excel σε csv

Πώς να μετατρέψετε το Excel σε τιμές διαχωρισμένες με κόμμα στο διαδίκτυο με το .NET Cloud SDK.

Η δυνατότητα απρόσκοπτης μετατροπής αρχείων Excel σε μορφή CSV αποτελεί βασικό στοιχείο δεξιότητες τόσο για προγραμματιστές όσο και για λάτρεις των δεδομένων. Κατανοούμε ότι τα φύλλα του Excel είναι ισχυρό εργαλείο για την οργάνωση δεδομένων, αλλά μερικές φορές θέτουμε προκλήσεις όσον αφορά την εναλλαξιμότητα και τη συμβατότητα με διάφορα συστήματα. Επομένως, αυτός ο οδηγός διερευνά την επιτακτική ανάγκη για αυτόν τον μετασχηματισμό, εμβαθύνοντας στις αποχρώσεις της εναλλαξιμότητας των δεδομένων, με ευκολία ενσωμάτωσης. Ας εμβαθύνουμε στις λεπτομέρειες της χρήσης του .NET REST API που σας δίνει τη δυνατότητα να πλοηγηθείτε και να βελτιστοποιήσετε αποτελεσματικά τις ροές εργασίας δεδομένων.

SDK μετατροπής Excel σε CSV

Το Aspose.Cells Cloud SDK για .NET ανοίγει ένα πεδίο δυνατοτήτων όταν αναζητάτε μια ισχυρή και αποτελεσματική λύση για τη μετατροπή Excel σε CSV. Αυτό το SDK υποστηρίζει διάφορες μορφές του Excel, διασφαλίζοντας ευελιξία στο χειρισμό διαφορετικών δομών δεδομένων. Επομένως, αξιοποιώντας τη δύναμη του Aspose.Cells Cloud SDK στο C# .NET, μπορείτε να μετατρέψετε αβίαστα σύνθετα αρχεία Excel σε CSV, διατηρώντας την ακεραιότητα και τη μορφοποίηση των δεδομένων.

Για να χρησιμοποιήσουμε το SDK στην εφαρμογή, πρέπει πρώτα να κάνουμε αναζήτηση στο «Aspose.Cells-Cloud» στη Διαχείριση πακέτων NuGet και να κάνουμε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη πακέτου». Δεύτερον, αποκτήστε τα διαπιστευτήρια πελάτη σας από το σύννεφο dashboard.Εάν δεν έχετε υπάρχοντα λογαριασμό, απλώς δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό ακολουθώντας τις οδηγίες που καθορίζονται στο άρθρο γρήγορη εκκίνηση.

Μετατροπή XLSX σε CSV σε C# .NET

Το Cloud SDK παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης μετατροπών στο cloud προσθέτοντας ένα επίπεδο επεκτασιμότητας και προσβασιμότητας, εξαλείφοντας την ανάγκη για τοπικές εγκαταστάσεις. Ας εξερευνήσουμε τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο μετατροπής ενός XLSX σε CSV χρησιμοποιώντας C# .NET.

CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Δημιουργήστε ένα αντικείμενο της κλάσης CellsApi όπου μεταβιβάζουμε διαπιστευτήρια πελάτη ως ορίσματα.

 cellsInstance.UploadFile("input.xls", inputFile);

Πρέπει να διαβάσουμε το περιεχόμενο του Excel εισόδου και στη συνέχεια να το ανεβάσουμε στον χώρο αποθήκευσης cloud.

var response = cellsInstance.CellsWorkbookGetWorkbook("input.xls", null, format: "CSV", isAutoFit: true, null, null, null, "output.html", null);

Τώρα, καλέστε το API για να εκτελέσετε τη μετατροπή Excel σε CSV online. Μετά την επιτυχή λειτουργία, το CSV που προκύπτει μεταφορτώνεται επίσης στο χώρο αποθήκευσης cloud.

// Για πλήρη παραδείγματα και αρχεία δεδομένων, μεταβείτε στο 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Λάβετε διαπιστευτήρια πελάτη από τη https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";

// δημιουργία παρουσίας CellsApi κατά τη μεταβίβαση ClientID και ClientSecret
CellsApi cellsInstance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

try
{
  // διαβάστε το περιεχόμενο της τοπικής μονάδας δίσκου αρχείου Excel
  using (var inputFile = System.IO.File.OpenRead(input_Excel))
  {
    // μεταφορτώστε το βιβλίο εργασίας στο χώρο αποθήκευσης cloud
    cellsInstance.UploadFile("input.xlsx", inputFile);

    // αρχικοποιήστε τη λειτουργία μετατροπής Excel σε CSV
    var response = cellsInstance.CellsWorkbookGetWorkbook("input.xlsx", null, format: "CSV", isAutoFit: true, null, null, null, "ouptut.csv", null);

    // μήνυμα επιτυχίας εκτύπωσης εάν η μετατροπή είναι επιτυχής
    if (response != null && response.Equals("OK"))
    {
      Console.WriteLine("The Excel is successfully converted to CSV !");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}
προεπισκόπηση excel σε csv

Μια προεπισκόπηση της μετατροπής Excel σε CSV χρησιμοποιώντας .NET REST API.

Το βιβλίο εργασίας του Excel εισόδου και το προκύπτον CSV που δημιουργήθηκε στο παραπάνω παράδειγμα μπορούν να ληφθούν από:

Αρχεία οριοθετημένα από Excel σε κόμμα χρησιμοποιώντας εντολές cURL

Μάθαμε ότι το Aspose.Cells Cloud παρέχει ένα ολοκληρωμένο API για χειρισμό του Excel στο cloud και οι εντολές cURL προσφέρουν έναν βολικό τρόπο αλληλεπίδρασης με αυτό το API . Έτσι, η μετατροπή του Excel σε αρχεία οριοθετημένα με κόμματα (CSV) χρησιμοποιώντας το Aspose.Cells Cloud σε συνδυασμό με εντολές cURL είναι μια ισχυρή και ευέλικτη προσέγγιση. Επομένως, ο συνδυασμός των εντολών Aspose.Cells Cloud και cURL παρέχει μια απρόσκοπτη και αποτελεσματική λύση για προγραμματιστές που θέλουν να πραγματοποιήσουν μετατροπές Excel σε CSV με ευέλικτο και επεκτάσιμο τρόπο.

Το πρώτο βήμα σε αυτήν την προσέγγιση είναι να δημιουργήσετε ένα διακριτικό πρόσβασης JWT χρησιμοποιώντας την ακόλουθη εντολή:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
 -X POST \
 -d "grant_type=client_credentials&client_id=921363a8-b195-426c-85f7-7d458b112383&client_secret=2bf81fca2f3ca1790e405c904b94d233" \
 -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
 -H "Accept: application/json"

Μόλις έχουμε το διακριτικό JWT, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή για να μετατρέψετε το Excel σε CSV online. Η είσοδος Excel θα είναι ήδη διαθέσιμη στον αποθηκευτικό χώρο cloud και μετά τη μετατροπή, το προκύπτον CSV θα αποθηκευτεί στον ίδιο χώρο αποθήκευσης cloud (εκτός εάν καθορίσετε διαφορετική τοποθεσία).

curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/{sourceFile}?format=CSV&isAutoFit=true&onlySaveTable=true&outPath={Resultant}&checkExcelRestriction=true" \
-X GET \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}"

Αντικαταστήστε το «sourceFile» με το όνομα του βιβλίου εργασίας του Excel εισόδου που είναι διαθέσιμο στο χώρο αποθήκευσης cloud, το «Resultant» με το όνομα του CSV εξόδου που θα δημιουργηθεί και το «accessToken» με ένα διακριτικό πρόσβασης JWT που δημιουργήθηκε παραπάνω.

 • Για να αποθηκεύσετε το προκύπτον CSV σε τοπική μονάδα δίσκου, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή cURL όπου παραλείψαμε το όνομα αρχείου εξόδου στο αίτημα GET και χρησιμοποιήσαμε όρισμα -o, προσδιορίζοντας τη διαδρομή του αρχείου που προκύπτει.
curl -v "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/input.xls?format=CSV&isAutoFit=true&onlySaveTable=true&checkExcelRestriction=true" \
-X GET \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer {accessToken}" \
-o "resultant.csv"

συμπέρασμα

Συμπερασματικά, αυτός ο περιεκτικός οδηγός έχει ρίξει φως σε δύο ισχυρές προσεγγίσεις για τη μετατροπή Excel σε CSV, καθεμία από τις οποίες καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες των προγραμματιστών. Είτε αξιοποιούμε τις δυνατότητες του C# .NET είτε αξιοποιούμε το Aspose.Cells Cloud με εντολές cURL, απλοποιούμε και βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητα των μετασχηματισμών δεδομένων του Excel. Όποια διαδρομή και αν επιλέξετε, είστε εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες πληροφορίες για να βελτιώσετε τις ροές εργασίας επεξεργασίας δεδομένων σας και να μετατρέψετε απρόσκοπτα αρχεία Excel σε CSV με σιγουριά.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Σχετικά Άρθρα

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα να επισκεφτείτε τα παρακάτω ιστολόγια: