XLS). Ten potężny zestaw SDK nie tylko upraszcza i przyspiesza proces konwersji, ale także otwiera drzwi do niezliczonych innych możliwości. Niektóre z operacji obejmują (ale nie ograniczają się do) manipulowanie arkuszami programu Excel, tworzenie wykresów, zaawansowane formatowanie, a nawet wykonywanie skomplikowanych obliczeń.

Teraz wyszukaj „Aspose.Cells-Cloud” w menedżerze pakietów NuGet i kliknij przycisk „Dodaj pakiet”. Po drugie, uzyskaj dane uwierzytelniające klienta z panelu chmurowego. Jeśli nie masz istniejącego konta, po prostu utwórz bezpłatne konto, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w artykule szybki start.

Konwertuj plik CSV na Excel w C#

Wyrusz w płynną podróż w zakresie konwersji plików CSV do Excel (XLSX, XLS) przy użyciu języka C# .NET.

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Utwórz obiekt klasy CellsApi, w którym jako argumenty przekazujemy referencje klienta.

PostWorkbookSaveAsRequest postworkbookSaveAsRequest = new PostWorkbookSaveAsRequest()

Utwórz instancję WorkbookSaveAsRequest, w której podajemy nazwę wejściowego pliku CSV, wynikową nazwę XLS i kilka opcjonalnych parametrów.

var response = cellsInstance.PostWorkbookSaveAs(postworkbookSaveAsRequest);

Wywołaj API, aby zainicjować operację konwersji CSV na XLSX. Po pomyślnym wykonaniu kodu wynikowy plik Excel jest przechowywany w chmurze.

/ For complete examples and data files, please go to 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Uzyskaj dane uwierzytelniające klienta z https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// utwórz instancję CellsApi, przekazując ClientID i ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// nazwa wejściowego pliku CSV
string input_CSV = "source.csv";
// nazwa wynikowego pliku XLS
string resultant_XLS = "output.xls";

try
{
  // odczytaj zawartość wejściowego pliku CSV
  var file = System.IO.File.OpenRead(input_CSV);

  PostWorkbookSaveAsRequest postworkbookSaveAsRequest = new PostWorkbookSaveAsRequest()
  {
    name = input_CSV,
    newfilename = resultant_XLS,
    isAutoFitRows = true,
    isAutoFitColumns = true
  };

  // zainicjuj operację konwersji
  var response = cellsInstance.PostWorkbookSaveAs(postworkbookSaveAsRequest);

  // wydrukuj komunikat o powodzeniu, jeśli konwersja się powiodła
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("Successful conversion of CSV to Excel format !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
CSV do XLS

Podgląd konwersji pliku CSV do XLS.

Konwersja CSV do XLS za pomocą poleceń cURL

Konwersja pliku CSV do programu Excel przy użyciu Aspose.Cells Cloud za pomocą poleceń cURL to szybka i dostępna ścieżka. Takie podejście zapewnia prostotę i łatwość użycia oraz wprowadza bramę do spektrum dodatkowych możliwości.

Pierwszym krokiem w tym podejściu jest wygenerowanie tokena dostępu JWT za pomocą następującego polecenia:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=921363a8-b195-426c-85f7-7d458b112383&client_secret=2bf81fca2f3ca1790e405c904b94d233" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Gdy już będziemy mieli token JWT, wykonaj następujące polecenie, aby przekonwertować plik CSV na format XLS. Po konwersji powstały skoroszyt programu Excel jest przechowywany w chmurze.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{inputFile}/SaveAs?newfilename={resultantFile}&isAutoFitRows=true&isAutoFitColumns=true&checkExcelRestriction=false" \
-X POST \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{ \"SaveFormat\": \"XLS\", \"ClearData\": true, \"CreateDirectory\": true, \"EnableHTTPCompression\": true, \"RefreshChartCache\": true, \"SortNames\": true, \"ValidateMergedAreas\": true}"

Zastąp „inputFile” nazwą wejściowego pliku CSV dostępnego w chmurze, „resultantFile” nazwą wyjściowego arkusza Excel, który ma zostać wygenerowany, a „accessToken” wygenerowanym powyżej tokenem dostępu JWT.

Wniosek

Podsumowując, podróż z CSV do Excela (XLSX, XLS) była świadectwem wszechstronnych rozwiązań dostarczonych przez Aspose.Cells Cloud. Niezależnie od tego, czy korzystasz z przyjaznego dla użytkownika pakietu Aspose.Cells Cloud SDK dla .NET, czy dzięki szybkiej wydajności poleceń cURL, możesz doświadczyć transformacyjnej mocy konwersji danych. Niezależnie od tego, czy jesteś programistą tworzącym zaawansowane aplikacje, czy entuzjastą wiersza poleceń poszukującym szybkich rozwiązań, Aspose.Cells Cloud jest niezawodnym towarzyszem, dzięki któremu cały proces przetwarzania danych jest bardziej wydajny i bogaty w funkcje.

Przydatne linki

Powiązane artykuły

Gorąco polecamy odwiedzenie następujących blogów: