υπερέχει στην εικόνα

Πώς να μετατρέψετε το φύλλο εργασίας του Excel σε εικόνα με το .NET Cloud SDK.

Η ανάγκη για απρόσκοπτη μετατροπή υπολογιστικών φύλλων Excel σε ζωντανές εικόνες JPG έχει γίνει όλο και μεγαλύτερη εμφανής από ποτέ. Επίσης, στο σημερινό ψηφιακό τοπίο, η ικανότητα μετατροπής δεδομένων του Excel χωρίς κόπο σε οπτικά ελκυστικές εικόνες JPG είναι ανεκτίμητη. Αυτό το άρθρο εμβαθύνει στη βαθιά σημασία αυτής της μετατροπής, αποκαλύπτοντας τα διαφορετικά σενάρια όπου αποδεικνύεται απαραίτητη και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να προσθέσουν μια δυναμική οπτική διάσταση στις παρουσιάσεις δεδομένων τους. Ας εξερευνήσουμε τις λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορούμε να κάνουμε τις πληροφορίες οπτικά ελκυστικές και εντυπωσιακές χρησιμοποιώντας το .NET REST API.

REST API για Μετατροπή Excel σε Εικόνα

Η μετατροπή υπολογιστικών φύλλων Excel σε εικόνες JPG γίνεται μια απρόσκοπτη και αποτελεσματική διαδικασία με τις ισχυρές δυνατότητες του Aspose.Cells Cloud SDK για .NET.Αυτό το ισχυρό SDK σάς δίνει τη δυνατότητα να ενσωματώνετε ολοκληρωμένες λειτουργίες χειρισμού του Excel απευθείας στις εφαρμογές σας, παρέχοντας μια αξιόπιστη λύση για τη μετατροπή Excel σε JPG. Το SDK προσφέρει πληθώρα εκπληκτικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της εξαγωγής δεδομένων, του χειρισμού των φύλλων εργασίας και της δημιουργίας δυναμικών γραφημάτων—όλα σε περιβάλλον που βασίζεται σε σύννεφο.

Τώρα, πρέπει να αναζητήσουμε το «Aspose.Cells-Cloud» στη Διαχείριση πακέτων NuGet και να κάνουμε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη πακέτου». Δεύτερον, λάβετε τα διαπιστευτήρια πελάτη σας από το σύννεφο dashboard.Εάν δεν έχετε υπάρχοντα λογαριασμό, απλώς δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό ακολουθώντας τις οδηγίες που καθορίζονται στο άρθρο γρήγορη εκκίνηση.

Μετατροπή Excel σε JPG σε C# .NET

Ας βουτήξουμε στις λεπτομέρειες όπου η καινοτομία συναντά την αποτελεσματικότητα, ξεκλειδώνοντας ένα φάσμα δυνατοτήτων για δυναμικές και οπτικά εμπλουτισμένες παρουσιάσεις δεδομένων. Επομένως, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να μετατρέψετε ένα XLS σε JPG σε C# .NET.

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Δημιουργήστε ένα αντικείμενο της κλάσης CellsApi όπου μεταβιβάζουμε διαπιστευτήρια πελάτη ως ορίσματα.

 cellsInstance.UploadFile("sourceFile.xls", inputFile);

Μεταφορτώστε το βιβλίο εργασίας του Excel εισόδου στο χώρο αποθήκευσης cloud.

SaveOptions saveOptions = new SaveOptions() { SaveFormat = "JPG", EnableHTTPCompression = true };

Δημιουργήστε μια παρουσία της κλάσης SaveOptions όπου ορίζουμε τη μορφή που προκύπτει ως JPG.

var response = cellsInstance.CellsSaveAsPostDocumentSaveAs("sourceFile.xls", saveOptions, newfilename: "Converted.jpg", isAutoFitRows: true, isAutoFitColumns: true);

Καλέστε το API για να ξεκινήσει η λειτουργία μετατροπής Excel σε JPG. Μετά την επιτυχή λειτουργία, η εικόνα που προκύπτει αποθηκεύεται στο χώρο αποθήκευσης cloud.

// Για πλήρη παραδείγματα και αρχεία δεδομένων, μεταβείτε στο 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Λάβετε διαπιστευτήρια πελάτη από τη https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// δημιουργία παρουσίας CellsApi κατά τη μεταβίβαση ClientID και ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// Όνομα εισαγωγής βιβλίου εργασίας του Excel σε τοπική μονάδα δίσκου
string first_Excel = "input.xls";

try
{
  // διαβάστε το περιεχόμενο του Excel σε παρουσία ροής
  using (var inputFile = System.IO.File.OpenRead(second_Excel))
  {
    // μεταφορτώστε κάθε βιβλίο εργασίας στο χώρο αποθήκευσης cloud
    cellsInstance.UploadFile("sourceFile.xls", inputFile);

    // δημιουργήστε μια παρουσία του SaveOptions όπου καθορίζουμε τη μορφή εξόδου ως JPG
    SaveOptions saveOptions = new SaveOptions() { SaveFormat = "JPG", EnableHTTPCompression = true };
    
    // αρχικοποίηση της λειτουργίας μετατροπής Excel σε JPG
    var response = cellsInstance.CellsSaveAsPostDocumentSaveAs("sourceFile.xls", saveOptions, newfilename: "Converted.jpg", isAutoFitRows: true, isAutoFitColumns: true);

    // μήνυμα επιτυχίας εκτύπωσης εάν η συνένωση είναι επιτυχής
    if (response != null && response.Equals("OK"))
    {
      Console.WriteLine("Excel to picture conversion completed successfully !");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
υπερέχει στην εικόνα

Μια προεπισκόπηση της μετατροπής Excel σε JPG χρησιμοποιώντας .NET Cloud SDK.

Το βιβλίο εργασίας του Excel εισόδου και η προκύπτουσα εικόνα JPG που δημιουργήθηκε στο παραπάνω παράδειγμα μπορούν να ληφθούν από:

XLS σε JPG χρησιμοποιώντας εντολές cURL

Η μετατροπή του XLS σε JPG μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας εντολές Aspose.Cells Cloud και cURL. Αυτή η διαδικασία γίνεται όχι μόνο προσβάσιμη αλλά και εξαιρετικά προσαρμόσιμη. Είτε είστε προγραμματιστής που ενσωματώνει αυτήν τη δυνατότητα σε μια εφαρμογή είτε τελικός χρήστης που αναζητά μια απλή λύση, οι εντολές Aspose.Cells Cloud και cURL προσφέρουν μια ευέλικτη προσέγγιση για τη μετατροπή των δεδομένων του Excel σε οπτικά συναρπαστικές εικόνες JPG.

Το πρώτο βήμα σε αυτήν την προσέγγιση είναι να δημιουργήσετε ένα διακριτικό πρόσβασης JWT χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εντολή:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=921363a8-b195-426c-85f7-7d458b112383&client_secret=2bf81fca2f3ca1790e405c904b94d233" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Μόλις έχουμε το διακριτικό JWT, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή για να ξεκινήσετε τη λειτουργία μετατροπής Excel σε εικόνα. Το ακόλουθο αίτημα αναμένει ότι το αρχείο εισόδου Excel θα είναι ήδη διαθέσιμο στο χώρο αποθήκευσης cloud. Μόλις η εντολή εκτελεστεί με επιτυχία, η εικόνα JPG που προκύπτει αποθηκεύεται στον χώρο αποθήκευσης cloud.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{sourceFile}/SaveAs?newfilename={outputFile}&isAutoFitRows=true&isAutoFitColumns=true&checkExcelRestriction=false&pageWideFitOnPerSheet=true&pageTallFitOnPerSheet=true" \
-X POST \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d "{ \"SaveFormat\": \"JPG\", \"EnableHTTPCompression\": true,}" \

Αντικαταστήστε το “sourceFile” με το όνομα του βιβλίου εργασίας του Excel εισόδου που είναι διαθέσιμο στο χώρο αποθήκευσης cloud, το “outputFile” με το όνομα του προκύπτοντος JPG που θα δημιουργηθεί και το “accessToken” με ένα διακριτικό JWT που δημιουργήθηκε παραπάνω.

συμπέρασμα

Συμπερασματικά, είτε επιλέγετε τις βελτιωμένες δυνατότητες του Aspose.Cells Cloud SDK για .NET είτε την αποτελεσματικότητα με δυνατότητα δέσμης ενεργειών των εντολών cURL, η διαδρομή μετατροπής Excel σε JPG χαρακτηρίζεται από προσβασιμότητα, ακρίβεια και προσαρμοστικότητα. Έτσι, είτε είστε προγραμματιστής που αναζητά ένα ισχυρό SDK είτε ένας καθημερινός χρήστης που βασίζεται σε άμεσες αλληλεπιδράσεις στη γραμμή εντολών, η συνδυασμένη ισχύς αυτών των προσεγγίσεων εξασφαλίζει μια δυναμική και οπτικά εμπλουτισμένη εμπειρία για όλους.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Σχετικά Άρθρα

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να επισκεφτείτε τα παρακάτω ιστολόγια: