HTML σε PDF

Μετατροπή HTML σε PDF χρησιμοποιώντας .NET REST API.

Η δυνατότητα μετατροπής περιεχομένου HTML σε μορφή PDF έχει καταστεί απαραίτητη για διάφορες επιχειρήσεις και προγραμματιστές. Είτε αποθηκεύουμε ιστοσελίδες ως αρχεία PDF για αρχειακούς σκοπούς, δημιουργούμε αναφορές ή μοιραζόμαστε περιεχόμενο ιστού με χρήστες, η μετατροπή HTML σε PDF διαδραματίζει ζωτικό ρόλο. Αυτή η ισχυρή δυνατότητα σάς επιτρέπει να διατηρήσετε τη δομή, το στυλ και τη διαδραστικότητα του περιεχομένου ιστού, μετατρέποντάς το σε μια καθολικά προσβάσιμη και εκτυπώσιμη μορφή.

Σε αυτό το άρθρο, θα εξερευνήσουμε τα πολλά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση του Aspose.PDF Cloud SDK για μετατροπή HTML σε PDF. Θα μάθουμε πώς σας δίνει τη δυνατότητα να βελτιώσετε τις δυνατότητες επεξεργασίας εγγράφων σας, να βελτιώσετε τις ροές εργασίας και να προσφέρετε μια εξαιρετική εμπειρία χρήστη.

REST API για μετατροπή HTML σε PDF

Το Aspose.PDF Cloud SDK για .NET προσφέρει ολοκληρωμένες και ισχυρές δυνατότητες για μετατροπή HTML σε PDF, καθιστώντας το κορυφαία επιλογή για προγραμματιστές που αναζητούν ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό έγγραφο λύση επεξεργασίας. Με αυτό το SDK, μπορείτε να μετατρέψετε απρόσκοπτα περιεχόμενο HTML σε έγγραφα PDF υψηλής ποιότητας, διατηρώντας παράλληλα τη διάταξη, τα στυλ και τους υπερσυνδέσμους. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε οπτικά ελκυστικά και διαδραστικά αρχεία PDF απευθείας από πηγές HTML, καθιστώντας το ιδανικό για τη δημιουργία αναφορών, τιμολογίων, καταλόγων προϊόντων και πολλά άλλα.

Τώρα, για να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε αυτήν την προσέγγιση, πρέπει πρώτα να προσθέσουμε την αναφορά SDK στο έργο μας. Επομένως, πραγματοποιήστε αναζήτηση στο «Aspose.PDF-Cloud» στη Διαχείριση πακέτων NuGet μέσα στο Visual Studio IDE και κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη πακέτου». Πρέπει επίσης να λάβετε τα διαπιστευτήρια πελάτη σας από το σύννεφο dashboard. Σε περίπτωση που δεν έχετε υπάρχοντα λογαριασμό, απλώς δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό ακολουθώντας τις οδηγίες που καθορίζονται στο γρήγορη εκκίνηση.

Ιστοσελίδα σε PDF χρησιμοποιώντας C# .NET

Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω απόσπασμα κώδικα για να ολοκληρώσετε την απαίτηση μετατροπής ιστοσελίδας σε PDF.

// Για περισσότερα παραδείγματα, https://github.com/aspose-pdf-cloud/aspose-pdf-cloud-dotnet/tree/master/Examples

// Λάβετε διαπιστευτήρια πελάτη από τη https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// δημιουργήστε μια παρουσία του PdfApi
PdfApi pdfApi = new PdfApi(clientSecret, clientID);

// Εισαγάγετε το όνομα αρχείου HTML
String inputHTML = "input1.html";

// Καλέστε το API για να μετατρέψετε HTML που υπάρχει στο αρχείο .zip στο χώρο αποθήκευσης cloud
// Έχουμε επίσης καθορίσει το όνομα του αρχείου HTMl που θα μετατραπεί καθώς και τα στοιχεία του περιθωρίου
var result = pdfApi.GetHtmlInStorageToPdf("inputHTML.zip",htmlFileName: inputHTML, 
  height: 1000, width: 800, isLandscape: false,
  marginLeft: 10, marginRight: 10, marginTop: 10, marginBottom: 10);
  
// μέθοδος κλήσης για αποθήκευση εξόδου σε τοπική μονάδα δίσκου
saveToDisk(result, "/Users/nayyer/Downloads/Converted.pdf");

// Μέθοδος αποθήκευσης περιεχομένου ροής σε αρχείο σε τοπική μονάδα δίσκου
public static void saveToDisk(Stream responseStream, String resultantFile)
{
  var fileStream = File.Create(resultantFile);
  responseStream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
  responseStream.CopyTo(fileStream);
  fileStream.Close();
}
HTML σε PDF

Προεπισκόπηση μετατροπής HTML σε PDF.

Παρακάτω δίνονται οι λεπτομέρειες σχετικά με το παραπάνω απόσπασμα κώδικα.

PdfApi pdfApi = new PdfApi(clientSecret, clientID);

Πρώτον, δημιουργήστε ένα αντικείμενο της κλάσης PdfApi ενώ μεταβιβάζετε διαπιστευτήρια πελάτη ως ορίσματα εισόδου.

var result = pdfApi.GetHtmlInStorageToPdf("converted.zip", htmlFileName: "converted6.html", 
    height: 1000, width: 800, isLandscape: false,
    marginLeft: 10, marginRight: 10, marginTop: 10, marginBottom: 10);

Καλέστε το API για να μετατρέψετε HTML σε PDF. Ως επιχείρημα, μεταβιβάζουμε το όνομα του αρχείου .zip που περιέχει το αρχείο HTML, το όνομα του αρχείου HTML που πρόκειται να μετατραπεί, τις προκύπτουσες διαστάσεις PDF και λεπτομέρειες περιθωρίου.

saveToDisk(result, "/Users/nayyer/Downloads/htmlOutput.pdf");

Τέλος, καλούμε τη μέθοδο αποθήκευσης του PDF που προκύπτει σε μια τοπική μονάδα δίσκου.

Σε περίπτωση που χρειαστεί να πραγματοποιήσουμε τη μετατροπή και να αποθηκεύσουμε το αρχείο που προκύπτει σε αποθήκευση cloud, καλέστε το API PutHtmlInStorageToPdf.

HTML σε PDF Online χρησιμοποιώντας εντολές cURL

Η μετατροπή HTML σε PDF χρησιμοποιώντας εντολές cURL σε συνδυασμό με το Aspose.PDF Cloud προσφέρει μια βολική και ευέλικτη προσέγγιση για προγραμματιστές που θέλουν να πραγματοποιήσουν μετατροπή εγγράφων μέσω προγραμματισμού. Το Aspose.PDF Cloud παρέχει ένα RESTful API που σας επιτρέπει να ενσωματώσετε τη λειτουργία μετατροπής HTML σε PDF στις εφαρμογές σας χρησιμοποιώντας απλά αιτήματα HTTP. Αυτή η μέθοδος είναι ιδιαίτερα επωφελής για όσους προτιμούν να εργάζονται με εργαλεία γραμμής εντολών ή χρειάζονται ευελιξία στην ενσωμάτωση της δυνατότητας μετατροπής σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Το πρώτο βήμα σε αυτήν την προσέγγιση είναι η δημιουργία ενός διακριτικού πρόσβασης JWT. Λοιπόν, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Μόλις δημιουργηθεί το διακριτικό JWT, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή για να μετατρέψετε το αρχείο HTML που είναι διαθέσιμο στο cloud storage σε μορφή PDF και να ανεβάσετε το αποτέλεσμα που προκύπτει στον ίδιο χώρο αποθήκευσης cloud:

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/pdf/{resultantFile}/create/html?srcPath=converted.zip&htmlFileName={sourceHTML}" \
-X PUT \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}" \
-d {} -v

Αντικαταστήστε το «sourceHTML» με το όνομα του εισαγόμενου εγγράφου HTML που είναι διαθέσιμο στο χώρο αποθήκευσης cloud και το «resultantFile» με το όνομα του προκύπτοντος εγγράφου PDF που θα αποθηκευτεί στο χώρο αποθήκευσης cloud.

Σε περίπτωση που έχουμε την απαίτηση να μετατρέψουμε το αρχείο HTML σε μορφή PDF και να αποθηκεύσουμε την έξοδο σε τοπική μονάδα δίσκου, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/pdf/create/html?srcPath=sourceFolder.zip&htmlFileName=source.html&height=1000&width=800&isLandscape=false&marginLeft=10&marginBottom=10&marginRight=10&marginTop=10" \
-X GET \
-H "accept: multipart/form-data" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}" \
-o "Converted.pdf"

Μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο λήψης των δειγμάτων αρχείων που χρησιμοποιούνται στο παραπάνω παράδειγμα από το inputHTML.html και το htmlOutput.pdf.

συμπέρασμα

Συμπερασματικά, η μετατροπή HTML σε PDF είναι μια θεμελιώδης απαίτηση σε διάφορους κλάδους και αξιοποιώντας το Aspose.PDF Cloud SDK για .NET, μαζί με εντολές cURL, έχουμε μια ισχυρή και αποτελεσματική λύση για την επίτευξη αυτού του στόχου. Επιπλέον, με τις ισχυρές δυνατότητες του Aspose.PDF Cloud, όπως η διατήρηση της διάταξης και οι προσαρμόσιμες παραμέτρους, μπορείτε να δημιουργήσετε με σιγουριά έγγραφα PDF υψηλής ποιότητας από περιεχόμενο HTML. Είτε δημιουργείτε δυναμικές ιστοσελίδες, δημιουργείτε αναφορές, αρχειοθετείτε δεδομένα ή δημιουργείτε εκτυπώσιμα έγγραφα, αυτή η προσέγγιση διασφαλίζει συνεπή και ακριβή αποτελέσματα μετατροπής.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Σχετικά Άρθρα

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να επισκεφτείτε τα παρακάτω ιστολόγια: