συνδυάζουν αρχεία excel

Πώς να συγχωνεύσετε αρχεία Excel με το .NET Cloud SDK.

Η πρόκληση του αποτελεσματικού χειρισμού και της ενοποίησης πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες σε πολλά βιβλία εργασίας Excel έχει γίνει μια κοινή αλλά κρίσιμη ανησυχία. Επομένως, αυτό το άρθρο ξεκινά ένα ταξίδι για να αντιμετωπίσει αυτήν την αναγκαιότητα, αποκαλύπτοντας τις μετασχηματιστικές δυνατότητες της συγχώνευσης βιβλίων εργασίας του Excel χρησιμοποιώντας το .NET REST API. Λόγω της αρχιτεκτονικής RESTful του API, δεν χρειάζεται να το εγκαταστήσετε σε τοπικό σύστημα, αλλά να εκπληρώσετε όλες τις απαιτήσεις σας στέλνοντας ένα αίτημα στην παρουσία του Cloud. Ας εμβαθύνουμε στις λεπτομέρειες όπου αυτή η ικανότητα αποδεικνύεται απαραίτητη, από οικονομικές αναλύσεις που απαιτούν τη συγχώνευση φύλλων προϋπολογισμού έως σενάρια διαχείρισης έργων που απαιτούν την ενσωμάτωση διαφορετικών ροών δεδομένων.

REST API για συνδυασμό αρχείων Excel

Η διαδικασία συγχώνευσης βιβλίων εργασίας του Excel είναι απλοποιημένη και αποτελεσματική με τη χρήση του Aspose.Cells Cloud SDK για .NET.Αξιοποιώντας την απλότητα των κλήσεων API .NET REST, αποκτάτε τη δυνατότητα να συνδυάζετε και να ενοποιείτε αρχεία Excel χωρίς κόπο. Είτε διαχειρίζεται οικονομικές αναφορές, είτε συνδυάζει δεδομένα που σχετίζονται με έργα είτε συγχωνεύει σύνολα δεδομένων για ανάλυση, το Aspose.Cells Cloud SDK διασφαλίζει ακρίβεια και αξιοπιστία σε όλη τη διαδικασία συγχώνευσης. Ας εξερευνήσουμε τις δυνατότητες, τα οφέλη και την πρακτική εφαρμογή της συγχώνευσης βιβλίων εργασίας του Excel χρησιμοποιώντας το Aspose.Cells Cloud SDK για .NET, καθώς παρέχει μια ισχυρή λύση για τη βελτίωση των ροών εργασιών διαχείρισης δεδομένων.

Το πρώτο βήμα είναι να προσθέσετε την αναφορά του στην εφαρμογή .NET. Επομένως, αναζητήστε το «Aspose.Cells-Cloud» στη Διαχείριση πακέτων NuGet και κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη πακέτου». Δεύτερον, αποκτήστε τα διαπιστευτήρια πελάτη σας από το σύννεφο dashboard.Εάν δεν έχετε υπάρχοντα λογαριασμό, απλώς δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό ακολουθώντας τις οδηγίες που καθορίζονται στο άρθρο γρήγορη εκκίνηση.

Συνδυάστε αρχεία Excel σε C# .NET

Μάθαμε ότι κατανοώντας και αξιοποιώντας τις δυνατότητες του .NET REST API, μπορείτε να ξεκλειδώσετε ένα νέο επίπεδο οργάνωσης δεδομένων, προσβασιμότητας και αναλυτικής πληροφόρησης. Ας δούμε λοιπόν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο συγχώνευσης αρχείων Excel C# .NET.

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Δημιουργήστε ένα αντικείμενο της κλάσης CellsApi όπου μεταβιβάζουμε διαπιστευτήρια πελάτη ως ορίσματα.

cellsInstance.UploadFile(dictionary.Key, dictionary.Value);

Διαβάστε τα εισερχόμενα αρχεία Excel και μεταφορτώστε στο χώρο αποθήκευσης cloud.

cellsInstance.CellsWorkbookPostWorkbooksMerge(first_Excel, second_Excel, folder: null, storageName: null, mergedStorageName: null);

Καλέστε το API για να συνδυάσετε φύλλα εργασίας του δεύτερου αρχείου Excel με το πρώτο βιβλίο εργασίας του excel. Στη συνέχεια, το συγχωνευμένο Excel μεταφορτώνεται στο χώρο αποθήκευσης cloud.

// Για πλήρη παραδείγματα και αρχεία δεδομένων, μεταβείτε στο 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Λάβετε διαπιστευτήρια πελάτη από τη https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// δημιουργία παρουσίας CellsApi κατά τη μεταβίβαση ClientID και ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// πρώτο βιβλίο εργασίας Excle στη μονάδα δίσκου
string first_Excel = "input-1.xls";
// όνομα του δεύτερου βιβλίου εργασίας του Excel
string second_Excel = "inpuit-2.xls";

// δημιουργία αντικειμένου λεξικού για τη διατήρηση βιβλίων εργασίας excel εισόδου
Dictionary<String, Stream> mapFiles = new Dictionary<string, Stream>();
mapFiles.Add(first_Excel, File.OpenRead(first_Excel));
mapFiles.Add(second_Excel, File.OpenRead(second_Excel));

// Πρώτα πρέπει να διαβάσουμε και να ανεβάσουμε αρχεία εισόδου Excel στο χώρο αποθήκευσης στο Cloud
try
{
  // επαναλάβετε το αντικείμενο του λεξικού για να διαβάσετε το περιεχόμενο κάθε αρχείου Excel
  foreach (KeyValuePair<String, Stream> dictionary in mapFiles)
  {
    // μεταφορτώστε κάθε βιβλίο εργασίας στο χώρο αποθήκευσης cloud
    cellsInstance.UploadFile(dictionary.Key, dictionary.Value);
  }
}
catch (Exception ex)
{
  // οποιαδήποτε Εξαίρεση κατά τη μεταφόρτωση αρχείων στο χώρο αποθήκευσης στο Cloud
  Console.Write(ex.StackTrace);
}

try
{
  // αρχικοποιήστε το αίτημα συγχώνευσης του Excel. Τα φύλλα εργασίας του 2ου φύλλου εργασίας συγχωνεύονται στο 1ο βιβλίο εργασίας
  var response = cellsInstance.CellsWorkbookPostWorkbooksMerge(first_Excel, second_Excel, folder: null, storageName: null, mergedStorageName: null);

  // μήνυμα επιτυχίας εκτύπωσης εάν η συνένωση είναι επιτυχής
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("Concatenate Excel operation completed successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
συνδυάζουν αρχεία excel

Μια προεπισκόπηση των συγχωνευμένων αρχείων Excel με το .NET Cloud SDK.

Τα βιβλία εργασίας του Excel που χρησιμοποιούνται στο παραπάνω παράδειγμα μπορούν να ληφθούν από:

Συγχώνευση αρχείων Excel χρησιμοποιώντας εντολές cURL

Η ισχυρή δυνατότητα συγχώνευσης βιβλίων εργασίας του Excel μπορεί να επιτευχθεί απρόσκοπτα με τη μόχλευση της συνδυασμένης ισχύος των εντολών Aspose.Cells Cloud και cURL. Χρησιμοποιώντας εντολές cURL για αλληλεπίδραση με το Aspose.Cells Cloud API, μπορείτε να ξεκινήσετε αβίαστα τη διαδικασία συγχώνευσης βιβλίων εργασίας του Excel. Επιπλέον, αυτή η προσέγγιση σάς παρέχει μια απλή και αποτελεσματική λύση για την ενοποίηση αρχείων Excel, εξασφαλίζοντας μια απρόσκοπτη και αξιόπιστη εμπειρία.

Το πρώτο βήμα σε αυτήν την προσέγγιση είναι να δημιουργήσετε ένα διακριτικό πρόσβασης JWT χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εντολή:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=921363a8-b195-426c-85f7-7d458b112383&client_secret=2bf81fca2f3ca1790e405c904b94d233" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Τώρα, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή για να συγχωνεύσετε αρχεία Excel χρησιμοποιώντας C# .NET. Το ακόλουθο αίτημα αναμένει ότι τα αρχεία εισόδου Excel θα είναι ήδη διαθέσιμα στο χώρο αποθήκευσης cloud.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{inputFile1}/merge?mergeWith={inputFile2}" \
-X POST \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}" \
-d {}

Αντικαταστήστε τα «inputFile1» και «inputFile2» με τα ονόματα των βιβλίων εργασίας του Excel και του «accessToken» με ένα διακριτικό πρόσβασης JWT που δημιουργήθηκε παραπάνω.

συμπέρασμα

Συμπερασματικά, το δυναμικό τοπίο του μετασχηματισμού δεδομένων φιλοξενεί δύο ισχυρές προσεγγίσεις για τη μετατροπή του JSON σε PDF, χρησιμοποιώντας το πλούσιο σε χαρακτηριστικά Aspose.Cells Cloud SDK για .NET και την αποτελεσματικότητα scriptable των εντολών cURL. Είτε επιλέγετε την ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη και τον αναλυτικό έλεγχο που προσφέρει το Aspose.Cells Cloud SDK είτε την απλότητα και τη συμβατότητα μεταξύ πλατφορμών των εντολών cURL. Ωστόσο, και οι δύο προσεγγίσεις παρέχουν έναν απρόσκοπτο μετασχηματισμό των δεδομένων JSON σε εκλεπτυσμένα και καθολικά προσβάσιμα έγγραφα PDF.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Σχετικά Άρθρα

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να επισκεφτείτε τα παρακάτω ιστολόγια: