Ελληνικά

Εκτελέστε μετατροπή MPP σε HTML με το .NET REST API

Η μετατροπή αρχείων MPP σε HTML φέρνει ένα νέο επίπεδο προσβασιμότητας και διαδραστικότητας στα δεδομένα του έργου σας. Αυτός ο οδηγός εμβαθύνει στην απρόσκοπτη διαδικασία της μετατροπής MPP σε HTML χρησιμοποιώντας .NET REST API, ενισχύοντας τη συνεργασία και την επικοινωνία του έργου.
· Ναγιέρ Σαχμπάζ · 5 min