pdf do tiffa

Konwertuj pliki PDF na TIFF przy użyciu interfejsu API .NET REST.

W dzisiejszym cyfrowym krajobrazie wydajne zarządzanie dokumentami jest niezbędne zarówno dla firm, jak i osób prywatnych. Często pojawiającą się potrzebą jest konwersja plików PDF do obrazów TIFF. Niezależnie od tego, czy chodzi o archiwizację, drukowanie czy zapewnienie zgodności, możliwość płynnej konwersji dokumentów PDF na wysokiej jakości obrazy TIFF może znacząco usprawnić obieg dokumentów. W tym artykule dowiesz się, jak usprawnić przetwarzanie dokumentów, poprawić dostępność i zwiększyć wszechstronność danych poprzez konwersję plików PDF do TIFF przy użyciu interfejsu API .NET REST.

Konwersja plików PDF do TIFF przy użyciu interfejsu API REST

Jeśli chodzi o konwersję plików PDF na obrazy TIFF, Aspose.PDF Cloud SDK dla .NET jest solidnym rozwiązaniem. Ten wszechstronny zestaw SDK oferuje kompleksowy zestaw narzędzi do obsługi różnych aspektów manipulacji plikami PDF. Nie tylko możesz bez wysiłku konwertować pliki PDF na obrazy TIFF, ale możesz także skorzystać z szerokiej gamy innych funkcji, w tym wyodrębniania tekstu, wyodrębniania obrazów, łączenia plików PDF i wielu innych.

Pierwszym krokiem w wykorzystaniu SDK jest jego instalacja w systemie lokalnym. Po prostu wyszukaj „Aspose.PDF-Cloud” w menedżerze pakietów NuGet i kliknij przycisk „Dodaj pakiet”. Ponadto odwiedź panel chmurowy i uzyskaj spersonalizowane dane uwierzytelniające klienta.

Konwertuj pliki PDF na TIFF w języku C# .NET

Przyjrzyjmy się dalszym szczegółom, w jaki sposób możemy programowo konwertować pliki PDF na obrazy TIFF przy użyciu języka C# .NET. Otrzymujesz elastyczność w zakresie określania informacji o rozdzielczości dla wynikowego obrazu, np. PDF do TIFF przy 600 dpi, konwersja PDF do TIFF przy 300 dpi itp.

// Pełne przykłady i pliki danych można znaleźć na stronie 
https://github.com/aspose-pdf-cloud/aspose-pdf-cloud-dotnet

// Uzyskaj dane uwierzytelniające klienta z https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// utwórz instancję PdfApi
PdfApi pdfApi = new PdfApi(clientSecret, clientID);

// Wprowadź nazwę pliku PDF
String inputFile = "Binder1-1.pdf";
// Przeczytaj zawartość pliku PDF w instancji strumienia
var sourceFile = System.IO.File.OpenRead(inputFile);

// ustaw jasność wynikowego pliku TIFF
int brightness = 100;
// Możliwe wartości Kompresji to LZW, CCITT4, CCITT3, RLE, Brak.
var compressionFactor = "None";
// Ustaw wartość głębi kolorów. Możliwe wartości to Default, Format8bpp, Format4bpp, Format1bpp.
var colorDepthValue = "Default";

// Lewy margines dla wynikowego pliku TIFF
int leftMargin = 10;
// Prawy margines dla wynikowego pliku TIFF
int rightMaring = 10;
// Górny margines dla wynikowego pliku TIFF
int topMargin = 10;
// Dolny margines dla wynikowego pliku TIFF
int bottomMaring = 10;

// ustaw orientację wynikowego pliku TIFF
string Orientation = "Portrait";
// Albo pominąć puste strony podczas konwersji, albo nie
Boolean skipBlankPages = true;
// ustaw indeks strony w formacie PDF na konwersję
int pageInexForConversion = 2;
// ile stron można przekonwertować
int numberOfPages = 3;

// nazwa wynikowego obrazu TIFF
string resultantFile = "output.TIFF";
          
// Wywołaj interfejs API, aby zainicjować konwersję pliku PDF do TIFF
// powstały obraz TIFF będzie przechowywany w chmurze
pdfApi.PutPdfInRequestToTiff(resultantFile, brightness, compression: compressionFactor, colorDepth: colorDepthValue,
  leftMargin, rightMaring, topMargin, bottomMaring, Orientation,
  skipBlankPages, pageInexForConversion, numberOfPages, file: sourceFile);
PDF do tiff online

Podgląd konwersji plików PDF do TIFF.

Przyjrzyjmy się teraz niektórym szczegółom powyższego fragmentu kodu.

PdfApi pdfApi = new PdfApi(clientSecret, clientID);

Najpierw utwórz instancję klasy PdfApi, w której przekazujemy referencje klienta jako argumenty.

String inputFile = "Binder1-1.pdf";
var sourceFile = System.IO.File.OpenRead(inputFile);

Załaduj zawartość wejściowego pliku PDF do instancji strumieniowej.

var compressionFactor = "None";

Określ współczynnik kompresji dla wynikowego pliku TIFF. Możliwe wartości to LZW, CCITT4, CCITT3, RLE, Brak.

var colorDepthValue = "Default";

Określ informacje o głębi kolorów dla wynikowego pliku TIFF. Możliwe wartości to Default, Format8bpp, Format4bpp, Format1bpp.

pdfApi.PutPdfInRequestToTiff(resultantFile, brightness, compression: compressionFactor, 
  colorDepth: colorDepthValue, leftMargin, rightMaring, 
  topMargin, bottomMaring, Orientation, skipBlankPages, 
  pageInexForConversion, numberOfPages, file: sourceFile);

Wywołaj interfejs API, aby przekonwertować plik PDF na TIFF i zapisać wynik w chmurze.

PDF do TIFF Online za pomocą poleceń cURL

Jeśli szukasz podejścia zorientowanego na wiersz poleceń do konwersji plików PDF na TIFF, możesz użyć poleceń cURL w połączeniu z chmurą Aspose.PDF. Ta kombinacja zapewnia elastyczny sposób realizacji potrzeb w zakresie konwersji. Tworząc polecenia cURL, możesz wchodzić w interakcję z interfejsem API chmury Aspose.PDF i bezproblemowo inicjować konwersję plików PDF do TIFF. Ta metoda oferuje możliwości automatyzacji i integracji, umożliwiając włączenie procesu konwersji do istniejących przepływów pracy lub skryptów.

Pierwszym krokiem w tym podejściu jest wygenerowanie tokena dostępu JWT poprzez wykonanie następującego polecenia.

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Teraz musimy wykonać następujące polecenie, aby przekonwertować 3 strony PDF, zaczynając od indeksu 3 i zapisać wynikowy plik TIFF na dysku lokalnym.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/pdf/{inputPDF}/convert/tiff?brightness=100&compression=None&colorDepth=Default&orientation=Portrait&skipBlankPages=false&pageIndex=3&pageCount=3" \
-X GET \
-H "accept: multipart/form-data" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}" \
-o "resultantImage.tiff"

Zastąp „inputPDF” nazwą pliku PDF dostępnego w chmurze, a „accessToken” wygenerowanym powyżej tokenem JWT.

Wniosek

Podsumowując, zarówno Aspose.PDF Cloud SDK dla .NET, jak i podejście oparte na poleceniach cURL oferują wydajne i niezawodne rozwiązania do wyodrębniania tekstu z dokumentów PDF. Aspose.PDF Cloud SDK dla .NET zapewnia wszechstronne i przyjazne dla programistów API z szeroką gamą funkcji, co czyni go potężnym wyborem do integracji ekstrakcji tekstu PDF z aplikacjami .NET. Z drugiej strony podejście oparte na poleceniach cURL oferuje elastyczną i niezależną od platformy metodę interakcji z Aspose.PDF Cloud API, co czyni go doskonałą opcją dla programistów pracujących w różnych środowiskach i językach programowania.

Przydatne linki

Powiązane artykuły

Gorąco polecamy odwiedzenie następujących blogów: