rhagori i air

Trosi Excel (XLS, XSLX) i CSV gan ddefnyddio C# .NET

Excel a Word yw dau o’r rhaglenni Microsoft Office a ddefnyddir amlaf. Er bod Excel yn cael ei ddefnyddio’n bennaf ar gyfer storio a dadansoddi data rhifiadol, mae Word yn arf poblogaidd ar gyfer creu a fformatio dogfennau testun. Fodd bynnag, mae yna adegau pan efallai y bydd angen i chi drosi ffeil Excel yn ddogfen Word, efallai i greu adroddiad neu grynodeb o’ch data. Yn y blog technegol hwn, byddwn yn archwilio’r gwahanol ffyrdd y gallwch chi drosi Excel i Word, gan gynnwys yr amrywiol offer a thechnegau sydd ar gael i awtomeiddio’r broses. Byddwn hefyd yn trafod manteision a chyfyngiadau pob dull, fel y gallwch ddewis y dull gorau yn seiliedig ar eich anghenion penodol.

Dilynwch yr erthygl hon i ddatblygu trawsnewidydd Excel i Word ar-lein i drawsnewid eich ffeiliau XLS yn ddogfennau wedi’u fformatio’n llawn mewn dim ond ychydig o gliciau. Perffaith ar gyfer cyflwyniadau, adroddiadau, a mwy. Felly dilynwch y canllaw cam wrth gam hwn sy’n dangos camau i gyfuno ffeiliau a gwneud y gorau o’ch data. Rhowch gynnig arni nawr!

API Trosi Excel i Word

Mae Aspose.Cells Cloud SDK ar gyfer .NET yn API pwerus sy’n seiliedig ar gwmwl sy’n caniatáu i ddatblygwyr drosi XLS yn ddogfennau Word yn ddi-dor. Mae’r SDK hwn yn ei gwneud hi’n hawdd awtomeiddio’r broses o drosi data Excel yn ddogfennau Word, tra’n cadw’r holl fformatio a gosodiad. Mae’r broses drosi yn gyflym ac yn effeithlon, a gellir ei wneud mewn ychydig linellau o god yn unig. Yn y blog technegol hwn, byddwn yn edrych yn agosach ar sut i drosi XLS i Word gan ddefnyddio Aspose.Cells Cloud SDK ar gyfer .NET, gan gynnwys canllaw cam wrth gam ar sut i ddechrau, y gwahanol opsiynau trosi sydd ar gael, a sut i drin unrhyw wallau a all ddigwydd yn ystod y broses drosi. Byddwn hefyd yn archwilio manteision a chyfyngiadau defnyddio’r API cwmwl hwn a chyflawni ein dymuniad i wreiddio taenlen Excel mewn dogfen Word.

I ddechrau gyda defnydd SDK, rydyn ni’n mynd i ychwanegu ei gyfeirnod trwy reolwr pecyn NuGet. Yn syml, chwiliwch “Aspose.Cells-Cloud” a tharo’r botwm Ychwanegu Pecyn. Yn ail, os nad ydych eisoes wedi tanysgrifio dros Cloud Dashboard, crëwch gyfrif am ddim gan ddefnyddio cyfeiriad e-bost dilys a chael eich tystlythyrau cleient personol.

Trosi Excel i Word yn C#

Dilynwch y camau a’r pyt cod a roddir isod i allforio excel i air gan ddefnyddio C#.

// Am enghreifftiau cyflawn a ffeiliau data, ewch i 
https://github.com/aspose-cells-cloud/aspose-cells-cloud-dotnet/

// Sicrhewch gymwysterau cleient o https://dashboard.aspose.cloud/
string clientSecret = "4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14";
string clientID = "bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2";
    
// creu enghraifft CellsApi trwy ddarparu manylion ClientID a ClientSecret
CellsApi instance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

// Enw ein ffeil Excel mewnbwn
string name = "myDocument.xls";
// Fformat ar gyfer dogfen Word ganlyniadol
string format = "DOCX";

try
{
  // llwytho'r ffeil o yriant lleol
  using (var file = System.IO.File.OpenRead(name))
  {

    // cychwyn y gweithrediad trosi
    var response = instance.CellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format: format, outPath: null);
    
    // arbed y CSV canlyniadol i yriant lleol
    using (var fileStream = new FileStream("myResultant.docx", System.IO.FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Write))
    {
      response.CopyTo(fileStream);
    }
    
    // argraffu neges llwyddiant os yw trosi yn llwyddiannus
    if (response != null && response.Equals("OK"))
    {
      Console.WriteLine("Excel to Word successfully converted !");
      Console.ReadKey();
    }
  }
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine("error:" + ex.Message + "\n" + ex.StackTrace);
}

Gadewch i ni ddeall y pyt cod uchod:

CellsApi instance = new CellsApi(clientID, clientSecret);

Creu gwrthrych o CellsApi lle rydyn ni’n pasio tystlythyrau’r cleient fel dadleuon.

var file = System.IO.File.OpenRead(name)

Darllenwch y daflen waith mewnbwn Excel gan ddefnyddio dull OpenRead(…) o’r dosbarth System.IO.File.

CellsWorkbookPutConvertWorkbook(file, format: format, outPath: resultantFile); 

Mae’r dull uchod yn cychwyn y trosi Excel i Word ac mae’r DOCX canlyniadol yn cael ei gadw i storfa Cloud.

using (var fileStream = new FileStream("myResultant.docx", System.IO.FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Write))
{
  response.CopyTo(fileStream);
}

Nawr er mwyn cadw’r Word canlyniadol (DOCX) i yriant lleol, defnyddiwch y llinellau cod uchod

rhagori i air

Rhagolwg trosi Excel i Word.

Efallai y byddwch yn ystyried lawrlwytho’r sampl o daflen waith Excel a ddefnyddiwyd yn yr enghraifft uchod o myDocument.xlsx.

XLS i Word gan ddefnyddio Gorchmynion cURL

Gall trosi XLS i Word gan ddefnyddio gorchmynion cURL fod yn opsiwn cyfleus i ddatblygwyr sy’n chwilio am ateb awtomataidd i drosi ffeiliau. Gan fod Aspose.Cells Cloud wedi’i adeiladu ar ben pensaernïaeth REST, felly gallwn ni berfformio trosi Excel XLS i Word yn hawdd gan ddefnyddio’r gorchymyn cURL.

Nawr, yn gyntaf mae angen i ni gynhyrchu tocyn mynediad JWT yn seiliedig ar ein cymwysterau cleient:

curl -v "https://api.aspose.cloud/connect/token" \
-X POST \
-d "grant_type=client_credentials&client_id=bb959721-5780-4be6-be35-ff5c3a6aa4a2&client_secret=4d84d5f6584160cbd91dba1fe145db14" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Accept: application/json"

Nawr mae angen i ni weithredu’r gorchymyn canlynol i drosi’r ddogfen XLS i Word. Ar ôl trosi, mae’r ffeil canlyniadol yn cael ei chadw i storfa Cloud:

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/myDocument(1).xlsx?format=DOCX&isAutoFit=true&onlySaveTable=false&outPath=Resultant.docx&checkExcelRestriction=true" \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>"

Defnyddiwch y gorchymyn cURL canlynol i berfformio trosi Excel i Word ac arbed yr allbwn ar yriant lleol:

curl -v -X GET "https://api.aspose.cloud/v3.0/cells/myDocument(1).xlsx?format=DOCX&isAutoFit=true&onlySaveTable=false&checkExcelRestriction=true" \
-H "accept: application/json" \
-H "authorization: Bearer <JWT Token>" \
-o "Output.docx"

Sylwadau Clo

I gloi, gall trosi Excel i Word fod yn broses lafurus a diflas, ond gyda’r offer a’r technegau cywir, gellir ei awtomeiddio a’i wneud yn llawer mwy effeithlon. Mae Aspose.Cells Cloud SDK ar gyfer .NET yn un offeryn o’r fath a all symleiddio’r broses a’n helpu i arbed amser a chynyddu cynhyrchiant. Trwy drosoli’r API pwerus hwn sy’n seiliedig ar gwmwl, gall datblygwyr drosi ffeiliau XLS yn ddogfennau Word yn hawdd wrth gadw’r holl fformatio a chynllun. P’un a ydych chi’n creu adroddiadau, crynodebau, neu ddogfennau eraill, mae Aspose.Cells Cloud SDK ar gyfer .NET yn cynnig ateb cyfleus, dibynadwy a chost-effeithiol ar gyfer eich holl anghenion trosi Excel i Word. Gyda’i ryngwyneb greddfol, [dogfennaeth gynhwysfawr]]11, a [cymorth cwsmeriaid rhagorol]], mae’r SDK hwn yn ddewis gwych i ddatblygwyr sydd am symleiddio eu llif gwaith a gwella eu cynhyrchiant.

Erthyglau Perthnasol

Ewch i’r dolenni canlynol i ddysgu mwy am: