rhagori i csv

Trosi Excel (XLS, XSLX) i CSV gan ddefnyddio C# .NET

Mae taenlenni Excel yn arf hanfodol ar gyfer storio, rheoli a dadansoddi data. Fodd bynnag, efallai y bydd adegau pan fydd angen i chi drosi eich data Excel i fformat arall, fel CSV, i’w gwneud yn fwy hygyrch i eraill neu i’w fewnforio i raglen arall. Y newyddion da yw na fu trosi Excel i CSV erioed yn haws, ond diolch i Aspose.Cells Cloud. Mae’n API pwerus yn y cwmwl sy’n darparu’r gallu i drosi data Excel yn fformatau ffeil amrywiol, gan gynnwys CSV, gyda dim ond ychydig linellau o god. Yn yr erthygl hon, byddwn yn dangos i chi sut i ddefnyddio Aspose.Cells Cloud i drosi taenlenni Excel yn fformat CSV, ac archwilio manteision defnyddio’r API pwerus hwn ar gyfer eich anghenion trosi data.

API Trosi Excel i CSV

Dysgwch sut i symleiddio’r broses o drosi data Excel yn fformat CSV gyda chymorth Aspose.Cells Cloud. Mae’r API hwn yn cefnogi’r fersiynau diweddaraf o Excel ac yn darparu set gynhwysfawr o nodweddion sy’n ei gwneud hi’n hawdd trosi data rhwng gwahanol fformatau ffeil. Yn yr un modd, mae Aspose.Cells Cloud SDK ar gyfer .NET yn darparu ffordd syml a syml i drosi Excel i CSV gan ddefnyddio iaith raglennu C# (gan ddefnyddio ychydig o linellau cod). Felly, p’un a ydych chi’n ddechreuwr neu’n ddatblygwr profiadol, bydd yr erthygl hon yn eich helpu i ddechrau gyda throsi Excel i CSV gan ddefnyddio Aspose.Cells Cloud SDK ar gyfer .NET.

I ddechrau gyda defnydd SDK, mae angen inni ychwanegu ei gyfeirnod trwy reolwr pecyn NuGet. Yn syml, chwiliwch “Aspose.Cells-Cloud” a tharo’r botwm Ychwanegu Pecyn.

Nawr, er mwyn defnyddio’r galluoedd API, mae angen i ni hefyd gael cyfrif dangosfwrdd Cloud. Os nad ydych eisoes wedi tanysgrifio, crëwch gyfrif am ddim dros Cloud Dashboard gan ddefnyddio cyfeiriad e-bost dilys a chael eich tystlythyrau cleient personol.

Trosi Excel i CSV gan ddefnyddio C#

Isod mae’r pyt cod a all ein helpu i drosi Excel yn CSV heb ddefnyddio Microsoft Office Automation nac unrhyw gyfleustodau eraill sydd wedi’u gosod. Fel y gwelwch, mae’r broses gyfan yn syml ac yn syml.

// Am enghreifftiau cyflawn a ffeiliau data, ewch i 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Sicrhewch gymwysterau cleient o https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";
    
// creu enghraifft CellsApi trwy ddarparu manylion ClientID a ClientSecret
CellsApi instance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// Enw ein ffeil Excel mewnbwn
string name = "TestCase.xls";
// Fformat ar gyfer y ffeil canlyniadol
string format = "CSV";

try
{
  // llwytho'r ffeil o yriant lleol
  using (var file = System.IO.File.OpenRead(name))
  {

    // cychwyn y gweithrediad trosi
    var response = instance.CellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format: format, outPath: null);
    
    // arbed y CSV canlyniadol i yriant lleol
    using (var fileStream = new FileStream("myResultant.csv", System.IO.FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Write))
    {
      response.CopyTo(fileStream);
    }
    
    // argraffu neges llwyddiant os yw trosi yn llwyddiannus
    if (response != null && response.Equals("OK"))
    {
      Console.WriteLine("Excel to CSV successfully converted !");
      Console.ReadKey();
    }
  }
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}

Gadewch i ni ddeall y pyt cod uchod:

CellsApi instance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Creu gwrthrych o CellsApi lle rydyn ni’n pasio tystlythyrau’r cleient fel dadleuon.

var file = System.IO.File.OpenRead(name)

Darllenwch y daflen waith mewnbwn Excel gan ddefnyddio dull OpenRead(…) o’r dosbarth System.IO.File.

CellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format: format, outPath: resultantFile); 

Mae’r dull hwn yn sbarduno gweithrediad trosi Excel i CSV ac yn arbed y CSV canlyniadol yn storfa Cloud.

using (var fileStream = new FileStream("myResultant.csv", System.IO.FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Write))
{
  response.CopyTo(fileStream);
}

Defnyddiwch y cod hwn i gadw’r CSV canlyniadol i yriant lleol

rhagori i csv

Delwedd 2:- Rhagolwg trosi XLSX i CSV.

Defnyddiwch y ddolen ganlynol i lawrlwytho’r sampl o daflen waith Excel TestCase.xlsx a ddefnyddir yn yr enghraifft uchod.

XLSX i CSV gan ddefnyddio Gorchmynion cURL

Mae yna sawl rheswm pam mae cyrchu Aspose.Cells Cloud trwy orchmynion cURL yn opsiwn gwych i ddatblygwyr. Mae rhai o fanteision defnyddio gorchmynion cURL yn cynnwys:

 1. Awtomeiddio: Awtomeiddio’r broses drosi, gan ei gwneud yn haws ac yn fwy effeithlon.
 2. Cydnawsedd traws-lwyfan: Wedi’i gefnogi ar Windows, macOS, a Linux, gan ei wneud yn opsiwn delfrydol i ddatblygwyr sy’n gweithio gydag amrywiaeth o systemau gweithredu.
 3. Hawdd i’w integreiddio: Integreiddio ag offer a systemau eraill (ymgorffori i lifoedd gwaith presennol).
 4. Hyblygrwydd: Caniatáu i chi nodi fformat a strwythur yr allbwn.
 5. Gwell diogelwch: gallwch sicrhau bod y data sensitif yn aros yn ddiogel, gan nad yw’r broses yn cynnwys anfon data i wefan neu raglen trydydd parti.

Nawr, y cam cyntaf yn y broses drosi yw cynhyrchu tocyn mynediad JWT yn seiliedig ar ein cymwysterau cleient:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Ar ôl cynhyrchu tocyn, gweithredwch y gorchymyn canlynol i drosi’r XLSX i CSV ac arbed yr allbwn i storfa Cloud:

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/TestCase(1).xlsx?format=CSV&isAutoFit=false&onlySaveTable=false&outPath=output.csv&checkExcelRestriction=true" \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>"

Rhag ofn bod gennym ddiddordeb mewn arbed y CSV wedi’i allforio i yriant lleol, ceisiwch ddefnyddio’r gorchymyn cURL canlynol:

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/TestCase(1).xlsx?format=CSV&isAutoFit=false&onlySaveTable=false&checkExcelRestriction=true" \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>" \
-o "output.csv"

Sylwadau Clo

Erbyn diwedd yr erthygl hon, rydym wedi dod i’r casgliad bod Aspose.Cells Cloud yn darparu ffordd gyfleus a dibynadwy i drosi taenlenni Excel i fformat CSV gan ddefnyddio iaith raglennu C#. Ar ben hynny, mae’r API hwn yn cynnig ystod eang o nodweddion a swyddogaethau, gan ei wneud yn ateb delfrydol i ddatblygwyr a busnesau sydd angen trosi data Excel yn fformat CSV. P’un a ydych am awtomeiddio’ch proses trosi data, neu’n syml eisiau gwneud y broses drosi yn haws ac yn fwy effeithlon, Aspose.Cells Cloud yw’r ateb perffaith i chi. Gyda’i rhyngwyneb hawdd ei ddefnyddio, nodweddion cynhwysfawr, a SDK cadarn ar gyfer .NET, gallwch fod yn sicr eich bod yn cael yr ateb gorau posibl ar gyfer eich anghenion trosi data. Felly, os ydych chi’n chwilio am ffordd gyflym ac effeithlon i drosi Excel i CSV, ceisiwch ddefnyddio Aspose.Cells Cloud heddiw.

Peidiwch â hepgor archwilio’r Dogfennaeth Cynnyrch, sy’n cynnwys y pynciau anhygoel sy’n esbonio holl nodweddion cyffrous yr API. Yn olaf, os byddwch chi’n dod ar draws unrhyw broblemau wrth ddefnyddio’r API, mae croeso i chi gysylltu â ni trwy’r [Fforwm Cymorth Cynnyrch] rhad ac am ddim 9.

Erthyglau Perthnasol

Ewch i’r dolenni canlynol i ddysgu mwy am: