فارسی

تبدیل آسان HTML به PDF - صفحه وب به PDF با NET REST API

تبدیل صفحات وب یا فایل های HTML به PDF یک نیاز رایج در بسیاری از برنامه ها و گردش کار است. چه بخواهید یک صفحه وب را به صورت PDF ذخیره کنید، محتوای HTML را به یک فایل PDF تبدیل کنید یا URL ها را به اسناد PDF تبدیل کنید، Aspose.PDF Cloud SDK یک راه حل یکپارچه و کارآمد ارائه می دهد. در این مقاله، نحوه تبدیل HTML به PDF را با استفاده از NET REST API بررسی خواهیم کرد.
· نیر شهباز · 6 دقیقه