csv do pdf

Jak przekonwertować plik CSV na format PDF przy użyciu interfejsu API .NET REST.

Odblokuj potencjał swoich danych, zagłębiając się w świat konwersji CSV do PDF przy użyciu interfejsu API REST .NET. Wiemy, że informacja jest kluczowa przy podejmowaniu decyzji, możliwość płynnego przekształcania plików CSV do formatu PDF stała się ważniejsza niż kiedykolwiek. W tym artykule omówiono istotne powody stojące za zapotrzebowaniem na konwersję plików CSV do formatu PDF, rzucając światło na to, w jaki sposób proces ten nie tylko upraszcza zarządzanie danymi, ale także zwiększa dostępność, współpracę i ogólną wydajność.

.NET Cloud SDK do konwersji CSV na PDF

Bezproblemowe przekształcanie danych CSV w pliki PDF staje się proste dzięki Aspose.Cells Cloud SDK dla .NET. Ten potężny zestaw SDK zapewnia kompleksowe rozwiązanie zadań związanych z programem Excel i choć jego głównym celem jest manipulowanie arkuszami kalkulacyjnymi programu Excel, rozszerza także swoje możliwości, aby ułatwić konwersję plików CSV do formatu PDF. Wykorzystując możliwości Cloud SDK, możesz efektywnie obsługiwać proces konwersji w aplikacjach .NET.

Teraz, aby skorzystać z SDK, najpierw musimy wyszukać „Aspose.Cells-Cloud” w menedżerze pakietów NuGet i kliknąć przycisk „Dodaj pakiet”. Po drugie, uzyskaj dane uwierzytelniające klienta z panelu chmurowego. Jeśli nie masz istniejącego konta, po prostu utwórz bezpłatne konto, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w artykule szybki start.

Konwertuj CSV na PDF w C#

Przyjrzyjmy się prostej integracji i łatwości obsługi, które zapewniają płynne i dokładne przejście z pliku CSV do formatu PDF. Zagłębmy się zatem w szczegóły łatwego przekształcania danych tabelarycznych w powszechnie rozpoznawalny i łatwy do dystrybucji format PDF przy użyciu języka C# .NET.

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Najpierw utwórz obiekt klasy CellsApi, w którym jako argumenty przekazujemy referencje klienta.

PostWorkbookSaveAsRequest postworkbookSaveAsRequest = new PostWorkbookSaveAsRequest()

Po drugie, utwórz instancję PostWorkbookSaveAsRequest, w której podajemy nazwę wejściowego pliku CSV, nazwę wynikowego pliku PDF i kilka opcjonalnych parametrów.

var response = cellsInstance.PostWorkbookSaveAs(postworkbookSaveAsRequest);

Wywołaj API, aby zainicjować operację konwersji CSV na PDF. Po pomyślnym wykonaniu kodu powstały plik PDF jest przechowywany w chmurze.

// Pełne przykłady i pliki danych można znaleźć na stronie 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Uzyskaj dane uwierzytelniające klienta z https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// utwórz instancję CellsApi, przekazując ClientID i ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// nazwa wejściowego pliku CSV
string input_CSV = "source.csv";
// nazwa wynikowego dokumentu PDF
string resultant_PDF = "resultant.pdf";

try
{
  // odczytaj zawartość wejściowego pliku CSV
  var file = System.IO.File.OpenRead(input_CSV);

  PostWorkbookSaveAsRequest postworkbookSaveAsRequest = new PostWorkbookSaveAsRequest()
  {
    name = input_CSV,
    newfilename = resultant_PDF,
    isAutoFitRows = true,
    isAutoFitColumns = true
  };

  // zainicjuj operację konwersji
  var response = cellsInstance.PostWorkbookSaveAs(postworkbookSaveAsRequest);

  // wydrukuj komunikat o powodzeniu, jeśli konwersja się powiodła
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("Successful conversion of CSV to PDF format !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
csv do pdf

Podgląd konwersji pliku CSV do formatu PDF.

Format CSV do formatu PDF za pomocą poleceń cURL

Alternatywnie możesz skorzystać z poleceń Aspose.Cells Cloud i cURL, aby usprawnić przepływ pracy w zakresie zarządzania dokumentami dzięki niezawodnemu i wszechstronnemu rozwiązaniu do konwersji. Nasz interfejs API REST upraszcza proces konwersji za pomocą prostego polecenia cURL, za pomocą którego możesz wysłać żądanie do punktu końcowego PostWorkbookSaveAs, podać wymagane argumenty i uzyskać wynikowy dokument PDF.

Pierwszym krokiem w tym podejściu jest wygenerowanie tokena dostępu JWT za pomocą następującego polecenia:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=921363a8-b195-426c-85f7-7d458b112383&client_secret=2bf81fca2f3ca1790e405c904b94d233" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Następnym ważnym krokiem jest wykonanie następującego polecenia, aby przekonwertować plik CSV na format PDF. Po konwersji powstały plik PDF jest przechowywany w chmurze.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{inputCSV}/SaveAs?newfilename={resultantFile}&isAutoFitRows=true&isAutoFitColumns=true&checkExcelRestriction=false" \
-X POST \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{ \"SaveFormat\": \"PDF\", \"ClearData\": true, \"CreateDirectory\": true, \"EnableHTTPCompression\": true, \"RefreshChartCache\": true, \"SortNames\": true, \"ValidateMergedAreas\": true}"

Zastąp „inputCSV” nazwą wejściowego pliku CSV dostępnego w chmurze, „resultantFile” nazwą wynikowego pliku PDF, który ma zostać wygenerowany w chmurze, a „accessToken” wygenerowanym powyżej tokenem dostępu JWT.

Wniosek

Podsumowując, niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na wszechstronne możliwości Aspose.Cells Cloud SDK dla .NET, czy na elastyczność zapewnianą przez polecenia cURL, konwersja pliku CSV do formatu PDF nigdy nie była bardziej dostępna. Dzięki pakietowi SDK programiści mogą bezproblemowo zintegrować solidne rozwiązanie ze swoimi aplikacjami .NET, korzystając z zaawansowanych funkcji związanych z programem Excel i rozszerzając obsługę konwersji plików CSV do formatu PDF. Z drugiej strony polecenia cURL oferują wszechstronne podejście oparte na chmurze, upraszczając proces konwersji dzięki prostemu punktowi końcowemu API.

Przydatne linki

Powiązane artykuły

Gorąco polecamy odwiedzenie następujących blogów: