excel dosyalarını birleştirme

Excel dosyaları .NET Cloud SDK ile nasıl birleştirilir?

Birden çok Excel çalışma kitabında depolanan bilgileri verimli bir şekilde işleme ve birleştirme zorluğu, yaygın ancak kritik bir sorun haline geldi. Bu nedenle bu makale, .NET REST API’yi kullanarak Excel çalışma kitaplarını birleştirmenin dönüştürücü yeteneklerini ortaya koyarak bu gerekliliği gidermeye yönelik bir yolculuğa çıkıyor. API’nin RESTful mimarisi sayesinde yerel sisteme kurmanıza gerek kalmaz, Cloud örneğine istek göndererek tüm gereksinimlerinizi karşılarsınız. Bütçe tablolarının birleştirilmesini gerektiren finansal analizlerden, çeşitli veri akışlarının entegrasyonunu gerektiren proje yönetimi senaryolarına kadar, bu yeteneğin vazgeçilmez olduğu yerlerin ayrıntılarına bakalım.

Excel Dosyalarını Birleştirmek için REST API

Excel çalışma kitaplarını birleştirme süreci, Aspose.Cells Cloud SDK for .NET kullanımıyla kolaylaştırılmış ve verimli hale getirilmiştir. .NET REST API çağrılarının basitliğinden yararlanarak, Excel dosyalarını zahmetsizce birleştirme ve birleştirme becerisine sahip olursunuz. İster finansal raporları yönetin, ister projeyle ilgili verileri birleştirin, ister veri kümelerini analiz için birleştirin, Aspose.Cells Cloud SDK, birleştirme süreci boyunca hassasiyet ve güvenilirlik sağlar. Veri yönetimi iş akışlarını geliştirmek için güçlü bir çözüm sunan Aspose.Cells Cloud SDK for .NET’i kullanarak Excel çalışma kitaplarını birleştirmenin özelliklerini, avantajlarını ve pratik uygulamasını keşfedelim.

İlk adım, referansını .NET uygulamasına eklemektir. Bu nedenle NuGet paket yöneticisinde ‘Aspose.Cells-Cloud’u arayın ve ‘Paket Ekle’ düğmesine tıklayın. İkinci olarak, bulut kontrol panelinden müşteri kimlik bilgilerinizi alın. Mevcut bir hesabınız yoksa hızlı başlangıç makalesinde belirtilen talimatları uygulayarak ücretsiz bir hesap oluşturmanız yeterlidir.

Excel Dosyalarını C# .NET’te Birleştirin

.NET REST API’nin yeteneklerini anlayıp bunlardan yararlanarak yeni bir veri organizasyonu, erişilebilirlik ve analitik içgörü düzeyinin kilidini açabileceğinizi öğrendik. Şimdi C# .NET Excel dosyalarının nasıl birleştirileceğine ilişkin ayrıntılara bakalım.

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

İstemci kimlik bilgilerini argüman olarak ileteceğimiz CellsApi sınıfının bir nesnesini oluşturun.

cellsInstance.UploadFile(dictionary.Key, dictionary.Value);

Giriş Excel dosyalarını okuyun ve bulut depolama alanına yükleyin.

cellsInstance.CellsWorkbookPostWorkbooksMerge(first_Excel, second_Excel, folder: null, storageName: null, mergedStorageName: null);

İkinci Excel dosyasının çalışma sayfalarını ilk Excel çalışma kitabıyla birleştirmek için API’yi çağırın. Birleştirilen Excel daha sonra bulut depolama alanına yüklenir.

// Örneklerin ve veri dosyalarının tamamı için lütfen şu adrese gidin: 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// https://dashboard.aspose.cloud/ adresinden istemci kimlik bilgilerini alın
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// ClientID ve ClientSecret'i geçerken CellsApi örneği oluşturun
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// sürücüdeki ilk Excle çalışma kitabı
string first_Excel = "input-1.xls";
// ikinci Excel çalışma kitabının adı
string second_Excel = "inpuit-2.xls";

// giriş excel çalışma kitaplarını tutmak için sözlük nesnesi oluşturun
Dictionary<String, Stream> mapFiles = new Dictionary<string, Stream>();
mapFiles.Add(first_Excel, File.OpenRead(first_Excel));
mapFiles.Add(second_Excel, File.OpenRead(second_Excel));

// Öncelikle giriş Excel dosyalarını okuyup Cloud depolama alanına yüklememiz gerekiyor
try
{
  // her Excel dosyasının içeriğini okumak için sözlük nesnesini yineleyin
  foreach (KeyValuePair<String, Stream> dictionary in mapFiles)
  {
    // her çalışma kitabını bulut depolama alanına yükle
    cellsInstance.UploadFile(dictionary.Key, dictionary.Value);
  }
}
catch (Exception ex)
{
  // Cloud depolamaya dosya yükleme sırasında herhangi bir İstisna
  Console.Write(ex.StackTrace);
}

try
{
  // Excel birleştirme isteğini başlatın. 2. çalışma sayfasının çalışma sayfaları 1. çalışma kitabıyla birleştirildi
  var response = cellsInstance.CellsWorkbookPostWorkbooksMerge(first_Excel, second_Excel, folder: null, storageName: null, mergedStorageName: null);

  // birleştirme başarılı olursa başarı mesajını yazdır
  if (response != null && response.Equals("OK"))
  {
    Console.WriteLine("Concatenate Excel operation completed successfully !");
    Console.ReadKey();
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
excel dosyalarını birleştirme

.NET Cloud SDK ile birleştirilmiş Excel dosyalarının önizlemesi.

Yukarıdaki örnekte kullanılan giriş Excel çalışma kitapları şu adresten indirilebilir:

cURL Komutlarını kullanarak Excel Dosyalarını Birleştirme

Excel çalışma kitaplarını birleştirmenin güçlü yeteneği, Aspose.Cells Cloud ve cURL komutlarının birleşik gücünden yararlanılarak sorunsuz bir şekilde elde edilebilir. Aspose.Cells Cloud API ile etkileşim kurmak için cURL komutlarını kullanarak, Excel çalışma kitaplarını birleştirme sürecini zahmetsizce başlatabilirsiniz. Ayrıca bu yaklaşım, Excel dosyalarını birleştirmek için size basit ve etkili bir çözüm sunarak kusursuz ve güvenilir bir deneyim sağlar.

Bu yaklaşımın ilk adımı aşağıdaki komutu kullanarak bir JWT erişim belirteci oluşturmaktır:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=921363a8-b195-426c-85f7-7d458b112383&client_secret=2bf81fca2f3ca1790e405c904b94d233" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Şimdi, C# .NET kullanarak Excel dosyalarını birleştirmek için lütfen aşağıdaki komutu yürütün. Aşağıdaki istek, giriş Excel dosyalarının bulut depolama alanında zaten mevcut olmasını beklemektedir.

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{inputFile1}/merge?mergeWith={inputFile2}" \
-X POST \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}" \
-d {}

‘inputFile1’ ve ‘inputFile2’yi giriş Excel çalışma kitaplarının adlarıyla ve ‘accessToken’ı yukarıda oluşturulan JWT erişim belirteciyle değiştirin.

Çözüm

Sonuç olarak, veri dönüşümünün dinamik ortamı, zengin özelliklere sahip Aspose.Cells Cloud SDK for .NET ve cURL komutlarının kodlanabilir verimliliğini kullanarak JSON’u PDF’ye dönüştürmek için iki güçlü yaklaşımı barındırır. İster Aspose.Cells Cloud SDK tarafından sunulan kapsamlı araç seti ve ayrıntılı kontrolü, ister cURL komutlarının basitliğini ve platformlar arası uyumluluğunu tercih edin. Bununla birlikte, her iki yaklaşım da JSON verilerinin kusursuz ve evrensel olarak erişilebilir PDF belgelerine dönüştürülmesini sağlar.

kullanışlı bağlantılar

İlgili Makaleler

Aşağıdaki blogları ziyaret etmenizi önemle tavsiye ederiz: